Vastuullisuus

Vastuullisuuskahvit: Kestävä kehitys työelämässä

Oikotien Vastuullisuuskahvit ovat Vastuullinen työnantaja -kampanjan jäsenille järjestettävä rento tilaisuus, jossa keskustellaan työelämän vastuullisuusteemoista asiantuntijoiden johdolla. Joulukuussa keskustelun aiheeksi nostettiin kestävä kehitys.

Tilaisuudessa ensimmäisenä puhujana oli kampanjassamme asiantuntijakumppanina olevasta FIBS:istä johtaja Helena Kekki, joka jakoi tuoreita tutkimustuloksia FIBS:in Yritysvastuu 2021 -tutkimuksesta. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja kehittää yritysten asiantuntijuutta erityisesti kestävässä liiketoiminnassa. Kekin mukaan Yritysvastuu 2021 -tutkimus osoittaa sen, että yritysten vastuullisuustoiminta on nyt kautta linjan entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa. Tutkimukseen osallistui 179 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja päällikköä Suomen suurimmista yrityksistä. Erityisen iloinen Kekki on siitä, että vastuullisuus on nostettu entistä vahvemmin mukaan yritysten strategioihin, johtoryhmiin, työryhmiin ja myös yksittäisten työntekijöiden arkeen. 

Vastuullisuus strategiassa ohjaa koko yrityksen tekemistä. 

Helena Kekki, Johtaja, FIBS  

Yksi konkreettinen muutos on, että tutkimuksessa lähes kaikilla (93 %) yrityksillä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan (2019: 85 %). Lisäksi vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on suurempi kuin sen varmistamiseen käytettävät resurssit. Kekin mukaan yrityksen maineen ja brändin arvo oli yrityksille selkeästi merkittävin syy panostaa vastuullisuuteen. Tämän jälkeen tulivat vasta myynnin ja asiakastyytyväisyyden lisääminen, joten vastuullisuus koetaan selkeästi myös tärkeänä tekijänä houkuttelevamman työnantajakuvan luomiselle. Yritykset kokevat myös ilmastonmuutoksen hillinnän erittäin ajankohtaiseksi tavoitteeksi, ja kokivat omalla toiminnallaan olevan eniten positiivisia vaikutuksia juuri ilmastonmuutoksen hillintään.

 

yritysvastuu 2021

 

Toisena puhujana vastuullisuuskahveilla oli Lidlistä Employer Branding Specialist Elina Salla, joka hienosti totesi, että vastuullisuus tulisi olla arkipäivää työpaikalla. Kestävän kehityksen eteen toimiminen työpaikalla ei saisi olla mitään hirveän monimutkaista vaan ikään kuin automaattista ja helppoa perustekemistä. Lisäksi yrityksen viestinnällä on Sallan mukaan iso merkitys siihen, miten yrityksen työntekijät kokevat työnantajan vastuullisuustyön ja osaavat olla ylpeitä tekemisestään. Sallan jakamat vastuullisuusvinkit alla:

 

Kolmantena puhujana vastuullisuuskahveilla oli Schibsted Suomen People and Culture Director Enna Kursukangas. Kursukangas kertoi aluksi Schibsted Suomen rakentumisesta ja sen eri brändeistä (Oikotie, Tori, Rakentaja) sekä yrityksen tavoitteista kestävän kehityksen ja vastuullisuustyön osalta. Kursukangas nosti hyvin esiin sen, että Schibsted Suomella kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan kahdella eri tasolla: toisaalta yrityksen oman ekosysteemin ja kestävän kehityksen edistämällä, mutta myös tuottamalla sellaisia palveluita ja tuotteita, joilla vaikutetaan yhteiskunnallisesti vastuullisempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. Esimerkiksi Torin käyttäjät säästivät viime vuonna jopa 195 000 tonnia hiilijalanjälkeä käyttämällä Torin palveluita.   

Tarkoituksemme on mahdollistaa fiksut ja kestävät valinnat arjessa.

Enna Kursukangas, People and Culture Director, Schibsted Suomi

 

Ensi vuonna vastuullisuuskahvit jatkuvat uudella voimalla sekä energialla. Vastuullisuusyhteisömme on kokenut arvokkaaksi tilaisuudet, joissa pääsee jakamaan omia käytäntöjään sekä kuulemaan hyviä vinkkejä vastuullisempaan työelämään. Jatkossa aiomme myös tallentaa vastuullisuuskahvit kampanjan jäsenille, niin yhä useampi saa tärkeät vinkit talteen. 

Toimittaja: Ilari Äijälä