Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

 

Työntekijät kaipaavat avointa keskustelua palkoista

Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksessa yli 6000 vastaajasta jopa 50 prosenttia arvioi, ettei palkoista voi keskustella avoimesti työpaikalla. Lisäksi 18% tutkimukseen vastanneista ei osaa sanoa edistääkö oma työnantaja palkkatasa-arvoa. Peräti 22% vastaajista kokee, että oma työnantaja ei edistä palkkatasa-arvoa.

Palkkojen perusteet selkeämmiksi 

Tutkimuksessa jopa 32% vastanneista kokee, ettei palkkojen perusteet ole selkeät ja avoimet omalla työpaikalla. Luku on kuitenkin vähentynyt viime vuoden luvusta (2020: 39%) ja palkkauksesta on alettu puhumaan lisää myös julkisessa keskustelussa. Palkoista pitääkin puhua avoimemmin, koska ihmisen pitää tietää, mitä hän voi vaatia. Tähän ei välttämättä tarvita mitään lakiuudistusta, vaan keskustelukulttuurin muutosta. Suomessa rahasta puhuminen on sallittua vain marraskuun veropäivän yhteydessä.

Tutkimuksen perusteella palkkaukseen liittyvissä teemoissa on eniten kehitettävää vastuullisen työnantajuuden periaatteista. Etenkin palkoista avoimempi keskustelu olisi tervetullut muutos monelle työpaikalle. Lisäksi myös palkkojen perusteet tulisi avata paremmin sekä avoimemmin.

Vinkit palkka-avoimuuden edistämiseen:

1. Palkkauksen oikeudenmukaisuus heijastuu suoraan työyhteisön ilmapiiriin. Läpinäkyvä palkkausjärjestelmä ehkäisee epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja palkkatietämys lisää myös palkkatyytyväisyyttä, kun palkan perusteet ovat selvillä. Palkkamallien avoimuudella vastuullinen työnantaja voi erottua positiivisesti edukseen. 

2. Palkka-avoimuus voisi paremmin toteutua esimerkiksi esihenkilön ja alaisen välisissä kehitys- ja palkkakeskusteluissa, sekä laajemminkin avoimena palkoista ja palkkioista puhumisen kulttuurina.

3. Palkkakartoitus on yksi tapa lisätä tasa-arvoa työpaikoilla. Ja kun palkkakartoitus ja -vertailu tehdään, siitä tulee myös viestiä työntekijöille. Organisaation yleisen, kaikkia koskevan palkkalogiikan pitäisi olla kaikille selkeä. Palkka-avoimuuden edistämisessä johdon palkkoja ja palkitsemismalleja voitaisiin avata myös julkiseen tarkasteluun.

4. Sisäisen palkka-avoimuuden lisäksi voidaan puhua myös ulkoisesta palkka-avoimuudesta eli siitä, että organisaatio viestii omasta palkkamallistaan ja toteutuneista palkoista myös organisaation ulkopuolelle. Erityisesti aloilla, joissa osaavista työntekijöistä on pulaa, ulkoisella palkka-avoimuudella voidaan luoda houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksessa tai haastattelussa voitaisiin tuoda palkka avoimesti esille.

Lisää aiheesta

Lataa Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen tiivistelmä

Tutustu palkittuihin vuoden 2021 vastuullisimpiin työnantajiin ja työelämän vastuullisuustekoihin

Vastuullinen työnantaja -kampanja on Oikotie Työpaikkojen yhteiskunnallinen työnantajakuvakampanja, joka rakentaa parempaa työelämää Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. Kampanjassa rakennetaan vastuullista työnantajakuvaa ja kehitetään työelämän käytäntöjä tutkimustiedon, case-esimerkkien ja asiantuntijakumppaniemme kautta. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat edistämään kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta ja kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää.