boss woman

Millaista on hyvä esihenkilötyö?

Hyvä esihenkilö on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esihenkilötyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti. Vastuullinen työnantaja pitää huolen että esihenkilöllä on valmiudet antaa työntekijälle palautetta rakentavasti ja säännöllisesti. 

Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksessa yli 6000 vastaajasta jopa 30 prosenttia ei koe tai ei osaa sanoa, puuttuuko esihenkilö havaitsemiinsa tai hänelle raportoitaviin epäkohtiin välittömästi. Lisäksi 22% työntekijöistä ei osaa sanoa tai ei koe, että saa esihenkilöltään kannustavaa ja rakentavaa palautetta vuorovaikutteisesti ja säännöllisesti. Työssä jaksamisesta ja työelämän hyvinvointiin liittyvistä teemoista pitäisi puhua työpaikoilla enemmän ja konkreettisemmin. 

Esihenkilötyöhön panostaminen

Tutkimuksesta selvisi, että 72% työntekijöistä kokee, että esihenkilö kohtelee oman tiimin jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi 66% työntekijöistä kokee, että esihenkilö pystyy huomioimaan työntekijöiden erilaisuuden ja johtamaan työntekijöitä yksilöllisesti. Kuitenkin hyvä esihenkilötyö lähtee jo organisaation johtotasolta ja esihenkilötyöhön panostamisesta olisi tärkeää viestiä myös sisäisesti. Jopa 21% työntekijöistä ei osaa sanoa tai ei koe, että organisaation johto edellyttää esihenkilöasemassa olevilta vastuullista johtamista ja hyvää esihenkilötyötä.

Tutkimuksen perusteella esihenkilötyöhön panostaminen on yhteydessä parempaan johtamiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Kuitenkin tutkimuksesta nousi myös selkeä kehittämiskohde työnantajille: esihenkilöiden tulisi panostaa enemmän vuorovaikutukseen ja antaa kannustavaa palautetta säännöllisemmin. 

Vinkit hyvään esihenkilötyöhön:

1. Hyvällä esihenkilöllä on aktiivinen läsnäolon, arvostavan kohtaamisen ja kuuntelemisen taito. Hyvä esihenkilötyö on aitoa kiinnostusta, välittämistä ja kannustusta. 

2. Esihenkilön aito läsnäolo työtiimissä lisää tiimiläisten oman työn merkityksellisyyden, arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esihenkilön on tärkeää tunnistaa työntekijöiden eri tarpeet ja tavat vuorovaikutukselle. Läsnäolon ei aina tarvitse olla fyysistä läsnäoloa ja etäjohtaminenkin voi olla laadukasta.

3. Hyvä esihenkilö rakentaa luottamuksellista ja inhimillistä ilmapiiriä. Hän ei jätä ketään yksin. Hyvä esihenkilö luottaa työntekijöihin ja jakaa heille vastuuta. Hän sallii virheitä, mutta sparraa myös oppimaan niistä. Hyvä esihenkilö innostaa ja kiinnittää huomion mahdollisuuksiin, edistykseen, vahvuuksiin ja onnistumisiin. 

4. Hyvä esihenkilö antaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti palautetta: kiittää ja kannustaa sekä tarvittaessa ohjaa rakentavalla palautteella. Esihenkilön tulee varata kalenterista aikaa läsnäolevalle vuorovaikutukselle. 

5. Esihenkilön tehtävä on tukea ja innostaa tiimiläisiä tavoitteiden saavuttamisessa ja auttaa tiimin jäseniä näkemään selkeästi laajat kokonaisuudet.

Lisää aiheesta

Lataa Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen tiivistelmä

Tutustu palkittuihin vuoden 2021 vastuullisimpiin työnantajiin ja työelämän vastuullisuustekoihin

Vastuullinen työnantaja -kampanja on Oikotie Työpaikkojen yhteiskunnallinen työnantajakuvakampanja, joka rakentaa parempaa työelämää Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. Kampanjassa rakennetaan vastuullista työnantajakuvaa ja kehitetään työelämän käytäntöjä tutkimustiedon, case-esimerkkien ja asiantuntijakumppaniemme kautta. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat edistämään kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta ja kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää.