Vastuullisuus

Monimuotoisuus on Coorille kehittymisen mahdollistava voimavara

Coor Service Management Oy

Coor ottaa työntekijöidensä yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoaa jokaiselle taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa työympäristön toimintatapoihin. Miksi koko työyhteisön osallistaminen kehitystyöhön kannattaa? Entä miten esihenkilötyöhön panostaminen tukee yhdenvertaisuuden toteutumista?

– Erilaisuus tuo työyhteisöön rikkautta. On upeaa, että täällä on ihmisiä eri taustoista ja jokainen on tervetullut sellaisena kuin on, Coorilla kerrosmestarina työskentelevä Marianna Rautavirta iloitsee. 

Marianna Rautavirta Marianna Rautavirta

 

 

Kiinteistöpalvelualan yritys Coor tarjoaa työpaikkoja aina aulapalveluista postitukseen ja kunnossapitotöihin. Hyvät lisäkoulutus- ja etenemismahdollisuudet takaavat, että kaikille löytyy sopivan haastavaa ja mielekästä työtä. 

– Työntekijöiden ikähaarukka on todella laaja, eri kansalaisuuksia on ihan laidasta ja laitaan ja noin pariakymmentä eri kieltäkin täällä puhutaan. Työkavereilta oppii joka päivä jotakin uutta ja samalla pystyy kehittymään itsekin, Rautavirta kertoo.

Lisäksi Coorin palveluksessa työskentelee esimerkiksi osatyökykyisiä, joiden työnkuvaa voidaan mukauttaa senhetkistä elämäntilannetta ja voimavaroja vastaavaksi. Jokaiselle halutaan antaa mahdollisuus mielekkääseen työelämään, taustasta riippumatta. 

Kaikesta voi puhua

Coor haluaa olla turvallinen työpaikka jokaiselle – nollatoleranssi kiusaamiseen ja syrjintään on yritykselle itsestäänselvyys. Kaikki esihenkilöt koulutetaan siten, että he osaavat tunnistaa mahdolliset riskitilanteet ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Raija Peltomaa Raija Peltomaa

– Esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutumista pyrimme mittaamaan henkilöstökyselyn avulla. Joka vuodelle valitaan omat tavoitteet, joihin erityisesti keskitymme. Nämä laaditaan henkilökunnan kanssa yhdessä ja niiden onnistumista seurataan tiiviisti, palvelupäällikkö Raija Peltomaa kertoo.

Esihenkilötyöhön panostaminen ja sen hedelmät näkyvät Marianna Rautavirran arjessa muun muassa siten, että oma lähiesihenkilö on vahvasti arjessa läsnä ja työntekijöiden tukena. Luottamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys mahdollistaa työyhteisön kehittämisen.

– Sellaista asiaa ei olekaan, jota ei hänen kanssaan voisi ottaa puheeksi. Asiat eivät jää puheen tasolle, vaan niitä todella viedään eteenpäin. Palautteella on siis aidosti merkitystä, Rautavirta summaa.

Tukea perehtymiseen kaikille

Ari Lämsän 25-vuotinen työura edellisessä työpaikassa päättyi, kun töitä alalla ei enää riittänyt. Hän päätti uudelleenkouluttautua sähköasentajaksi ja on toiminut Coorin palveluksessa nyt puolitoista vuotta. Hänelle monipuolisuus on tärkeä työn mielekkyyttä vahvistava tekijä.

Ari Lämsä Ari Lämsä

– Paljon uutta tulee koko ajan, mikä lisää työn kiinnostavuutta. Ei ole vain pistorasian asennusta päivästä toiseen, vaan autamme tarvittaessa myös kiinteistönhuollon tehtävissä. Haastetta on juuri sopivasti, Lämsä toteaa.

Työparikseen Lämsä on saanut kokeneen sähköasentajan, jonka tuella perehtyminen uusiin työtehtäviin on sujunut hyvin. Lisäksi esihenkilöltä on saanut paljon tukea.

– Jos eteen tulee ongelmatilanne, esihenkilöä on helppo lähestyä ja kysyä neuvoa. Kuka tahansa pystyy täällä puuttumaan epäkohtiin tai sanomaan, jos huomaa vaikkapa jonkin kehityskohteen, Lämsä kertoo.

Raija Peltomaan mukaan vastuullinen esihenkilö tuntee työntekijänsä hyvin ja osaa ottaa heidät huomioon eri tarpeineen ja taustoineen. Tämän tueksi Coorilla aloittavalle esihenkilöille tarjotaan kattava perehdytys sekä reilusti kursseja ja koulutusta. Lisäksi käytettävissä on Coorin kamu, henkilö, joka on toiminut esihenkilötyössä kauemman aikaa ja on aloittavan esihenkilön tukena.

– Tämä on meille tärkeä asia, sillä uskomme, että laadukkaaseen esihenkilötyöhön panostaminen myös lisää Coorin houkuttelevuutta työnantajana, Peltomaa sanoo.

Kehittäminen palkitsee

Jotta kaikkien työntekijöiden ääni pääsee kuuluviin Coorin toimintaa koskevassa päätöksenteossa, on palautteen antamisesta haluttu tehdä mahdollisimman helppoa ja palkitsevaa.

 

– Meillä on käytössä seurantajärjestelmä Actio, johon kuka tahansa voi laittaa parannus- ja kehitysehdotuksia. Lisäksi apuna on systeemi, jonka avulla palkitsemme työntekijöitämme hyvistä ideoista, Peltomaa kertoo.

Työilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja uskaltaa tarttua kehityskohteisiin, on avain kehittymiseen ja kasvamiseen.

Eri taustoista tulevat ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia näkökulmia.

– Monimuotoinen työyhteisö merkitsee myös monimuotoista osaamista, Peltomaa kiteyttää.

Toimittaja: Emma Järvi
Kuvaaja: Niko Jekkonen