Työnhaku

Mistä hyvä hakijakokemus muodostuu?

Hakijakokemus tulee yhä enemmän esiin tämän päivän työnhaussa. Yritykset ovat vähitellen ymmärtäneet, että rekrytoinnista on tulossa enemmän markkinoinnin kaltaista. Myös hakijasuhteiden vaalimisesta on tullut entistä arvokkaampaa.

Työnhakijoita halutaan kohdella hyvin – tämä korostuu etenkin aloilla, joilla vallitsee hakijoiden markkinat. Työnhakijat ovat rekrytointimarkkinoilla yrityksen avainasiakkaita, joille halutaan antaa hyvä vaikutelma yrityksestä myös tulevaisuuden varalle, tulivatpa he valituiksi tai eivät.

Hakijakokemusta tutkitaan

aTalentin rekrytointipäällikkö Annika Salosen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan hyvää hakijakokemusta työnhakijoiden näkökulmasta, sen muodostumista ja seurauksia rekrytointiprosesseissa.

Hakijakokemusta ei ole aiemmin juuri tutkittu akateemisessa maailmassa, joten tutkimus antaa myös uutta tietoa. Tässä tutkimuksessa tarkastelussa ovat tekniikan ja talouden aloilla toimivat, uransa alkuvaiheessa olevat ammattilaiset.

Tutkielmassa hakijakokemusta tarkastellaan laajemmin tutkitun asiakaskokemuksen viitekehystä hyödyntäen. Sen seurauksena tuli ilmi lukuisia elementtejä, joista hyvä hakijakokemus muodostuu.

Kiinnostavat kohtaamiset

Hakijakokemukseen voivat vaikuttaa ensimmäisenä fyysiset ominaisuudet, joita työnhakija huomaa kohdatessaan yrityksen. Positiivisesti hakijakokemukseen vaikuttavia seikkoja ovat selkeä ja rehellinen työpaikkailmoitus sekä vieraanvaraisuus yrityksen tiloissa esimerkiksi haastatteluun tultaessa.

Työnhakijat eivät halua tulla kuulustelluiksi, vaan tutustua ja tunnustella, mikäli työpaikka olisi hakijallekin se oikea paikka.

Teknologia avuksi

Teknologia on melko suuressa roolissa hakijakokemuksen muodostumisessa. Silloin kun teknologia tekee hakemisesta tehokkaampaa ja yksinkertaista, esimerkiksi käyttäjäystävällisine hakuportaaleineen, hakijakokemus paranee huomattavasti.

Rekrytointiprosessin sujuvuus

Työnhakijat toivovat, että rekrytointiprosessi etenee nopeasti ja sujuvasti. Yhteydenottoihin kaivataan pikaista vastausta ja rekrytointipäätösten odotetaan selviävän pikaisesti. Rekrytoinnin sujuvuutta edistää erityisesti hyvä ja avoin viestintä.

Viestintä kuntoon

Hakijat arvioivat rekrytointiprosessissa yritysten yksisuuntaisia viestejä, vuorovaikutuksellisia kohtaamisia hakijan ja yrityksen välillä sekä työnhakijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Jälkimmäiseen on yrityksen vaikeampi vaikuttaa, mutta omaan viestintäänsä kannattaa panostaa. Hyvä ja riittävä tiedotus rekrytointiprosessin vaiheista saattaa vaikuttaa niinkin positiivisesti, että muut negatiivisina koetut seikat, kuten prosessin hitaus tai useammat, turhina pidetyt haastattelukierrokset voivat tuntua vähemmän ikäviltä.

Henkilökohtaisen palautteen saaminen on todella tärkeää ja se parantaa hakijakokemusta.

Työnantajamielikuva

Hakijakokemusta parantava elementti on kiistatta työnantajamielikuva. Eli se mielikuva, joka hakijalla on yrityksestä ennen rekrytointiprosessiin osallistumista. Toisaalta mielikuva organisaatiosta saattaa asettaa tietyt odotukset rekrytointiprosessille; ketteriltä startupeilta odotetaan sujuvampaa prosessia kuin jäykempinä pidetyiltä, suurilta organisaatioilta.

Lähde: Annika Salosen pro gradu –tutkielma, aTalent Recruiting Oy

https://atalent.fi/blog/hakijakokemus-rekrytoinnin-kulmakivena-mista-hakijakokemus-muodostuu

www.atalent.fi