Vastuullisuus

Ensto rakentaa vastuullisempaa työelämää ja kestävämpää huomista

Ensto Oy

Vastuullinen työpaikka

Älykkäitä sähköistysratkaisuja sähköverkkoihin tarjoava kansainvälinen teknologia- ja perheyritys uskoo, että työntekijöiden osaamiseen panostaminen luo parhaat edellytykset kestävämmän huomisen rakentamiseen.

– Olen sitä mieltä, että onnellinen työntekijä on myös tehokas työntekijä. Kun tuntee, että omaa työtä arvostetaan, on myös sitoutuneempi työhönsä, toteaa Enstolla tuotekehitysinsinöörinä työskentelevä Minna Baarman.

Hän iloitsee siitä, miten kannustavasti Enstolla suhtaudutaan oman osaamisen kehittämiseen. Lisäksi työn monipuolisuus ja sopivan haastavat työtehtävät ovat Baarmanille tärkeitä.

Valmistuttuaan laboratorioanalyytikoksi viitisentoista vuotta sitten, Baarman teki töitä genetiikan sekä kemiantekniikan parissa. Enstolle hän päätyi töihin osin sattuman kautta.

– Äitiyslomalla ollessani aloin miettimään, mitä haluan tulevaisuudelta. Satuimme muuttamaan tuolloin Porvooseen ja sitä kautta päätin hakea Enston materiaalilaboratoriolle töihin, hän kertoo.

Osaamiseen panostaminen on kannattava investointi

– Alkuvaiheessa minulla ei itse materiaaleista ollut vielä kovin paljoa työkokemusta, mutta oppimista tapahtui työn ohessa. Myöhemmin tuli mahdollisuus päästä laajentamaan osaamistani tuotekehityksessä silikonispesialistin työn merkeissä, joka on sittemmin laajentunut koskemaan myös muita materiaaleja, Baarman kertoo.

Opiskelusta pitävä Baarman on ottanut avoimen yliopiston kursseja esimerkiksi juuri materiaaliosaamiseen liittyen. Lisäksi hän suorittaa parhaillaan kemiantekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja.

Hänelle itsensä kehittäminen onkin eräs tärkeimmistä työn merkityksellisyyttä vahvistavista tekijöistä. Ylipäätään Enstolla kannustetaan opiskelemaan ja kouluttautumaan, mikäli sellaiseen vain on halua, Baarman kiteyttää.

 

– Työ määrittelee paljon sitä, kuka olen. Töissä pystyn käyttämään hyväkseni ammatillista osaamistani sekä muutenkin koko työuralta karttunutta kokemusta, hän sanoo.

 

Tuotekehityksessä päämääränä on pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat sähkön hyödyntämisen kestävällä tavalla. Baarmanin mukaan osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö on avainasemassa, jotta tämä onnistuu.

Teemme paljon töitä sen eteen, että tuotteista saadaan pitkäikäisiä ja kestäviä

– Oma tavoitteeni on tietysti tehdä työni niin hyvin kuin mahdollista, kehittämällä prosesseja paremmiksi ja laadukkaammiksi.

Opettavainen ja palkitseva urapolku

Angelo Roviello tutustui Enstoon vuonna 2014 työskennellessään Uruguayssa sähköinsinöörinä. Jo ensimmäisenä työpäivänään hän tapasi kaksi asiantuntijaa Enstolta. Pari vuotta myöhemmin Roviello muutti Suomeen ja aloitti Enstolla konsultointitehtävissä. Konsultointitehtävistä Roviello päätyi ensin tuotehallintaan ja kun myynnistä avautui uusi tehtävä sisäisesti auki, niin hän haki sitä ja tuli valituksi. Nykyään hän vastaa sähkönjakelutuotteiden myynnistä espanjan- ja italiankielisille alueille.

Angelo Roviello Angelo Roviello

– Se, että olen osa Enstoa, merkitsee minulle paljon. Uskon yritystoimintaamme ja tuotteidemme laatuun. Tulee tyytyväinen olo, kun jokin tuote pääsee uusille markkinoille tai asiakkaalta saa hyvää palautetta, hän kertoo.

Roviellolle oman urapolun tarkasteleminen näyttäytyy palkitsevana, on motivoivaa huomata kehitys alkupisteestä tähän päivään.

– Hieno asia työkulttuurissamme on se, että hierarkiaa on vähän. Kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, onko työkokemusta 5, 10 vai 15 vuotta, Roviello toteaa.

Toisaalta hän suhtautuu työn haasteisiin nöyrästi, sillä uuden oppiminen ei lopu kesken.

– Käsittelemämme asiat ovat kuitenkin vaativia ja on tiedettävä paljon, jotta työnsä voi tehdä hyvin. Työni vaatii asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvää teoriatietoa. Opin yhä paljon.

Kestävä kehitys on yhteistyötä

Roviello kokee voivansa seistä työnantajansa arvojen takana ja on ylpeä siitä, että hän voi työnsä kautta vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteet ovat päivittäin läsnä kaikessa, mitä Enstolla tehdään.

– Kestävä kehitys on ykkösprioriteetti joka ikisessä vaiheessa aina tuotteen suunnittelusta testaukseen ja valmistukseen. Pohdimme paljon energiatehokkuuteen, hiilijalanjälkeen ja käytettävien materiaalien alkuperään liittyviä näkökulmia, Roviello sanoo.

Hän kiteyttää Enstolla työskentelemisen kolmeen sanaan – reiluus, avoimuus ja rehellisyys. Nämä muodostavat pohjan vastuulliselle yritystoiminnalle sekä takaavat, että kaikilla on työyhteisössä mukava ja turvallinen olo.

–Tiimityöskentely on äärimmäisen tärkeä osa työtämme. Joitakin asioita voi tehdä itse, mutta tarvitsemme toisiamme. Kun taustalla on hyvä tiimi, joka tukee sinua, pystyt kehittymään ja tavoittelemaan hyviä tuloksia töissä, Roviello toteaa.

Vapaus valita ja vaikuttaa

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Roviello on todennut käytännön tasolla, miten hyvin nämä ovat Enstolla tasapainossa.

– Työni on melko itsenäistä. Kukaan ei ole kertomassa, että nyt teet näin tai noin. Tehtävät ja tavoitteet ovat kuitenkin selkeitä, ja ne saa toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla, hän kertoo.

Hyvät vaikutusmahdollisuudet eivät rajoitu vain oman henkilökohtaisen työarjen järjestämiseen, vaan Enstolla pääsee vaikuttamaan myös yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla. Minna Baarman on mukana Ensto Councilissa, joka toimii keskustelu- ja yhteistyöfoorumina Enston eri maiden edustajien kesken.

– Sitä kautta voimme tuoda paremmin työntekijöiden mielipiteitä ja kysymyksiä esille, ja löytää yhdessä ratkaisuja. Muutenkin meillä keskustellaan asioista avoimesti ja luottamus on kunnossa molemmin puolin, Baarman iloitsee.

Toimittaja: Emma Järvi
Kuvaaja: Niko Jekkonen