Vastuullisuus

Lataa: Vastuullinen työnantaja -tutkimustiivistelmä 2021

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja -tutkimukseen vastasi 6058 työssäkäyvää 18–65-vuotiasta suomalaista yli 30 organisaatiosta. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö IROResearch ja tiedonkeruu tehtiin helmi–huhtikuussa.
Tutkimuksen vastaajista jopa 63% kokevat, että työnantajan vastuullisuus on tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessa.

Suomen suurin työelämän vastuullisuustutkimus osoitti, että kokemukset työelämän vastuullisuudesta ovat kokonaisuutena parantuneet viime vuodesta, mutta toisaalta johtotehtävissä olevien ja työntekijöiden näkemysten välinen ero on kasvanut. Tuloksista näkyy vastaajien oman taustan sekä ammattiaseman heijastuminen näkemyksiin työnantajan vastuullisuudesta ja esimerkiksi koronan vaikutus näkyy osalla työntekijöistä heikentyneenä työhyvinvointina.

Jätä tietosi ja lataa opas