Vastuullisuus

Merkityksellistä työtä kohti yhteistä päämäärää Kevassa

Keva

Suomen suurin työeläkevakuuttaja
Vastuullinen työpaikka

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Kevan henkilöstötutkimuksessa työn merkityksellisyys nousi esiin tärkeänä työhön motivoivana tekijänä. Miten Kevan työntekijät itse määrittelevät merkityksellisyyden omassa työssään ja minkälaisen perustan se muodostaa kevalaisten ajattelulle?

Kevan sijoitustoiminnon yhtä varainhoitotiimiä vetävä Erika Tikka kokee, että aivan merkityksellisyyden ytimessä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä kautta johonkin laajempaan hyvään.

– Sijoitusalalla ei aina ole niin helppo hahmottaa, mikä on se linkki suurempaan yhteiseen hyvään. Omassa työssäni tämä yhteys on kuitenkin kristallinkirkas, sillä tekemällämme työllä – eli saavuttamillamme sijoitustuotoilla – on vaikutusta ihmisten eläkeajan elintasoon. Eli sillä on yhteiskunnallinen, sosiaaliturvaan vaikuttava merkitys.

Erika Tikka Erika Tikka

– Itselleni tärkeä arvo työelämässä on muiden auttaminen. Koen merkitykselliseksi sen, että sekä asiakas että työyhteisö hyötyvät tekemästäni työstä, kertoo automaatiopalveluiden kehittämistä Kevan IT-yksikössä vetävä Anssi Kohvakka

Kevan missiona on tarjota asiakkaalle vastuullista eläketurvaa ja tukea työelämään. Kannustava työyhteisö, jossa vallitsee positiivinen tekemisen meininki, innostaa työskentelemään kohti tätä yhteistä päämäärää. Kohvakka näkee työssään selkeät tavoitteet, joiden saavuttaminen palkitsee. 

– Hyödyntämällä erilaisia automaatioteknologioita pyrimme työn tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Ratkaisut saattavat esimerkiksi poistaa työtehtävistä rutiininomaisia ja toistuvia vaiheita, mikä mahdollistaa keskittymisen vaativampiin tehtäviin.

Kevan erityistehtävä työeläkevakuuttajana tuo mukanaan suuren yhteiskunnallisen vastuun, mutta vastuun mukana tulee myös vapautta. Tämä mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja työn muokkaamisen omannäköiseksi. 

– Minua ei ole sidottu toteuttamaan jotakin ratkaisua tietyllä tavalla, vaan pystyn kokeilemaan myös uudenlaisia teknologioita. Tehtäväni ovat monipuolisia ja niissä on sopivasti haastetta, joten pääsen hyödyntämään omaa osaamistani ja oppimaan jatkuvasti uutta, Kohvakka kertoo.

Omannäköinen työ motivoi

Mielekkäässä työssä työntekijän omat arvot ovat linjassa työn kanssa. Erityisesti koronapandemia on saanut monet pohtimaan, mikä itselle on aidosti tärkeää ja miten tärkeänä pitämiinsä asioihin voi itse vaikuttaa.

– Elämme nyt maailmassa, joka on valtavan epävarma ja jossa on paljon toisistaan eriäviä mielipiteitä. Tuntuu hienolta kokea ammattiylpeyttä työnantajastani, joka tällaisessakin markkinatilanteessa toimii päättäväisesti, pitkän aikavälin sijoittajan aikajänteellä. Uskon meidän tapaamme sijoittaa. Tätä työtä olisi aika vaikea tehdä, jos minulla olisi sen kanssa arvoristiriita, Tikka toteaa.

Kevassa työntekijä huomioidaan yksilönä, jokainen saa olla esillä omalla persoonallaan. Luottamuksellinen ja lämmin ilmapiiri lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on vahvasti merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttava tekijä. 

– Ajattelen, että mahdollisuus toteuttaa itseään on myös mahdollisuus olla oma itsensä.

Arvostan, että voin tehdä työtä omannäköisesti, oman persoonani kautta.

Työyhteisössämme välitetään muista ihan henkilökohtaisella tasolla. Se ei välttämättä ole nykypäivän työelämässä täysin selviö, Tikka pohtii

Arvostus työntekijää kohtaan näkyy myös siinä, että työn tekemiseen tarjotaan parhaat edellytykset. Mahdollisuudet edetä uralla tai hankkia lisäkoulutusta ovat hyvät, Kohvakka toteaa. Lisäksi laadukas työympäristö ja -välineet takaavat, että työntekijän potentiaali pääsee loistoonsa. Merkityksellisyys siis sitouttaa työhön ja vahvistaa arvostuksen kokemusta molemmin puolin.

– Meitä kannustetaan säännöllisesti irrottautumaan ja varaamaan aikaa lukemiseen ja reflektioon, jotta ymmärrämme isoja pitkän aikavälin ilmiöitä. Keva on kansainvälisestikin iso sijoittaja, ja työssäni saan kohdata maailmanluokan ajatusjohtajia ja sijoittajia. On valtavan inspiroivaa saada oppia heiltä ja heidän kanssaan, Tikka kertoo.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön ja Suomen Pankin eläkeasioista. Keva palvelee yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Keva on osa Vastuullinen työpaikka -yhteisön pääkumppaneista. Lue lisää yhteisöstä täältä

Toimittaja: Emma Järvi
Kuvaaja: Matti Saarivuori