Vastuullisuus

Helsingin kaupunki & vuoden 2020 Työelämän Vastuullisuusteko

Helsingin kaupunki

Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja
Vastuullinen työpaikka

Helsingin kaupunki palkittiin marraskuussa vuoden 2020 Työelämän Vastuullisuusteko -tunnustuksella. Oikotie Työpaikat keräsi osana Vastuullinen työnantaja -kampanjaa työntekijöiltä ja työnantajilta vinkkejä tunnustusta ansaitsevista työelämän vastuullisuusteoista. Vastuullinen työnantaja -kampanjan työelämän eri asiantuntijoista koostuva raati valitsi näiden tekojen joukosta voittoon Helsingin kaupungin kattavan työn monimuotoisuuden eteen.

Asiantuntijaraadin voittajavalinnan perusteluina oli Helsingin kaupungin vaikuttava, pitkäjänteinen ja laajamittainen työ monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. ”Näillä vastuullisilla teoilla on vaikutus monen yksittäisen ihmisen elämään ja ne kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Helsingin kaupunki näyttää suuntaa myös muille organisaatioille.”

Kokeilussa anonyymi rekrytointi

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus läpileikkaavat kaiken kaupungin toiminnan. Tällä Helsinki varmistaa, että se voi olla eturivin työpaikka ja maailman toimivin kaupunki.

Yksi palkitun vastuullisuusteon osa-alue oli Helsingin rekrytointiprosessi, joka tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa. ”Meillä on kokeilussa anonyymi rekrytointi, jonka lähtökohtana on edistää mahdollisesti syrjintää kohtaavien mahdollisuuksia päästä työhaastatteluun”, kertoo Aino Lääkkölä-Pyykönen, Helsingin kaupungin HR-asiantuntija.

Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksesta poistetaan näkyvistä työn haun kannalta epäoleelliset henkilöön viittaavat tiedot, kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli. Valitsija tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista hakijan ilmoittaman osaamisen ja työkokemuksen perusteella. Työnhakijan anonymiteetti säilyy siis työhaastatteluun saakka. Helsingin kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokeilu on toteutettu kaikilla kaupungin toimialoilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Anonyymin rekrytoinnin lisäksi kaupungilla on myös muita monimuotoista rekrytointia tukevia toimenpiteitä kuten positiivinen erityiskohtelu. Kaupungin tavoitteena on myös lisätä vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä kaupungin palvelukseen selkeyttämällä toimijakokonaisuutta sekä työllistymispolkuja.

Ennakkoluulojen haastamista virtuaalivalmentajan avulla

Monimuotoista rekrytointia tarkastellaan myös Helsingin Helvi-virtuaalivalmennuksessa, jossa tiimit perehtyvät aiheeseen yhdessä keskustellen: mitä on monimuotoinen ja laadukas rekrytointi, ja miten syrjintä voi näyttäytyä rekrytointiprosessissa? Helvi on virtuaalinen ryhmäkeskusteluohjaaja, joka toimii Helsingin kaupungin esihenkilöiden ja työyhteisöjen apuna eri teemoista keskusteltaessa.

”Haluamme näin lisätä sekä esihenkilöiden että työyhteisöjen tietoisuutta vastuullisuusaiheista, kehittää ajattelua ja haastaa omia ennakkoluuloja”, Lääkkölä-Pyykönen kertoo.

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää avointa keskustelua ja uuden oppimista koko henkilöstön keskuudessa. Näiden valmennusten tarkoituksena on auttaa pohtimaan mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat ja miten ne voisivat toteutua entistä paremmin esimerkiksi rekrytoinnissa, työyhteisöissä ja kaupungin palveluissa”, lisää Helsingin kaupungin HR-asiantuntija Susanna Puustinen.

”Tämä tunnustus lämmitti meidän mieltä ja innostaa meitä jatkamaan työtä laadukkaan ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi. Matkallahan tässä ollaan”, totesi Puustinen kuultuaan voitosta.

Käy kuuntelemassa lisää aiheesta Aino Lääkkölä-Pyykösen ja Susanna Puustisen kertomana Vastuullinen työnantaja 2020 -webinaaritallenteesta.