Vastuullisuus

Vapautta, vastuuta ja työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Fingrid Oyj

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö.
Vastuullinen työpaikka

Yhteiskuntamme pyrkii nollaamaan hiilipäästöt vuoteen 2035 mennessä, ja myös kantaverkkoyhtiö Fingridillä katseet ovat jo tiukasti tulevaisuuden puhtaassa sähkössä. Vastuullisuus ja työn merkitys ovat näkyvä osa fingridiläisten jokapäiväistä tekemistä.

Fingridin yhtenäinen joukkue koostuu luottotekijöistä, joilla on vapautta johtaa omaa työtään ja rohkeutta ideoida uutta. Fingridillä puhutaan oman työn toimitusjohtajista. Jokaiselle annetaan luottamusta, vapautta ja vastuuta hoitaa oma tontti parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen myös priorisoi työnsä niin, että myös muilla on mahdollista olla oman työnsä toimitusjohtajia.

Vastuullisen työnantajan periaatteisiin kuuluu, että työ koetaan merkitykselliseksi. Yhteiset arvot heijastuvat käytännön tekemiseen niin, että työntekijä tietää omalla työpanoksella ja työn sisällöllä olevan merkitystä.

Fingridillä merkitys ja vastuullisuus ovat vahvasti läsnä arjessa: yhtiö mahdollistaa ilmastoneutraalin Suomen rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa ja luoden alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle.

Daniel Kuosa työskentelee Fingridillä rakentamispäällikkönä ja Satu Viljainen vanhempana asiantuntijana sähkömarkkinoissa. Fingridiläiset jakoivat Vastuullinen Työnantaja -kampanjalle ajatuksiaan siitä, kuinka ilmastotavoitteet näkyvät heidän työssään.

Daniel Kuosa, Rakentamispäällikkö

"Ilmastonmuutoksen torjunta näkyy työssäni monella tapaa. Tuulivoimaa tuotetaan yhä enemmän, ja meidän tehtävämme on liittää se verkkoon. Rakennamme sähköasemia, joilla saadaan puhdasta energiaa käyttöön, mutta myös voimajohtoja, joilla sähköä siirretään paikasta A paikkaan B.

Kun kantaverkkoa rakentaa, se on jo itsessään merkittävä ilmastoteko

On hienoa, että työllä on konkreettista merkitystä myös isossa mittakaavassa. Kantaverkon kehittäminen on edellytys hiilineutraalille Suomelle ja se mahdollistaa energiapolitiikan, jolla päästään ilmastotavoitteisiin. 

Sähkö on tehokkaimpia ja nopeimpia tapoja puhdistaa energiankäyttöä: tuotetaan päästötöntä sähköä tuulivoimalla, ja käytetään se esimerkiksi yhteiskunnan ja teollisuuden lämpöprosesseihin hiilen polttamisen sijasta.  Kun kantaverkkoa rakentaa, se on jo itsessään merkittävä ilmastoteko. Tehdään puhdasta energiaa saataville."

Satu Viljainen, Vanhempi asiantuntija

Satu Viljanen Satu Viljanen

"Koen työni merkitykselliseksi, sillä pääsen vaikuttamaan päästövähennysten toteutumiseen ja edistämään mahdollisimman tehokkaita eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Laajat markkinat ovat avainasemassa siinä, että päästöttömästi tuotettu sähkö saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Tuotanto ja kulutus voivat sijaita hyvinkin kaukana toisistaan – yhteisillä markkinoilla kaupat onnistuvat vaikkapa Suomesta Portugaliin.”

Vallitseva trendi sähkömarkkinoilla on useamman vuoden ajan ollut sähköntuotannon päästöjen vähentäminen, ja Suomessa onkin parhaillaan menossa tuulivoiman toinen aalto.

Sähkömarkkinoita kehittämällä Fingrid rakentaa alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle

"Kansainvälisillä jättihankkeilla, kuten satojen kilometrien siirtojohdoilla, on väistämättä vaikutusta ympäristöön, joten vastuullinen toiminta on näin mittavissa hankkeissa aivan välttämätöntä. Jotta tämä toteutuisi, niin hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa kuullaan laajasti sidosryhmiä ja otetaan ympäristö- ja luontoarvot huomioon mahdollisimman kattavasti."

Toimittaja: Väinö Vasara
Kuvaaja: Niko Jekkonen