Vastuullisuus

Yhdessä tehty strategia ei jää pölyttymään hyllylle

Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens handelskammare ry

Vastuullinen työpaikka

Jokainen haluaa tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Työyhteisön visio, missio, strategia ja arvot jäävät kuitenkin vieraiksi, jos ne tarjotaan valmiina ja konsulttikielellä. Oman työtehtävän arvo organisaation kokonaisuudessa ei voi hahmottua, jos yrityksen toiminnankin tarkoituksesta vallitsee epäselvyyttä.

Jokainen haluaa kokea työssään onnistumisia. Onnistumisen kokeminen edellyttää, että oman työn tavoitteet ovat selkeät ja omasta suorituksesta saadaan palautetta. Tulospalkkiota on mukava saada, mutta jos oma osuus yhteisten tulosten saavuttamisesta jää hämäräksi, palkkion kannustinvaikutus jää toteutumatta.

Työyhteisöjen on aika ajoin kysyttävä itseltään, miksi ne ovat olemassa. Vastausta tähän päivitetään strategiatyön yhteydessä. Strategiaa on perinteisesti pohdittu johtoryhmän, hallituksen ja konsulttien kesken, ja valmis asiakirja on ”jalkautettu” henkilöstölle.

Maarika Mauryn vuonna 2016 julkaistun väitöskirjan mukaan vain kaksi prosenttia työtekijöistä tunsi oman organisaationsa strategian. Vastaajina oli lähes 10 000 työntekijää 150 organisaation eri tasoilta. Vielä hätkähdyttävämpää oli, että yhtiöiden ylimmästä johdosta 13 prosenttia ja keskijohdosta vain kahdeksan prosenttia pystyi ilmaisemaan yrityksen strategian niin kuin se oli yhtiössä virallisesti määritelty.

Miksi strategiapapereita ylipäänsä laaditaan, jos ne eivät ohjaa toimintaa?

Strategian tehtävänä on sitouttaa johto ja henkilöstö toimimaan samaan suuntaan toimintaympäristön kehityksestä sekä yrityksen omista vahvuuksista ja heikkouksista omaksutun yhteisen näkemyksen perusteella. Asiakkaiden kanssa päivittäin työskentelevän henkilöstön ymmärrys asiakastarpeista ja markkinatilanteesta on olennainen osa toimintaympäristön kuvausta. Sitoutuminen edellyttää, että strategia koetaan omaksi ja sen valinnat ja taustat ymmärretään. Strategian ja sen perusteet sisäistää parhaiten, jos on osallistunut niiden laatimiseen alusta pitäen – ei vain lukemalla valmista tekstiä.

Yrityksen yhteisten tavoitteiden ymmärtäminen auttaa välttämään organisaation siiloutumista ja hyväksymään strategian toteutumisen mittarit. Mittareilla ja säännöllisellä seurannalla varmistetaan, että strategia ei jää pölyttymään hyllylle.

Blogin kirjoittaja Pia Pakarinen työskentelee Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana.