Vastuullisuus

Fingrid – Vastuullisin työnantaja 2020!

Vastuullinen työpaikka

Oikotie työpaikat teetti keväällä 2020 suuren suomalaisen työelämän vastuullisuustutkimuksen, jossa selvitettiin työnantajien vastuullisuutta työntekijöiden näkökulmasta. Fingrid sai tutkimuksen korkeimman vastuullisuusindeksin ja loistavat tulokset kaikilla tutkimuksen osa-alueilla saavuttaen vuoden 2020 Vastuullisimman työnantajan -tunnustuksen.

Fingrid on kantaverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata sähköjärjestelmän tasapainoa Suomessa sekä edistää tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Yhtiön arvoiksi on määritetty: avoin, rehti, tehokas ja vastuullinen. Fingrid on todistetusti onnistunut toteuttamaan arvojansa myös käytännössä, vastuullisena työnantajana.

Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa tutkitaan työnantajan vastuullisuutta seitsemän eri teeman alla: syrjimättömyys, työelämän tasapaino, esimiestyö, työn merkitys, palkkaus, hyvä hakijakokemus ja kestävä kehitys. Vastuullinen työnantaja -kampanjaan ja tutkimukseen osallistunut Fingrid sai upeat tulokset näillä tutkituilla osa-alueilla, mutta etenkin työn merkitys, syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino korostuivat positiivisesti myös tutkimuksen avoimissa vastauksissa.

Työn sisältö ja merkitys

Henkilöstön ja työnantajan arvot kohtaavat ja ne näkyvät työyhteisön arjessa. Fingridillä ollaan ylpeitä työnantajan myönteisistä yhteiskunnallisista vaikutuksista kestävän kehityksen näkökulmasta ja oma työ koetaan hyvin merkitykselliseksi.

Työn merkityksellisyyden kokemukseen yhtenä vaikuttavana tekijänä on ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijatyön kehittämistä tuetaan jatkuvasti, ja sen Fingrid mainitseekin yhdeksi menestystekijäksi. ”Kannustamme jatkuvaan työssä oppimiseen ja oman työn toimitusjohtaja -asenteeseen”. Työntekijöiden monivuotista viihtyvyyttä ja kehittymistä tukevat monimuotoiset työprojektit sekä työnkierto. ”Vakaana yhtiönä meillä on mahdollisuus tarjota työn ja uran suunnittelua pitkällä aikavälillä. Olemme rakentaneet asiantuntijaurapolun, josta jokainen työntekijä voi nähdä eri tasojen vaativuudet (sekä substanssiosaaminen että työyhteisötaidot) ja tehdä konkreettisia toimia urapolulla eteenpäin siirtymiseksi”, kertoo Fingridin henkilöstöpäällikkö Sonja Heiskanen.

Tasavertainen kohtelu läpi sidosryhmien

Fingridin työntekijät antavat kiitosta avoimuudelle, luottamukselle, yhteishengelle ja sille, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti, asemasta riippumatta. ”Täällä saa olla oma itsensä ja tuoda kehityskohtia esiin, eikä tarvitse vetää mitään roolia”, kertoo Fingridin työntekijä.

Henkilöstö tietää, että tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan säännöllisesti ja työnantaja puuttuu mahdollisiin häirintä- ja syrjintätilanteisiin viipymättä.

Työyhteisön yhteishenkeen on satsattu ja vuorovaikutus sidosryhmien välillä toimii hienosti, todetaan tutkimuksen avoimissa vastauksissa. ”Olemme osallistaneet henkilöstöä laajasti yhtiön käytäntöjen kehittämiseen, esimerkiksi joustavien työaikakäytäntöjen luomiseen”, kertoo Heiskanen.

Joustaminen ja työelämän tasapaino

Työn ja vapaa-ajan tasapainoon kannustaminen näkyy henkilöstön tyytyväisyydessä. ”Fingridillä on helpotettu perhe-elämän yhdistämistä työelämään”, kommentoi useampi työntekijä. Työnantaja mahdollistaa joustavat ratkaisut työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen ja niihin liittyvistä kysymyksistä pystytään myös keskustelemaan avoimesti oman esihenkilön ja HR:n kanssa.

Asiantuntijatyö on Fingridillä nykyisin ajasta ja paikasta riippumatonta, ja vastuullisena työnantajana pyritään joustamaan työntekijän erilaisissa elämäntilanteissa mahdollisuuksien mukaan.

Kuuntelee lisää aiheesta Fingridin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Tiina Miettisen kertomana Vastuullinen työnantaja 2020 -webinaaritallenteesta.