Vastuullisuus

Hyvän esihenkilön tuntomerkit

Usein kuulee puhuttavan nihkeistä pomoista ja huonosta johtamisesta. Onneksi myös hyviä esihenkilöitä on olemassa! Kokosimme yhteen hyvän esihenkilön tunnusmerkkejä.

1. Hyvä esihenkilö haluaa kehittää osaamistaan

Kukaan ei synny esihenkilöksi. Joitain luonnehditaan synnynnäisiksi johtajiksi ja toisissa on kuulemma luontaista auktoriteettia. Tosiasia on, että esihenkilöosaamista voi oppia, ja yksi hyvän esihenkilön tunnusmerkeistä onkin nimenomaan halu kehittyä esihenkilönä.

Hyvä esihenkilö tunnustaa, että esihenkilö ei ole koskaan valmis, ja hakeekin oppia erilaisista esihenkilökoulutuksista läpi koko työuransa.

2. Hyvä esihenkilö tuntee itsensä

Hyvä itsetuntemus auttaa arvostamaan ja hyödyntämään työntekijöiden erilaisuutta. Siksi esihenkilötyössä on niin vaikeaa onnistua heikolla itsetuntemuksella.

Hyvä esihenkilö on kiinnostunut tutustumaan omaan persoonallisuuteensa ja valmis kasvamaan ihmisenä. Osa itsetuntemusta on omien vahvuuksien tunnistaminen. Kun on lisäksi rehellinen omien kehittämiskohtiensa kanssa, pääsee pitkälle.

Itsetuntemusta voi kasvattaa esimerkiksi keskustelemalla työpsykologin tai henkilökohtaisen coachin kanssa, mutta kaikenlaiset keskustelut erilaisten ihmisten kanssa auttavat ymmärtämään itseä – ja sitä kautta omia tiimiläisiä.

3. Hyvä esihenkilö uskaltaa olla empaattinen

Jyrähtelevien johtajien aika on ohi. Tänä päivänä hyvältä esihenkilöltä odotetaan kykyä kuunnella ja asettua toisten asemaan.

Hyvä esihenkilö on aidosti kiinnostunut johdettavistaan. Yksi keino osoittaa kiinnostusta on soittaa etätyötä tekevälle työntekijälle ja kysyä, mitä hänelle oikeasti kuuluu, kuten Työuupumuskirjan kirjoittaja Rosanna Marila kehottaa. Tällainen pieni poikkeama tavallisesta päivärytmistä voi lisätä työntekijän jaksamista ja taklata molempien osapuolten etätyöapatiaa.

Empatia ei maksa mitään, mutta voi lisätä työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan. Jos johdettava on esimerkiksi uupunut, hyvä esihenkilö auttaa aktiivisesti ja konkreettisin toimin vähentämään työkuormaa. Se on empaattisuutta, jonka ansiosta työntekijä muistaa esihenkilöä lämmöllä vielä kauan.

Empaattisuus ei missään nimessä tarkoita, että esihenkilön pitäisi ottaa työpsykologin, äidin tai parhaan ystävän rooli. Se ei myöskään tarkoita, etteikö esihenkilö voisi olla jämäkkä.

4. Hyvä esihenkilö ei mikromanageroi

Hyvä esihenkilö takaa työntekijöille työrauhan. Työntekijät arvostavat yhä enemmän sitä, että saavat tuntea omistavansa oman tonttinsa. Esihenkilötyötä helpottaa, jos tuntee johdettavien työn vaatimukset, mutta jokaiseen yksityiskohtaan ei esihenkilön tarvitse eikä kannatakaan paneutua. Hyvä esihenkilö pysähtyy miettimään, milloin on syytä puuttua työn yksityiskohtiin tai työntekijän työskentelytapoihin, ja milloin voi jättää puuttumatta. Mikromanageroinnin aika on ohi.

5. Hyvä esihenkilö motivoi

Yksi hauskuuttaa tiimiään vitseillä ja tuo näin rentoa tunnelmaa tiukkoihin työpäiviin. Toinen tarjoaa työntekijöille aika ajoin haastavampia tehtäviä, joissa ammattiosaaminen kasvaa tai laajenee. Joku vie tiiminsä ulos syömään tai lähettää suklaalevyn kotikonttorille, yksi jakaa kehut ja kiitokset näyttävästi kaikkien kuullen. Jokaisella esihenkilöllä on omat keinonsa motivoida työntekijöitä. Hyvän esihenkilön tunnistaa siitä, että hän ei säästele näitä keinoja.

Lue myös: Rohkea esihenkilö valmentaa itsenäiseen päätöksentekoon ja kannustaa menestykseen

6. Hyvä esihenkilö haluaa olla esihenkilö

Toisinaan seuraavaksi askeleeksi uralla tarjotaan esihenkilötehtäviä. Silloin kannattaa pysähtyä miettimään, haluaako todella olla esihenkilö. Esihenkilötyön kulmakivi on muiden palveleminen ja muiden onnistumisen varmistaminen. Jos tämä ei tunnu ykkösprioriteetilta itselle, mielekkäämpi tapa laajentaa osaamista voi löytyä jostakin toisaalta.

Lue myös: Miten edetä uralla, jos ei halua esihenkilöksi? Vastaus on horisontaalinen urakehitys

Jos esihenkilötyö ei tunnu omalta jutulta eikä organisaatiolla ole tarjota muita ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, voi olla paikallaan kartoittaa urasuuntia muualta.

7. Hyvä esihenkilö osaa käyttäytyä

Toisin sanoen esihenkilön on käyttäydyttävä asiallisesti ja arvostavasti aina ja kaikissa tilanteissa. Vaikka kotona esihenkilön vuorovaikutustyyli olisi leimahtava, töissä se ei voi olla sitä. Esihenkilö ei voi vetäytyä viestinnällisissä ratkaisuissaan temperamenttinsa taakse. Vaikka esihenkilö olisi itse nopeatempoinen, hyvä esihenkilö osaa toimia arvostavasti myös hidastempoisempien työntekijöiden kanssa.

Lue myös: Johtaja, ethän unohda kuuntelua ja keskustelua vaikeissa tilanteissa?

8. Hyvä esihenkilö on vastuunkantaja

Hyvä esihenkilö huolehtii, että hommat tulevat hoidetuiksi ja tulosta syntyy. Esihenkilö päättää, mitä asioita tehdään ja mitä jätetään tekemättä – ja kantaa vastuun näistä joskus vaikeistakin päätöksistä. Hyvä esihenkilö ei hätiköi, mutta pystyy tarvittaessa tekemään tiukkojakin päätöksiä riittävän nopeasti.

Hyvä esihenkilö kertoo, mitä työntekijöiltä odotetaan ja milloin he ovat täyttäneet odotukset eli onnistuneet. Hän osoittaa tavoitteet eli suunnan, johon tiimi tähtää ja varmistaa, että kaikki tekevät töitä yhteisten päämäärien eteen.

9. Hyvä esihenkilö pitää huolta itsestään

Jos ei pysty johtamaan itseään, pystyykö johtamaan muita?

Ollakseen hyvä esihenkilö on oltava ensin hyvä itselleen: huolehdittava omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Hyvä esihenkilö hallinnoi omaa työkuormaansa ja priorisoi hommia jämäkästi. Saamaansa kritiikkiin hän suhtautuu mahdollisuutena oppia, mutta sivuuttaa epäasialliset huomautukset. Hyvä esihenkilö huolehtii palautumisesta ja siitä, ettei vapaa-aika kulu töiden parissa.

Lue myös: Mikrotreenit – virtaa työ- ja vapaa-aikaan minimaalisella vaivalla

Hyvä esihenkilö näyttää johdettavilleen mallia lähtemällä ajoissa töistä eikä lähettele sähköposteja työajan ulkopuolella. Tällä tavalla esihenkilö huolehtii paitsi tiiminsä jaksamisesta myös omista voimavaroistaan – jotka muuten ovat hyvän esihenkilön tärkein työkalu.

Lue myös: Hankala pomo ja huonoa johtamista? Toimi näin