Vastuullisuus

Castrén & Snellman: Haastavan asiantuntijatyön tukeminen

Vastuullinen työpaikka

Miten Castrén & Snellman on tukenut huippuasiantuntijoitaan aikana, jolloin hyvin tiivis ja kunnianhimoinen työyhteisö on siirtynyt etätyöhön? Henkilöstöjohtaja Outi Ruohola kertoo, että noin 150 juristia työllistävä talo otti pandemian myötä suuren digiloikan ja opetteli hybridityöskentelyä pikakelauksella. Kuuntelun, empatian osoittamisen ja tuen antamisen merkitys on entisestään korostunut. 

Suomen vanhimman asianajajatoimiston visiona on olla alan vetovoimaisin työpaikka, jossa kaikki saavat loistaa. Yhtenä strategian painopisteenä on olla vastuullisuuden edelläkävijä. ”Vastuullinen työnantaja -kampanjaan ja sen kumppaniksi lähteminen tuntui siis hyvin luontevalta”, toteaa Castrén & Snellmanin henkilöstöjohtaja Outi Ruohola

Perustana vastuulliselle työnantajuudelle ovat seuraavat arvot, jotka on päätetty yhdessä henkilöstön kanssa: kipinä, arvonanto, rohkeus ja vastuunkanto,. ”Kipinä-arvomme tarkoittaa meille muun muassa sitä, että iloitsemme toistemme menestyksestä ja annamme kiitosta. Vaalimme terveen ammatillisen kunnianhimon ja työnilon tunnetta, huolehtien myös työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Työn teon lisäksi, tämä on myös elämäntapa”, kertoo Ruohola.

Pyrimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mutta emme jaksamisen kustannuksella

”Toimimme luottamusbusineksessä ja vastuunkantoon liittyy se, että pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mutta emme jaksamisen, laadun tai ympäristön kustannuksella”, Ruohola painottaa. Asiantuntijaorganisaationa Castrén & Snellman tarjoaa asiakkailleen työntekijöidensä huippuosaamista, jolloin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on myös ensiarvoisen tärkeää. ”Hyvinvoiva työntekijä työskentelee luovemmin, tehokkaammin ja paremmalla fiiliksellä, ja tämä näkyy myös asiakaskokemuksessa. Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista työnantaja ei voi olla vastuussa, mutta työhyvinvoinnista voi”, Ruohola toteaa.

Kuuntelua, ymmärrystä ja tukea 

Castrén & Snellman haluaa kuulla henkilöstön arjen tunnelmia ja näkemyksiä kehitysideoissa parantaakseen työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta. Yhdeksi toimivaksi viestintäkeinoksi on osoittautunut kuuden hengen Personnel Advisory Board, johon työntekijät saavat äänestää edustajansa kaikista henkilöstöryhmistä.

Viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa Castrén & Snellmanin työntekijät arvostivat mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä vapautta tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta.

”Olemme yrittäneet löytää keinoja tukea työn ja perheen yhdistämistä paremmin”, kertoo Ruohola. Konkreettisia toimia ovat olleet esimerkiksi se, että sisäiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 9.30-16 välillä. Lastenhoitopalvelu on käytettävissä lapsen sairastaessa ja tarjolla on sisäistä mentorointia perhevapaalta palaaville. ”Se, että ruuhkavuodet on nostettu meillä sisäiseen keskusteluun, on jo tuonut positiivisia vaikutuksia. On helpompi ottaa aiheeseen liittyviä asioita esille oman esihenkilön kanssa, kun aiheesta on jo käyty toimistotason keskustelua”, kertoo Ruohola.

Esihenkilöiden tunnistettava erilaisia yksilö- ja tiimitason tarpeita 

Esihenkilöt ovat avainroolissa työssä viihtymisessä. Castrén & Snellmanilla luotiin yhteiset johtamislupaukset, joiden tehtävänä on turvata mahdollisimman tasalaatuinen johtaminen talon sisällä. Lupauksien toteutumista ja esihenkilötyötä mitataan 360-palautteiden avulla. ”Haastamme esihenkilöitä, että heillä on varmasti riittävästi aikaa tiimiläisille ja muistutamme aidon kiinnostuksen osoittamisen tärkeydestä. Teimme esihenkilöille johtamislupauksista huonetaulut, jotta lupaukset pysyisivät mielessä”, Ruoholaa hymyilyttää. 

Useimmat Castrén & Snellmanin työntekijöistä ovat pystyneet työskentelemään jouhevasti etänä, mutta toimistoa on pidetty auki turvallisuusohjeistukset huomioiden. Kodin ulkopuoliselle työskentelytilalle on ollut myös tarvetta ja tämän tarjoaminen on ollut merkityksellistä hyvinvoinnin kannalta.

Työntekijöiden erillään olon mahdolliset vaikutukset ovat huolestuttaneet työnantajaa. Castrén & Snellmanin työyhteisö on viihtynyt tiiviisti yhdessä sekä työajalla että ajoittain myös vapaa-ajalla. ”Esihenkilön ammattiaitoon kuuluu tunnistaa tiimiläisten yksilöllisiä tarpeita yhteydenpidon osalta”, toteaa Ruohola. Koko organisaation Mitä sinulle kuuluu -kysely järjestettiin toukokuussa ja marraskuussa 2020. Kyselyiden palaute on ollut pääosin neutraalia ja positiivista, mutta vastauksista välittyi ikävä työkavereita kohtaan. Tiimit ovatkin järjestäneet erilaisia aikaan sopivia kick off -tilaisuuksia etänä, kuten kokkausta ja kukkasidontaa. Virtuaaliset toimistotason tilaisuudet on otettu myös hyvin vastaan. Kipinää ja kuplivaa -tilaisuuksissa juhlistetaan kuukausittain onnistumisia ja tavataan uusia työntekijöitä.

”Herkällä korvalla kuunteleminen ja tiimitasolla erilaisten juuri omalle tiimille sopivien toimintatapojen löytäminen ovat hyvin tärkeitä tässä ajassa”, neuvoo Ruohola. 

Kuuntele lisää aiheesta Outi Ruoholan kertomana Vastuullinen työnantaja -kampanjan 2021 starttiwebinaarin tallenteesta.

Artikkeli on tehty yhteistyössä Castrén & Snellmanin kanssa.

 

Toimittaja: Annika Lundmark