Vastuullisen työpaikan periaatteet

Vastuullinen työpaikka rakennetaan yhdessä.

Vastuullinen työpaikka on Oikotien luoma vastuullisuusyhteisö. Mukana on sekä vastuullisuusmatkansa alkumetreillä olevia organisaatioita, että pidemmän aikaa matkaa läpinäkyvästi käyneitä tahoja. Kaikki heistä allekirjoittavat vastuullisen työpaikan periaatteet. 

1. Kunnioitamme työnhakijaa. 

Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.

2. Perehdytämme työhön kunnolla. 

Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten

Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.

5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. 

Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.

7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

 

Tavoitat jatkossa sekä vakituiset työntekijät että kesätyöntekijät samasta paikasta, Vastuullinen työpaikka –yhteisöstä.

Vastuullinen työpaikka -yhteisössä yhteisössä on mukana noin 700 työnantajaa ja 400 000 työntekijääKaikki heistä sitoutuvat vastuullisen työnantajuuden periaatteisiin ja ovat sitoutuneet kantamaan vastuuta kehittämällä työn tekemisen tapoja jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan – oppimaan muilta, kannustamaan esimerkein, vaikuttamaan teoilla. Haluammekin, että työntekijä voi kertoa ylpeänä olevansa töissä vastuullisessa työpaikassa. Katso yhteisön hyödyt täältä

null

Tarinoita vastuullisuudesta