Etätyö

Työtä vuorotellen etänä ja työpaikalla – voiko hybridityö toimia?

Työntekoa etänä ja työpaikalla.

Koronapandemian hiipuessa monet työntekijät palaavat etätöistä takaisin työnantajan tiloihin. Joissain organisaatioissa on päätetty avata työpaikan ovet, mutta jatkaa myös säännöllistä etätyöskentelyä. Näiden vinkkien avulla saat monipaikkaisen työn sujumaan.

Hybridityöllä tarkoitetaan sitä, että työtä tehdään välillä työnantajan tiloissa ja välillä etänä. Hybridityö-sanaa on alettu käyttää korona-aikana, vaikka käytännössä monissa organisaatioissa alettiin työskennellä osittain etänä jo ennen koronapandemiaa. Hybridityöstä puhutaan välillä myös monipaikkaisena työnä.

Etätyöskentelyn etuina on pidetty muun muassa työn ja vapaa-ajan välistä joustavuutta, työn tehostumista ja sitä, että työntekijät säästävät työmatkoihin käyttämänsä ajan. Läsnätyön etuina taas on nähty muun muassa yhteistyön sujuvuus ja paremmat mahdollisuudet pitää yllä yhteishenkeä. Miten vaalia molempien hyviä puolia silloin, kun työ ja sen tekijät ovat hajallaan monessa paikassa?

 

 

Vaali yhteisöllisyyttä hybridityössä

Yksi hybridityön isoista kysymyksistä on yhteisöllisyyden vaaliminen. Kun työkavereiden kanssa ei vietetä päivittäin aikaa työpaikalla, yhteisöllisyyden rakentamiseen ja ylläpitämiseen täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota. 

Ponnisteluja vaaditaan paitsi työnantajalta myös työntekijöiltä itseltään. Toimistopäivien tarjoamasta sosiaalisuudesta kannattaakin ottaa kaikki ilo irti. Vietä tauot kahvihuoneessa ja pyydä työkavereita lounaalle, kävele bussipysäkille yhtä matkaa kollegan kanssa ja pistele small talkia työpaikkaruokalan henkilökunnan kanssa.

Lähimpien kollegoiden kanssa kannattaa jutella ja suunnitella, milloin kukin on aikeissa työskennellä toimistolla.

Pyri näkemään omaa tiimiä kasvokkain, mutta pidä mielessä, että toimistopäivät ovat mitä parhain tilaisuus tutustua myös hieman vieraampiin työkavereihin. Etätyössä porukat saattavat siiloutua, ja toimistopäivät ovatkin hyvä mahdollisuus estää tätä. 

Työskentelitpä etänä tai toimistolla, yhteisöllisyyttä ja hyvää henkeä voit vaalia myös ihan vain olemalla hyvä työkaveri

Lue myös, miten me Schibstedillä olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä etäaikana.

 

 

Järjestele työt uudella tavalla

Hybridityössä oman työn suunnittelun merkitys korostuu. Moni tuskin kokee mielekkääksi lähteä toimistolle tekemään yksinäistä puurtamista vaativaa työtä.

Hiljaisuutta ja keskittymistä vaativat työtehtävät kannattaakin mahdollisuuksien mukaan hoitaa etätyöpäivinä.

Porukalla ideoimista ja tiimityötä vaativat työt puolestaan kannattaa aikatauluttaa läsnäpäiville. Tämä vaatii hyvää organisointia, jotta oikeat ihmiset ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 

Hyvä suunnittelu saattaa tuntua työläältä tai tylsältä, mutta vaiva kannattaa nähdä. Etätyön ja toimistolla työskentelemisen vuorottelu tuo uudenlaista rytmiä ja ryhtiä työskentelyyn, ja pienellä ponnistelulla hybridityöstä voikin tulla sekä tehokasta että työhyvinvointia ja jaksamista tukevaa.

Jos läsnä- tai hybridityö ei ole vaihtoehto, mutta etänä työskentely puuduttaa, lue nämä vinkkimme etätyöapatian torjumiseksi.