Vastuullisuus

Asiantuntijana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

4.12.2020 klo 11:56

Vastuullinen työnantaja on Oikotien luotsaama yhteiskunnallinen kampanja, jossa rakennetaan yhdessä parempaa työelämää Suomeen työnantajien sekä liittojen kanssa. Kampanja murtaa vanhoja työelämän käytänteitä ja kehittää avointa luottamuksen kulttuuria. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan suunnannäyttäjiä ja isoja avauksia.

Kampanjan tarkoitus on konkretisoida vastuullista työnantajuutta sekä työntekijöille että työnantajille. Kampanjan avulla lisätään tietoisuutta ja annetaan työkaluja, jotta työnantajat osaisivat kertoa omasta vastuullisuudestaan ja työntekijät osaisivat vaatia työnantajia toimimaan oikein. Vastuullinen työnantaja toimii vastuullisesti ja oikein myös vaikeina aikoina, vastuullisuustyö ei katso aikaa eikä paikkaa.

Kampanjaan mukaan asiantuntijakumppanina

Asiantuntijakumppanit ovat liittoja tai muita työelämän asiantuntijoita, jotka haluavat viestiä omille sidosryhmilleen vastuullisesta työnantajuudesta. Asiantuntijakumppanit voivat itse päättää kuinka paljon ovat mukana kampanjan toiminnassa. Käytännössä asiantuntijakumppanuus tarkoittaa puheenvuoroja tilaisuuksissa (webinaarit ja vastuullisuuskahvit), blogien kirjoittamista, Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen kehittämistä, instaviikon haltuunottoja, Linkedin -kanavalle postailuja ja kommentointia. Asiantuntijakumppaneille kampanjassa mukana oleminen on maksutonta.

Viesti kampanjasta sidosryhmille

Asiantuntijakumppanina saatte käyttöönne Vastuullinen työnantaja -logon, jota voitte käyttää kaikessa viestinnässä. Kampanjasta kannattaa viestiä kaikille sidosryhmille kaikissa omissa kanavissanne. Tulemme mieluusti myös kertomaan kampanjasta ja sekä Vastuullinen työnantaja -tutkimustuloksista eri tilaisuuksiin.

Kerro näkemyksesi vastuullisuusblogissa

Vastuullisuusblogi antaa puheenvuoron organisaationne asiantuntijalle, joka voi kertoa teille tärkeistä asioista. Vastuullisuusblogissa voitte nostaa itse ajankohtaisia teemoja keskusteluun. Kirjoituksessa tulisi tuoda esille työelämän vastuullisuusteemoja, joita voi valita suoraan Vastuullisen työnantajan kuudesta periaatteesta. Vastuullisuusblogeja on kirjoittanut mm. Suomalaisen Työn Liitto, Helsingin seudun kauppakamari, Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomit.

Tule asiantuntijaksi vastuullisuuskahveille

Vastuullisuuskahvit on matalan kynnyksen keskustelufoorumi, jossa työnantajat ja asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan vastuullisen työnantajuuden teemoista. Tavoitteena on luoda toisiaan sparraava yhteisö, joka hyviä käytänteitä jakamalla pystyy kehittämään omaa toimintaa vastuullisemmaksi. Vastuullisuuskahveja vetää yksi asiantuntijakumppani, jolla on myös alustuspuheenvuoro teemaan. Mukaan toivotaan myös lisäksi 2-4 muuta asiantuntijakumppania johdattamaan keskustelua.

Aloitamme vuoden 2021 kiinnostavalla keskusteluteemalla Vastuullinen työnantaja ja syrjimättömyys.Voit ilmoittautua mukaan Vastuullisuuskahvien asiantuntijaksi hanna.auvinen@oikotie.fi.

Ota haltuun Vastuullinen työnantaja -instagramkanava

Instagram-kanavan kautta voit kertoa ihmisläheisesti, mitä vastuullinen työnantajuus teidän näkökulmastanne tarkoittaa. Konkreettiset vastuullisuusteot ja erityisesti arjen vastuullisuus kiinnostavat kanavan seuraajia. Tavoitteena on hyvin maanläheinen, aito ja konkreettinen lähestyminen aiheeseen. Varaa oma instaviikkosi hanna.auvinen@oikotie.fi!

Ilmoittaudu nyt Vastuullinen työnantaja -asiantuntijakumppaniksi hanna.auvinen@oikotie.fi