Vastuullinen työntekijän haku- ja valintaprosessi

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Hakuprosessin aikana syntynyt mielikuva työnantajasta ei vastaa todellisuutta

Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksessa yli 6000 vastaajasta 19 prosenttia arvioi, ettei hakuprosessin aikana syntynyt mielikuva työnantajasta vastaa todellisuutta. Lisäksi vain 15% tutkimukseen vastanneista kokivat, että hakiessaan työnantajalleen hakuprosessi oli sujuva ja sai tarpeeksi tietoa hakuprosessin etenemisestä. 

Hakijakokemusta kehitetään paremmalla viestinnällä

Alle vuoden työnantajan palveluksessa olleiden arviot hakijakokemuksesta olivat paremmat kuin 1-3 vuotta työnantajan palveluksessa olleiden. Yksityisissä yrityksissä hakuprosessi koetaan sujuvammaksi kuin julkisella sektorilla.

Tutkimuksen perusteella hakuprosessin aikana työnhakijalle syntynyt mielikuva työnantajasta ei koeta täysin vastaavan todellisuutta, joten totuudenmukaisuus ja rehellisyys työnhakijaa kohtaan olisi kannattavaa jo hakuvaiheessa. Lisäksi rekryprosessin aikataulut olisi hyvä selvittää työnhakijalle jo hakuvaiheen alussa. 

Vinkit vastuulliseen rekry- ja valintaprosessiin:

1. Vastuullinen työnantaja miettii, onko rekrytointiin oikeasti taloudellisia mahdollisuuksia. On vastuutonta tarjota työsuhdetta, joka joudutaan pian lopettamaan. Vastuullinen työnantaja ottaa huomioon myös takaisinottovelvollisuuden ja sen, että löytyykö omasta organisaatiosta tehtävään sopiva henkilö. Jos organisaationne on kovin homogeeninen, pysähtykää pohtimaan, miksi näin on ja miten rekrytointikäytäntönne voivat vaikuttaa siihen.

2. Vastuullinen työpaikkailmoitus antaa oikeanlaisen kuvan työtehtävästä, työn arjesta, yrityksestä ja halutuista kompetensseista. Huolehdi, että ilmoituksen kieli ja kuvitus kannustaa hakijoita monimuotoisesti. Tehtävänkuvauksissa työpaikka- tai toimialakohtaista jargonia on syytä välttää. Näin varmistetaan, että eri taustaisilla hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet ymmärtää tehtävän sisältö ja sen vaatimukset.

3. Hyödynnä monipuolisesti erilaisia rekrytointikanavia ja kokeile esimerkiksi anonyymiä rekrytointia. On tärkeää, että kaikkien hakijoiden haastattelut ovat tasa-arvoiset ja keskenään vertailtavat. Kysy kaikilta samat, tehtävän kannalta oleelliset asiat.

4. Infoa rekrytointiprosessin tilanteesta kaikille hakijoille – myös ei-valituille. Jos prosessi venyy, lähetä väliaikatietoja. Varmista lopullisen rekryvalinnan syrjimättömyys ja läpinäkyvyys.

Lisää aiheesta

Lataa Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen tiivistelmä

Tutustu palkittuihin vuoden 2021 vastuullisimpiin työnantajiin ja työelämän vastuullisuustekoihin

Vastuullinen työnantaja -kampanja on Oikotie Työpaikkojen yhteiskunnallinen työnantajakuvakampanja, joka rakentaa parempaa työelämää Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. Kampanjassa rakennetaan vastuullista työnantajakuvaa ja kehitetään työelämän käytäntöjä tutkimustiedon, case-esimerkkien ja asiantuntijakumppaniemme kautta. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat edistämään kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta ja kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää.