Vastuullisuus

Vastuullisimmat työnantajat ja työelämän vastuullisuusteko 2022!

vta-tutkimus
Vastuullinen työpaikka

Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanja palkitsee vuosittain vuoden vastuullisimmat työnantajat. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja tutkimukseen voivat osallistua kaikki vastuullisuuskampanjassa mukana olevat organisaatiot. Vastuullinen työnantaja -kilpailun tulokset perustuvat täysin työntekijöiden arvioihin työnantajiensa työelämän vastuullisuudesta. 

Vastuullinen Työnantaja -kampanja huipentui tänään vastuullisimpien työnantajien nimeämiseen. Tilaisuutta oli avaamassa työministeri Tuula Haatainen, joka korosti avauspuheessaan vastuullisen työnantajuuden merkitystä tulevaisuudessa kilpailussa osaavasta työvoimasta sekä osatyökykyisten työllistämisessä. Korona-aika muutti myös etätyöhön liittyviä ajattelutapoja myönteisemmiksi, kun töiden huomattiin sujuvan ja etätyötä tekevien toimivan luottamuksen arvoisesti. Lähityössä yhteishenki on voinut tiivistyä ja sosiaalisia kohtaamisia arvostetaan aiempaa enemmän. Hyvästä kannattaa pitää kiinni. Haatainen korosti puheen lopussaan, että vastuullisempaa tekoa kuin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on vaikea löytää. 

Vuoden vastuullisimmat työnantajat selviävät Vastuullinen työnantaja 2022 -tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin suomalaiset työnantajaorganisaatiot toimivat vastuullisesti. Tutkimukseen vastasi 4 604 suomalaista eri kokoisista organisaatiosta. Mukana vastaamassa oli yritysten työntekijöitä, asiantuntijoita, esihenkilöitä sekä ylintä johtoa.

Tutkimuksessa työntekijät kertoivat kokemuksensa 7:stä vastuullisuuden eri osa-alueesta oman työnantajansa osalta näissä osa-alueissa: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus, hyvä hakijakokemus ja kestävä kehitys. Tutkimuksen toteutti Oikotien toimeksiannosta IRO Research. Työnantajat kilpailivat organisaation koon mukaan kolmessa eri kategoriassa: pienet ja keskisuuret organisaatiot (1-249 työntekjää), suuret organisaatiot (250-999 työntekijää) ja 1000+ organisaatiot.

Vuoden vastuullisimmat työnantajat

Vuoden 2022 vastuullisimmiksi työnantajiksi nousivat eri kategorioissa Codeo Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Destia Oy.

Pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategorian voittajaksi nousi ylivoimaiseen tapaan huikealla vastuullisuusindeksillä Codeo Oy, joka on ohjelmistokehityspalveluun erikoistunut yritys. Codeo on ensimmäinen suomalainen it-alan yritys, joka on julkaissut johtonsa palkka- ja bonustietoja sekä avaa tuloslaskelmansa avainlukuja kuukausittain. Codeo kunnostautuikin tutkimuksessa työntekijöidensä mielestä erityisesti palkkauksen sekä työelämän tasapainon ja hyvinvoinnin osalta. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu pärjäsi myös viime vuoden tutkimuksessa ja korjasi tänä vuonna voiton suurten organisaatioiden kategoriassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu (lyhyemmin Diak) kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan sekä viittomakielen ja tulkkauksen ammattilaisia ja kehittää näiden alojen asiantuntemusta. Tutkimuksessa Diakin vahvuusalueiksi nousivat erityisesti työn merkitys ja työssä kehittyminen sekä syrjimättömyys. 

1000+ organisaatioiden kategoriassa voittajaksi kruunautui Destia Oy, joka on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja kunnossapitää yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Destia erottautui edukseen muista työnantajista etenkin työelämän tasapainossa ja hyvinvoinnissa, työn merkityksessä ja työssä kehittymisessä sekä vastuullisessa esihenkilötyössä. Destian vinkkejä vastuulliseen työnantajuuteen voi lukea lisää täältä

Toiselle sijoille eri kategorioissa ylsivät Metal Work Finland, Fingrid sekä Ikea ja kolmanneksi sijoittuivat Lasten- ja nuortenkoti Himaharju, Yara Suomi Oy sekä Veikkaus. Eri kategorioiden kaikki TOP 5 sijoitukset näkyvät kuvassa (alla.)

vta top 5


Kansa äänesti työelämän vastuullisuusteoksi OP Ryhmän vastuullisuusteon 

Työelämän vastuullisuus on parhaimmillaan konkreettisia työpaikan arjessa toteutettavia pieniä sekä suuria vastuullisuustekoja. Usein yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia sanoittaa ja viestiä tärkeitä vastuullisuustekojaan. Tämän johdosta keräsimme maaliskuun ajan vastuullisuustekoja Oikotien sivuilla ja ehdotetuista teoista valitsimme kymmenen erilaista työelämän vastuullisuustekoa, joita kansa sai äänestää koko huhtikuun ajan. 

OP Ryhmän vastuullisuusteko "Työpäivä Ukrainan hyväksi" sai 21,8% kaikista annetuista äänistä. OP Ryhmän henkilöstöllä on ollut mahdollisuus käyttää työpäivän verran työaikaa hyväntekeväisyystyöhön Ukrainan tilanteen auttamiseksi. OP Ryhmässä työskentelee yhteensä lähes 13 000 työntekijää. Vuodesta 2017 asti OP Ryhmä on kannustanut henkilöstöään käyttämään yhden työpäivän itselleen tärkeän asian tukemiseksi. Vuonna 2022 henkilöstöä on kannustettu käyttämään vapaaehtoistyöpäivä ukrainalaisten auttamiseksi.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui metsäteollisuusyhtiö UPM:n "Selittämättömien palkkaerojen poistaminen" saaden 19,7% äänistä  ja kolmanneksi äänestettiin oululaisen peliyhtiö Fingersoftin "Uudenlainen työaikakokeilu" (14,8% äänistä). Lue lisää vastuullisuusteoista täältä.   

Vuonna 2020 työelämän parhaan vastuullisuusteon voitti Helsingin kaupunki ja viime vuonna parhaaksi vastuullisuusteoksi kansa äänesti S-ryhmän vastuullisuusteon. 

vastuullisuusteot top 5


Lataa täältä Vastuullinen työnantaja 2022 -tutkimuksen tiivistelmä!

Lisätiedot: Hanna Auvinen, hanna.auvinen@oikotie.fi
Partner Manager, Oikotie Työpaikat

Toimittaja: Ilari Äijälä