Vastuullisuus

Ihmisläheisyys ja toimiva vuorovaikutus osana vastuullista esihenkilötyötä

Vastuullinen työpaikka

Digitalisoituva työelämä ja etätyön tuomat haasteet työyhteisön välisessä vuorovaikutuksessa ovat korostaneet laadukkaan esihenkilötyön merkitystä. Humbol Oy haluaa auttaa organisaatioita parempiin kohtaamisiin tarjoamalla esihenkilölle työkaluja oman työskentelyn priorisointiin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

– Johtaminen on tapahtuu aina ihmisten välillä, mikä vaatii esihenkilöltä paitsi tunneälyä ja empatiaa, myös aikaa. Me Humbolilla pyrimme auttamaan esihenkilöä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, jolloin aikaa jää parempaan johtamiseen. Uskomme, että kehittäminen lähtee päivittäisestä tekemisestä ja toimintatavat tulevat tätä kautta osaksi arkea, kertoo yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Antti Turunen.

Humbolille vastuullinen esihenkilötyö merkitsee ennen kaikkea sitä, että johtaminen on yhdenvertaista – kaikkia kohdellaan taustasta tai työsuhteen laadusta riippumatta samojen periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi lähi- ja etätyötä tekevien työntekijöiden on oltava tultava yhtä lailla kohdatuksi työpaikallaan. 

– Kulunut vuosi on ollut monelle organisaatiolle paljolti uuteen sopeutumista. Kun toimistolla tapahtuvat spontaanit kohtaamiset ovat jääneet pois, vaaditaan johtamisessa erityistä järjestelmällisyyttä, Turunen toteaa.

Asiajohtamisen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota ihmisjohtamiseen ja muistettava työntekijän osallistaminen kaikissa toiminnan vaiheissa. 

– Henkilöstökysely tai kehityskeskustelu kerran vuodessa ei riitä, vaan säännöllisyys on kaiken a ja o. Osallistava toimintatapa takaa sen, että työntekijä kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi. Toimiva vuorovaikutus myös vahvistaa työntekijän motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhönsä. 

Hyvä johtaminen heijastuu työtyytyväisyyteen

Etätyön ja digitalisaation myötä ihmisläheisyyden merkitys työelämässä korostuu. Keskusteleva ja proaktiivinen toimintakulttuuri takaa sen, että mahdollisiin haasteisiin voidaan puuttua hyvissä ajoin ja monia ongelmia voidaan ehkäistä ennalta. 

Se, että pystymme ymmärtämään ihmisiä tunteineen ja tarpeineen yhä paremmin, on avain parempaan johtamiseen.

– Haluamme Humbolin avulla tukea organisaatioita rakentamaan parempaa suhdetta työntekijöihin ja lisäämään keskusteluyhteyttä organisaation eri osa-alueiden välillä, Turunen kertoo.

Esihenkilötyön tasalaatuisuutta voidaan mitata ja kehittää kuuntelemalla työntekijöiltä saatavaa palautetta herkällä korvalla. Jokainen työyhteisön jäsen tulee huomioida ensisijaisesti ihmisenä, vasta sitten työntekijänä.

– Työntekijän ja esihenkilön välisellä suhteella on valtava merkitys työtyytyväisyyteen. Jos yritys haluaa panostaa työtyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin, juuri esihenkilötyön kehittämisellä voi vaikuttaa paljon. Aktiivinen palautteen kerääminen auttaa yritysjohtoa ymmärtämään paremmin, miten johtaminen toimii organisaation eri osa-alueilla. Tällöin voidaan myös tunnistaa mahdolliset kehityskohteet.

Turunen uskoo, että laadukas johtaminen heijastuu koko työyhteisön hyvinvointiin ja hyödyttää kaikki osapuolia.

– Vietämme työssä ja työelämässä niin suuren osan ajastamme, että olisi tietysti hienoa, jos tuo aika olisi mahdollisimman antoisaa ja palkitsevaa. Silloin myös työntekijä pystyy tekemään parhaansa, mikä on työnantajallekin paras mahdollinen tilanne.

Vastuullinen työpaikka -yhteisössä on jo mukana 115 työnantajaa ja 25 asiantuntijakumppania. Kampanjan jäsenet sitoutuvat vastuullisen työnantajuuden periaatteisiin. Kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää Suomessa. 

Toimittaja: Emma Järvi