MIten työn merkityksellisyyttä voidaan lisätä?

Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa ja työn sisältö on merkityksellistä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Työntekijä kokee, että työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissa ja että työpaikalla toimitaan eettisesti ja ekologisesti. Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksessa yli 6000 vastaajasta jopa 19 prosenttia ei koe tai ei osaa sanoa, mahdollistaako työnantaja ammatillisen kehittymisen.  

Työnantajalla koetaan olevan myönteinen vaikutus yhteiskuntaan

Tutkimuksesta selvisi, että vain 61% työntekijöistä kokee, että oma työnantaja mahdollistaa ammatillisen kehityksen. Kuitenkin 71% työntekijöistä kokee, että omalla työnantajalla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Lisäksi 75% työntekijöistä kokee, että omalla työllään saa aikaan tärkeitä tai hyödyllisiä asioita. 77% naisista ja 72% miehistä kokee, että saa työllään aikaan hyödyllisiä tai tärkeitä asioita.

Tutkimuksen perusteella työnantajien tulisi panostaa työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja viestiä paremmin tavoista, joilla työntekijä voi kehittää itseään ammatillisesti. Lisäksi työnantajien arvot eivät aina kohtaa työntekijöiden arvojen kanssa, voitaisiinko työntekijöitä osallistaa enemmän yrityksen arvojen tekemiseen?  

 

Vinkkejä työn merkityksellisyyden lisäämiseksi: 

1. On tärkeää, että työn kautta pystyy auttamaan toisia ihmisiä ja löytämään jotain myönteistä vaikutusta, jota omalla työllä on suhteessa joko asiakkaisiin, kollegoihin tai yhteiskuntaan. Usein kun ihminen valittaa, että hänen työnsä on merkityksetöntä, hän tarkoittaa, ettei koe työllään olevan mitään myönteistä vaikutusta. Siksi tarvitaan työn myönteisen vaikutuksen ja merkityksellisyyden kirkastamista. 

2. Toinen keskeinen merkityksellisyyden lähde työelämässä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja kokea autonomiaa omassa työssään. Jokainen voi lisätä todennäköisyyttä kokea työnsä merkitykselliseksi miettimällä aluksi, mikä työssä on innostavaa, kiinnostavaa ja arvokasta.

3. Työntekijä tarvitsee vahvan tunteen siitä, että juuri tässä työssä: a) hän pääsee tekemään itseään kiinnostavia ja itse arvokkaaksi kokemiaan asioita, b) hänellä on tilaa tehdä työtään haluamallaan tavalla päästen näin toteuttamaan itseään, c) hänen oma identiteettinsä ja minuutensa on vahvasti kiinni juuri kyseisessä työssä ja d) hänellä on työssään mahdollisuuksia kehittää itseään sekä ammatillisesti että ihmisenä.

4. Esihenkilön tulisi miettiä ja keskustella yhdessä työntekijän kanssa, miten työntekijälle löytyisi juuri häntä kiinnostava, motivoiva ja innostava rooli, jolla on myönteinen vaikutus yritykseen, yhteisöön ja/tai yhteiskuntaan. 

Lisää aiheesta

Lataa Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen tiivistelmä

Tutustu palkittuihin vuoden 2021 vastuullisimpiin työnantajiin ja työelämän vastuullisuustekoihin

Vastuullinen työnantaja -kampanja on Oikotie Työpaikkojen yhteiskunnallinen työnantajakuvakampanja, joka rakentaa parempaa työelämää Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. Kampanjassa rakennetaan vastuullista työnantajakuvaa ja kehitetään työelämän käytäntöjä tutkimustiedon, case-esimerkkien ja asiantuntijakumppaniemme kautta. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat edistämään kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta ja kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää.