Vastuullisuus

Valmennus johtamistapana - Veikkauksen viisi vinkkiä

Veikkaus Oy

Vastuullinen työpaikka

Valmentavasta johtamisesta on puhuttu modernina johtamistapana jo yli vuosikymmenen. Valmentavuus esihenkilötyössä pohjaa vuorovaikutteisuudelle ja arvostavalle kohtaamiselle. Ydinajatus valmentavuudessa on, että esihenkilö valmentajana oivalluttavien, tukevien ja kannustavien kysymysten avulla auttaa valmennettavaa laajentamaan ajatteluaan, keksimään etenemistapoja, ratkomaan haasteita - luovimaan jatkuvasti oppien kohti tavoitteitaan.

Valmentavuutta voi harjoitella erilaisten valmentavien kysymyspattereiden avulla, jotka soveltuvat eri tilanteisiin. Pohjimmiltaan valmentavan johtamistavan integroiminen omaksi tavaksi olla ja vuorovaikuttaa on matka oman sisimpäänsä - itsetuntemuksen lisäämistä, avoimuuteen ja luottamukseen perustuvien suhteiden rakentamista uusien taitojen ja työkalujen hyödyntämisen lisäksi. Se soveltuu kaikkiin tilanteisiin ja asioihin - joskus on luonnollisesti myös tarve kuulla toisen ajatuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä, ja niitä voi aina tarjota, kun niitä pyydetään.

Meillä Veikkauksella valmentavuus on valittu johtamistavaksi, koska uskomme sillä pystyvämme luomaan ja tukemaan sellaista ihmiskeskeistä, onnistumisia ja kasvua mahdollistavaa kulttuuria, jota nopeasti muuttuvassa maailmassamme tarvitaan. Olemme lähteneet liikkeelle rakentamalla perustason taitoja ja ymmärrystä valmentavuudesta esihenkilöille, tiiminvetäjille, sekä verkostoissa työskenteleville asiantuntijoille. Lisäksi olemme luoneet parisparrauskäytäntöjä sekä sisäisesti että kumppanin avulla - tässä tekemisessä olemme vielä alkuvaiheessa. Valmentavuus kuuluu meille kaikille, tarkoituksemme on jatkaa perustaitojen opettelua ja työkalujen jakamista koko organisaatioon, olemme valmentavan kulttuurin rakentamisessa vielä syntymävaiheessa. Itse olen täynnä intoa ja energiaa, tukemassa esihenkilöitämme ja henkilöstä tällä opin tiellä. Tavoitteenamme on työyhteisö, jossa valmentavuudesta on tullut vakiintunut tapa toimia ja olla vuorovaikutuksessa - ja kuka tahansa voi valmentaa ketä tahansa.

Alla viisi vinkkiäni valmentavuuden oppipolulle.

1.   Aloita pienesti - opettele kuuntelemaan. Valmentaa voit alkuun vaikka tietyissä hetkissä, ja voit sen ilmaista ääneenkin. Pelisilmä ja taidot kehittyy matkan varrella - tärkeintä on läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu. Kuuntelemalla tarkasti, kiteyttämällä kuulemaasi ja pyytämällä kertomaan asiasta lisää, autat valmennettavaa jäsentämään omia ajatuksia ja löytämään ratkaisuja.

2.   Rakenna suhteita - tarkoituksenmukaisesti. Minkä verran tietoisesti rakennat suhdetta; tutustut toiseen, toisen tapaan ajatella ja hahmottaa asioita, toisen henkilökohtaisiin kehitystavoitteisiin? Milloin ja kenen kanssa se tapahtuu luontevasti; milloin tarvitsee satsata siihen tietoisesti? Millaisia hyötyjä suhteen tietoisesta rakentamisesta olet havainnut?

3.   Panosta itsetuntemuksen lisäämiseen. Reflektoi omia uskomuksia ja toimintatapoja, jotka ovat vaikuttimina suhteissasi valmennettaviin. Mitä ajattelet pohjimmiltaan ihmisten kyvystä oppia ja johtaa itseään? Millaisissa tilanteissa sinun on helppo asettua valmentajan rooliin ja milloin huomaat helpommin alkavasi ohjaamaan toisen ajattelua ja toimintaa? 

4.   Kiinnitä huomioita luottamusta rakentaviin ja nakertaviin asioihin. Brené Brownia lainaten; luottamus on kuin purkki marmorikuulia; luottamusta rakennetaan yksi teko (kuula) kerrallaan, ja koko purkki voi tyhjentyä yhdessä hetkessä. Miten osoitat luottavasi toisen ammattitaitoon ja osaamiseen? Ovatko ajatuksesi ja tekosi linjassa - elätkö arvojesi mukaisesti? Millä keinoilla luot tilaa haavoittuvaisuudelle; onko turvallista kokeilla, epäonnistua ja oppia? Miten se suhteessa välittyy?

5.   Varoitus: Kiire ja stressi - valmentavuuden luontaiset viholliset. Pysähdy miettimään etenkin niiden tilanteiden jälkeen, joissa huomaat "lipsuvasi" toivomastasi valmentavasta käyttäytymisestä: Millaisia tilanteita ne ovat? Missä kohden lipsahdus tapahtuu? Miten kiire tai stressi vaikuttaa halukkuuteesi valmentaa? Mitä voisi tapahtua, jos pysähtyisitkin käymään lyhyen valmentavan keskustelun asiasta vaikka kiire ja paineistettu tilanne kuiskii etenemään suoraviivaisesti? 

 

Millaista johtamista teidän työpaikalla arvostetaan? Mitä valmentavuudesta ajatellaan? Jos teilläkin valmennetaan, niin olisi mahtavaa kuulla, millaisia käytäntöjä teillä on rakennettu sen juurruttamiseksi?

 

Kirjoittaja Maija Turtio on Veikkauksen HR Coach, joka työskentelee johtajuuden, kulttuurin ja uudistamisen parissa - inhimillisen ja kasvua vahvistavan työelämän rakentajana.

Kuvaaja: Svante Gullichsen