Vastuullisuus

Vastuullinen työnantaja huolehtii ympäristöstä – Miten vähennät luonnonvarojen ylikulutusta työpaikallasi?

Vastuullinen työpaikka

Luonnon köyhtyminen aiheuttaa merkittäviä riskejä yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Yrityksien ja organisaatioiden vastuulla onkin toimintatapojen muuttaminen kestäväksi. Katso kuusi keinoa, joilla työpaikat voivat tukea luonnon monimuotoisuutta.

Me ihmiset hyödynnämme jatkuvasti luontoa yli sen kantokyvyn. Käytämme noin seitsemässä kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Energian ja luonnonvarojen liiallisen kulutuksen seurauksena maailman luonnon monimuotoisuus köyhtyy, mikä tarkoittaa monien lajien ja niiden elinympäristöjen katoamista. Suurimmat syyt luonnonvarojen ylikulutukseen ovat energian- ja ruoantuotanto sekä liikenne. Onneksi vastuullinen työnantaja voi omalta osaltaan hallita turhaa kulutusta ja tukea näin monimuotoista luontoa.

Vinkit ylikulutuksen vähentämiseen työpaikoilla:

1. Tarkkaile energiankulutusta ja suosi vihreää sähköä

Toimiston suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät yleensä energiankulutuksesta. Kulutusta seuraamalla ja analysoimalla voidaan parantaa työtilojen energiatehokkuutta. Myös vihreään sähköön siirtymällä päästökuormaa saadaan pienennettyä nopeasti. Kaikki energiaan liittyvät tehostamistavat ja ympäristöystävällisemmät valinnat ovat merkittäviä tekoja ympäristön hyväksi.

2. Tue kestävää työmatkaliikkumista

Työmatkat muodostavat huomattavan osan jokapäiväisestä matkustamisesta, minkä vuoksi työpaikoilla on merkittävä rooli kestävien liikkumisen tapojen tukemisessa. Sen lisäksi, että kevyt liikenne on ympäristöä vähemmän kuormittava tapa matkustaa, se on myös helppo tapa lisätä arkiliikuntaa ja työhyvinvointia. Työnantaja voi vaikuttaa arkiliikkumiseen tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia siihen. Esimerkiksi työpaikalla voidaan tarjota mahdollisuus sähköautojen ja -pyörien lataamiseen tai työnantajan osittain kustantamaan julkisen liikenteen matkakorttiin.

3. Tarjoa kasviksia ja kestävää kalaa tilaisuuksissa

Ruoan ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa työpaikan tapahtumien tarjoiluilla ja kannustamalla henkilöstöä valitsemaan kasvisruokaa lautaselle. Tarjoilut tulisi suunnitella niin, että painotetaan lihan sijaan kasviperäistä ruokaa ja kestävää kalaa. Lue tarkemmin, kuinka voit tehdä ympäristön kannalta vastuullisempia ruokavalintoja.

4. Huomioi vastuullisuus hankinnoissa ja sijoituksissa

Vastuullinen työpaikka asettaa tavoitteet hankintojen vastuullisuuden edistämiseksi ja määrittelee esimerkiksi vähimmäisvaatimukset tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuudelle ja vähäpäästöisyydelle sekä huomioi ympäristömerkit ja kierrätettävyyden. Sijoituksien ja rahastojen osalta on hyvä selvittää, että ne on valittu ympäristöriskien kannalta kestävästi.

5. Kierrätä työpaikalla syntyvät jätteet

Toimivalla jätteiden lajittelulla autetaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja ja mahdollistetaan kiertotalouden ratkaisut. Organisaatio tai yritys voi lähteä liikkeelle asettamalla tavoitteita jätemäärän vähentämiseksi sekä lajittelu- ja kierrätyskäytäntöjen parantamiseksi. Lisäksi voidaan muun muassa kartoittaa, onko syntynyt jäte hyödyllistä raaka-ainetta jollekin toiselle toimijalle. Henkilöstön tietoisuutta kannattaa lisätä käymällä läpi lajittelukäytännöt.

6. Sitouta henkilöstö ympäristötyöhön

Henkilöstön ja johdon pitää välittää ympäristöasioista, jotta näkyviä tuloksia saadaan aikaan. Tarvitaan säännöllistä viestintää ja sitouttamista, jotta koko työyhteisö motivoidaan toimimaan luonnon hyväksi. Omista onnistumisista ja ympäristötoimista on hyvä viestiä niin sisäisesti kuin ulkoisillekin. Organisaatio voikin vastuullisella liiketoiminnallaan sekä avoimella ympäristöviestinnällään toimia esimerkkinä asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen ja innostaa heitäkin kohti kestävämpää toimintaa.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä tarjoaa helposti hallittavan tavan johtaa ja kehittää työpaikkasi ympäristövastuuta. Monipuoliset verkkotyökalut ja viestintämateriaalit sekä WWF:n asiantuntijat auttavat sinua viemään ympäristötoimet osaksi työyhteisön jokaista päivää. Lue lisää: www.greenoffice.fi  

Kirjoittaja: Kristiina Kalsta

Kirjoittaja on WWF Green Officen konseptipäällikkö, joka tukee työpaikkoja ympäristövastuun kehittämisessä.

Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää / WWF