Etätyö

Etätyösopimus on kirjallinen sopimus etätyön tekemisestä

Nainen etätöissä mökillä.

Jos aiot tehdä etätyötä, laadi kirjallinen etätyösopimus yhdessä työnantajasi kanssa. Lue, mitä etätyösopimuksessa on hyvä huomioida sekä milloin etätyösopimus kannattaa tehdä.

Mitä etätyö tarkoittaa?

Etätyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävää työtä, jota tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa. Etätyötä voidaan tehdä joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Koska etätyö on työsuhteista työtä, siihen sovelletaan kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja ja sopimuksia.

Lue myös: Parhaat vinkit toimivaan etätyöhön

Voiko työnantaja määrätä tekemään etätyötä?

Etätyö edellyttää molempien osapuolten suostumuksen. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä työntekijää etätyöhön, eikä työntekijä voi jäädä etätyöhön omalla ilmoituksellaan.

Tästä syystä etätyöstä kannattaa laatia ja allekirjoittaa kirjallinen etätyösopimus.

Saako etätyötä tehdä mökillä?

Etätyötä voi periaatteessa tehdä missä tahansa, esimerkiksi mökillä. Paikkaa on mahdollista myös vaihdella, eli työntekijän ei tarvitse tehdä etätyötä aina samassa paikassa.

Olennaista on, että työntekijällä on matkassa mukana kaikki työhön tarvittavat työvälineet ja yhteydet, ja että hän pääsee etätyöpaikaltaan tietoturvallisesti käsiksi työssä tarvitsemiinsa tietoihin; kaikista etätyön tekemisen käytännöistä kannattaa sopia kirjallisesti etätyösopimusta allekirjoitettaessa.

Lue myös: Ratkaisuja etätyön haasteisiin

Mistä etätyössä tarvittavat työvälineet saa?

Yleensä työnantaja hankkii etätyössä tarvittavat työvälineet, mutta muunlaisistakin järjestelyistä on mahdollista sopia etätyösopimusta tehtäessä. Olennaista on, että työtä tehdään terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa myös silloin, kun työskennellään etänä.

Yleensä työnantajalla ei ole mahdollisuutta tarkistaa, että etätyöpisteen ergonomia on kunnossa. Työnantajat ovat kuitenkin keksineet keinoja auttaa työntekijöitään huolehtimaan etätyön ergonomiasta – esimerkiksi Danske Bank tarjosi työntekijöilleen ”etätyötonnin” etätyöpisteen ergonomian parantamiseen.

Lue myös: Etätyö ja verovähennykset – katso, mihin etätyön verovähennyksiin olet oikeutettu

Saako etätyötä tehdä aikaisin aamulla tai myöhään yöllä?

Etätyössä noudatetaan yleensä samaa säännöllistä työaikaa kuin työnantajan tiloissa tehtävässä työssä. Etätyössä voi kuitenkin olla tavallista paremmat mahdollisuudet työskennellä oman luontaisen rytmin mukaan. Aamuvirkku hyötyy, jos saa aloittaa työt totuttua aikaisemmin ja iltavirkku vastaavasti, jos saa tehdä töitä ilta-aikaan. Koska etätyösopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, myös työskentelyajoista on mahdollista keskustella ja neuvotella.

Tehtiinpä etätyötä missä tahansa rytmissä, työ ei saa valua vapaa-ajalle – mitä se sitten kenenkin kohdalla tarkoittaa.

Työnantajan tulee siis seurata työntekijän työaikaa myös etätyössä.

Milloin etätyösopimus kannattaa tehdä?

Etätyön mahdollisuudesta on hyvä keskustella jo työhaastattelussa. Kirjallinen etätyösopimus on luontevaa tehdä työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Kaikista näistä etätyötä koskevista kysymyksistä kannattaa keskustella työnantajan kanssa ennen etätyösopimuksen allekirjoittamista. Kun etätyön pelisäännöt ovat selvät molemmille osapuolille, käytäntöjä ei tarvitse pallotella joka kerta erikseen. Katso avoimet etätyöpaikat.

Lue myös: Työtä vuorotellen etänä ja työpaikalla – voiko hybridityö toimia?

Käykö kotona neliöt ahtaaksi? Löydä uusi asunto!