Vastuullisuus

Vuoden vastuullisimmat

Signpost
Vastuullinen työpaikka

Tutustu vuoden vastuullisimpiin työnantajiin ja kansan äänestämään työelämän vastuullisuustekoon. Vastuullinen työnantaja -kampanjan webinaarissa julkaistiin Suomen suurimmassa työelämän vastuullisuustutkimuksessa parhaiten menestyneet työnantajat. Tutkimuksessa työntekijät ovat arvioineet työnantajiensa vastuullisuutta seuraavilla osa-alueilla: Hyvä hakijakokemus, työn merkitys ja työssä kehittyminen, esihenkilötyöhön panostaminen, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, syrjimättömyys, kestävä kehitys ja tehtävän vaatimusten tasainen palkkaus

Vuoden vastuullisimpien työnantajien voittopuheista nousee esille useita yhdistäviä tekijöitä. Moni mainitsee organisaation merkityksellisen yhteiskunnallisen vaikutuksen ja kestävän kehityksen toimenpiteet. Kaikki kertovat henkilöstön monimuotoisuuden ja/tai hyvinvoinnin tukemisesta. Oman organisaation ulkopuolelle kohdistuva sosiaalinen vastuu, eli muiden auttaminen, nähdään myös enenevissä määrin vastuullisen työnantajan tehtävänä.

IKEA - Vastuullisin työnantaja 1.sija 1000+ organisaatiot

Yhdessä tekeminen ja auttamiseen osallistaminen

”Tämä on äärimmäisen hieno kunnia. Suurena toimijana meillä on myös suuri vastuu. Nämä tutkimustulokset ovat osoitus siitä, että vastuulliset toimenpiteemme näkyvät henkilökunnallemme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja tarjota kaikille ikealaisille merkityksellisen työelämäkokemuksen ja monimuotoisen sekä hyväksyvän työympäristön”, kertoo IKEA Suomen henkilöstöjohtaja Camilla Weurlander. 

IKEA uskoo, että yrityksillä on keskeinen yhteiskunnallinen rooli haavoittuvaisessa asemassa olevien tukemisessa. Yrityksessä on käynnissä kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on auttaa noin 70 pakolaisen työllistymistä ja integroitumista Suomen yhteiskuntaan. Lisäksi IKEA Suomi pyrkii auttamaan mm. järjestökumppanuuksien kautta. Ikealaiset ovat olleet esimerkiksi SOS-lapsikylän tukiasuntojen kalusteprojekteissa tiiviisti mukana. ”Haluamme, että työntekijämme kokevat tekemänsä työn merkitykselliseksi. On hienoa tehdä töitä yhdessä tärkeiden asioiden puolesta”, Weurlander painottaa.

Yrityksen globaalina tavoitteena on ilmastopositiivisuus ja täysin kiertotalouden mukainen toiminta vuoteen 2030 mennessä. Suomessa IKEA on saavuttanut energiaomavaraisuuden investoimalla viiteen tuulivoimapuistoon ja noussut samalla merkittäväksi kotimaisen tuulivoiman tuottajaksi. Tavoitteena on myös tarjota asiakkaille päästöttömät IKEA-kotiinkuljetukset Suomessa vuoteen 2025 mennessä. ”Kestävän kehityksen tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja se näkyy koko toiminnassamme”, toteaa Weurlander.

”Iso kiitos mahtavalle työyhteisöllemme. On upeaa tehdä työtä, jonka merkityksellisyys tunnistetaan”, Weurlander iloitsee.

 

 

FINGRID – Vastuullisin työnantaja 1. sija suuret organisaatiot 

Vastuullinen tehtävä ja hyvinvoiva henkilöstö

”Vastuullisin työnantaja -voittajana jo toista vuotta peräkkäin”, kantaverkkoyhtiö Fingridin henkilöstöpäällikkö Sonja Heiskanen riemuitsee ja kiittää oman organisaation asiantuntijoita loistavasta yrityskulttuurista sekä yhteishengestä. Heiskanen toteaa, että vastuullisuus on Fingridin yksi tärkeimmistä arvoista ja yhtiön perustehtävä sähkön siirron turvaamisessa on hyvin merkityksellinen ja vastuullinen Suomen yhteiskunnan kannalta.

Pandemiavuoden aikana Fingrid on vastuullisena työnantajana keskittynyt erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Etätyövalmiuksien varmistamisen lisäksi Fingrid käynnisti FitGrid -hyvinvointikampanjan, jossa autetaan pitämään omasta kunnosta huolta vaihtelevin teemoin mm. ruokavalioon, palautumiseen ja aivotyöhön keskittymällä. Työturvallisuutta on korostettu ja herätelty sekä oman henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien kesken Mieti ennen kuin toimit -kampanjalla. Fingrid palkkaa myös tänä vuonna yli 40 kesätyöntekijää edellisvuoden tavoin. ”Koronavuonna opiskelijat ovat jääneet hyvin yksin opintojensa äärelle. Haluamme toimia vastuullisesti ja palkata kesätyöntekijöitä tarjoten heille ensimmäisiä työkokemuksia ja työelämätaitojen opettelua”, kertoo Heiskanen. 

Fingrid on mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa liittämällä puhdasta energiaa sähköverkkoon ja rakentamalla sähköverkkoinfraa puhtaan energian tehokkaaseen siirtoon. ”Teemme yritysvastuullisuutta ESG-periaatteiden mukaisesti huomioiden ympäristön, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun. Olemme merkityksellinen yhteisöveron maksaja Suomessa, asiakkaat pitävät toimintaamme tehokkaana ja olemme hyvä työnantaja - yksi Suomen parhaista työpaikoista”, Heiskanen avaa Fingridin yritysvastuun alueita ja onnistumisia.

DIAK – Vastuullisin työnantaja 1. sija pienet ja keskisuuret organisaatiot

Ihmisiä ja yhdenvertaisia kokemuksia

Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja projektipäälliköiden valmentaja Mertsi Ärling toteaa, että vastuulliseksi työnantajaksi ei tosiaan synnytä yhdessä yössä, vaan se vaatii vuosien päämäärätietoista työtä - tulee elää niin kuin juhlapuheissa todetaan. 

”Sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen koulutusorganisaationa katsomme ihmistä kokonaisuutena ja ymmärrämme, että hyvinvoiva työntekijä ei elä ainoastaan työstä, vaan tarvitsee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä myös mielekästä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista”, kertoo Ärling. Diakissa on tuettu joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia jo ennen koronapandemiaa. Ajanmukaisilla työvälineillä ja kattavilla työterveyspalveluilla on oma osansa työntekijän hyvinvoinnissa. ”Kun työntekijät voivat hyvin, se heijastuu koko organisaatioon ja opiskelijoihin, ja vaikuttaa siten hyvin laajasti jopa yhteiskuntatasolla”, Ärling toteaa.

Diakissa panostetaan johtamistyöhön keskittyen esimerkiksi valmentavaan johtamisotteeseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Ärling korostaa myös vertaismentoroinnin tärkeyttä hiljaisen tiedon jakamisessa.

”Jokainen työntekijämme ja opiskelijamme ovat yksilöitä ja uniikkeja tapauksia. Tasavertaisuuden puolesta taistelevat tietävät, että kaikki ei välttämättä etene niin kuin Strömsössä. Diakina olemme tietoisesti valinneet jo strategiatasolla puhuvamme yhdenvertaisuudesta ja sen mahdollistamisesta kaikille”, kertoo Ärling. 

Diakissa on toteutettu erillishakuja, jotka on järjestetty vaikeammin työllistyville henkilöille, kuten maahanmuuttaja- tai romanitaustaisille henkilöille. Työnantajan vastuullisuuteen kuuluu myös hyvä hakijakokemus. Diak on edistänyt yhdenvertaisuutta rekrytoinneissa nostamalla vähemmistöjä esille valtakunnallisessa rekrytointikampanjassa. ”Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita -on kantava sloganimme”, Ärling kertoo.

S-ryhmä – Mielen tuki -malli on vuoden 2021 Työelämän Vastuullisuusteko 

Oikotie keräsi huhtikuussa avoimesti työntekijöiltä ja työnantajilta työelämän vastuullisuustekoja. Ilmoituksia kertyi yhteensä yli 40 ja näistä valittiin kymmenen ehdokkaan shortlist, josta kansa sai äänestää vuoden 2021 Työelämän Vastuullisuusteon. Ääniä kertyi yhteensä 1 570 kpl ja voittajaksi 21,7% äänimäärällä nousi S-ryhmän Mielen tuki -malli. 

S-ryhmän henkilöstöjohtaja Mari Junnila kiittää ilahduttavasta tunnustuksesta ja kertoo, että Mielen tuki -malli sai alkunsa, kun heräsi huoli nuorten jaksamisesta Nuori Mieli Työssä -hankkeen yhteydessä. Samanaikaisesti yhteiskunnassa mielenterveyspoissaolot lähtivät nousuun. ”Signaalit saivat meidät miettimään, miten voisimme tukea kaikenikäisiä, lähes 40 000 työntekijäämme heidän eri elämän tilanteissa”, Junnila kertoo.

Mielen tuki -mallissa on neljä näkökulmaa. Yksi on johdon ja esihenkilöiden perehdyttäminen tärkeään teemaan, jotta aiheesta voidaan käydä mahdollisimman avointa keskustelua. Toinen kulma on luoda erilaisia digitaalisia palveluita - matalan kynnyksen tuen muotoja yhdessä työterveyshuollon ja muiden kumppanien kanssa. Kolmantena elementtinä on nopea hoitoon pääsy: lyhyt psykoterapia ja lääkärillä käynti, jossa saa työkaluja oman tilanteen pohdintaan ja keskustelutukea. Neljäntenä näkökulmana on työn muokkaus ja jousto. Työn muokkausta lähdetään suunnittelemaan esihenkilöiden ja työterveyden kanssa henkilön tilanteeseen sopivaksi. 

Mielen tuki -mallin käyttöönoton jälkeen mielenterveyspoissaolot ovat lähteneet S-ryhmässä laskuun ja työntekijät ovat saaneet tarvittaessa tukea, jota he eivät välttämättä olisi saaneet ilman vastuullista työnantajaa. Junnila toteaa, että on ollut hienoa pystyä vaikuttamaan, miten yhteiskunnassa keskustellaan tärkeästä aiheesta ja erilaisista mielen tuen malleista. 

 

 

Kuule lisää voittajista ja tutkimustuloksista Vastuullinen työnantaja 2021 webinaaritallenteesta.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa on jo mukana 115 työnantajaa ja 25 asiantuntijakumppania. Kampanja koskettaa siten jo ainakin 200 000 työntekijää Suomessa. Suomen suurimman työelämän vastuullisuustutkimuksen toteutti IROResearch ja vuoden 2021 tutkimukseen vastasi yhteensä 6 058 suomalaista yli 30 organisaatiosta. Lataa tiivistelmä tutkimuksesta täältä.

Toimittaja: Annika Lundmark
Kuvaaja: Bigstock