Vastuullisuus

Vastuullisuus rekrytoinnin kilpailuetuna – mitä se oikein tarkoittaa?

Yritykset ymmärtävät, että tämän päivän yhteiskunnassa menestyä voi vain vastuullinen organisaatio. Kauniit puheet ja tyhjät lupaukset yrityksen nettisivuilla eivät enää riitä, vaan sanojen on vastattava tekoja – ja tekojen on näyttävä myös ulospäin.

Mutta millainen on vastuullisesti toimiva yritys? Vastaus on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.

Vastuullisuutta voi olla vaikea todentaa, varsinkaan, jos ei täysin ymmärretä, mitä kaikkea sana pitää sisällään. Siksi yrityksen lupaukset vastuullisuudesta pitää konkretisoida. Ihmisten tietoisuus kestävästä kehityksestä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kasvaa, ja asiakkaiden lisäksi jaloillaan ovat oppineet äänestämään myös työnhakijat ja -tekijät. Tiedostavat osaajat eivät epäröi hylätä työnantajaa, joka ei lunasta lupauksiaan tai toimii jopa täysin julkisuuteen kailotettua etiikkaansa vastaan.

Vastuullisuuteen panostavalla yrityksellä on käsissään valtava kilpailuetu. Mutta mitä kaikkea vastuullisuus liike-elämässä tarkoittaa ja miten se auttaa yritystä rekrytoinnissa osaajakilpailun kiristyessä?

Vastuullinen työnantaja asettaa työntekijät ensimmäiseksi

Työnantajan vastuu alkaa rekrytointiprosessin suunnittelusta ja kantaa läpi koko osaajan työuran työsuhteen päättymiseen asti, mahdollisesti pidempäänkin. Vastuullinen työnantaja varmistaa hyvän hakijakokemuksen, hakijoiden oikeudenmukaisen kohtelun, ajantasaisen viestinnän koko rekrytointiprosessin läpi sekä huolellisen perehdytyksen ja koulutuksen työsuhteen alussa.

Työnantajakulmassa korostuvat työntekijöiden tasavertainen kohtelu läpi työuran, kohtuullinen ja ajallaan maksettu palkka, työssä viihtyvyyden varmistaminen, mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja työn merkityksellisyys. Uuden sukupolven osaajille viimeksi mainittu on tärkeä kriteeri, ja sen toteutuminen näkyy työntekijöiden sitoutuneisuudessa. Omasta työstä ja työnantajasta ollaan ylpeitä, mikä viestii positiivista työntantajakuvaa niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellekin. Koko sydämellään sitoutuneet työntekijät tekevät myös parempaa tulosta.

Vastuullisuus näkyy organisaation päivittäisissä työtavoissa

Se, miten vastuullinen toiminta päivittäisissä askareissa heijastuu, riippuu siitä, millä alalla yritys työskentelee. Esimerkiksi rakennusalalla työturvallisuus korostuu aivan eri tavalla kuin siistissä sisätyössä. Alasta piittaamatta vastuullinen työnantaja huolehtii, että työohjeet ovat selkeät, työntekijöiden koulutus riittävä, työvälineet kunnossa ja ohjeistus onnettomuuden tai muun vahingon varalta yksityiskohtainen ja työntekijöiden tiedossa.

Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa yritysvastuuta. Jätteiden minimointi ja kierrätys ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta. Ympäristön hyvinvointiin voi vaikuttaa valinnoilla, joita yrityksen sisällä päivittäin tehdään: mistä materiaalit ostetaan, miten ja missä yrityksen myymät tuotteet valmistetaan, miten ne pakataan ja miten ne toimitetaan asiakkaalle.

Työssä käyvä ja rahaa käyttävä uusi sukupolvi on valmis maksamaan tuotteista ja palveluista enemmän, jos he voivat olla varmoja, että yrityksen toiminta on kestävää ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Vastaavasti yhä harvempi asiakas ja työntekijä tukee yritystä, jonka ykkösprioriteetti on puhdas voitto vailla huolta siitä, kenen selkänahasta eurot kääritään.

Vastuullinen yhteistyökumppani on avoin ja sanojensa mittainen

Yrityksen vastuuntuntoa määrittelee myös se, kuinka organisaatio kohtelee yhteistyökumppaneitaan ja sidosryhmiään: kuinka avoimesti yritys viestii toiminnastaan ja vastaa sille esitettyihin kysymyksiin, puhuuko yritys totta ja kuinka se kantaa vastuunsa ongelma- tai ristiriitatilanteissa.

Vilpittömyys ja avoimuus ovat vastuullisen yritystoiminnan avaintekijöitä. Valhe voi koitua kohtaloksi. Media tarttuu nopeasti yritysmaailman epäkohtiin, ja sana leviää sosiaalisessa mediassa. Ihmisten asenteet järkkyvät herkästi, ja kasvojen menetyksestä voi olla vaikea palautua entiselleen.

Vastuullinen organisaatio kantaa vastuunsa yhteiskuntaan

Maailmassa valloillaan oleva muutos on käsinkosketeltavaa. Ne samat nuoret, jotka ovat pian asiakkaitamme ja työntekijöitämme ja näin toimivan yhteiskunnan tukipilareita, ovat jo ennen aikuisikää valmiita taistelemaan ja tekemään konkreettisia tekoja yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi. He seuraavat uutisointia aiheen ympärillä, levittävät sanaa sosiaalisessa mediassa, järjestävät ilmastomarsseja, boikotoivat toimijoita ja osoittavat mieltään.

Tätä he arvostavat myös työnantajassaan: konkreettisia tekoja.

Tulevaisuuden osaajia kiinnostaa, millaisia hankkeita potentiaalinen työnantaja tekee, osallistuuko se hyvää tekeviin kampanjoihin tai järjestääkö se niitä itse. He seuraavat, mitä yritys tekee ja sanoo julkisesti – millaisia asioita, ilmiöitä tai toimijoita vastaan ja millaisten puolesta yritys taistelee. Heille merkitsee läpinäkyvyys: ovatko yrityksen arvot ja yritysvastuu näkyvästi esillä, toteutuvatko ne oikeassa elämässä ja sopivatko ne nuoren omaan arvomaailmaan.

Yrityselämän jokaisen osa-alueen eläessä murrosvaihetta on selvää, että myös johtamistapojen on muututtava. Työntekijät on asetettava kaiken muun edelle, ankarat hierarkiamallit unohdettava ja organisaatiokulttuuria muokattava avoimempaan suuntaan. Vastuullisuus on oltava jokapäiväinen osa strategiaa, johon on sitouduttu ylintä johtoporrasta myöten.

Paremman tulevaisuuden puolesta toimivan yrityksen kelkkaan voi nuori osaaja hypätä luottavaisin mielin.

-Päivi Salminen-Kultanen