Rekrytointi

Vastuullinen hakijoiden rekrytointi

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja tarkastelee vastuullisuutta monesta näkökulmasta sekä huolehtii, että vastuullisuus on osa työntekijöiden jokapäiväisestä arkea. Usein puhutaan, miten työnantaja voi kehittää vastuullisuuttaan ja olla osana luomassa vastuullisempaa työelämää. Vastuullisuus alkaa kuitenkin jo uuden työntekijän rekrytointiprosessista. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuusiosainen juttusarja käy läpi yksityiskohtaisesti millainen on vastuullinen rekrytointiprosessi ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Riesa Consultative Oy:n Anni Kyröläisen kanssa.

Älä muodosta itsellesi ihannehakijaa

Rekrytoija muodostaa helposti mielessään kuvan ihannehakijasta ja etsii tähän muottiin sopivaa ihmistä. Usein rekrytoijan samaistuessa hakijaan, tilanne kääntyy epäsuotuisaksi muille. On tietyllä tapaa kaksiteräinen miekka - samaistuttava hakija on usein yritykseen sopiva hyvä tyyppi, mutta löydetäänkö näin paras lisäys työntekijäjoukkoon, vai tuleeko valituksi rekrytoijan energioita vastaava hakija? Lähtökohtaisesti jokaisessa prosessissa on hyvä olla useampi henkilö rekrytoimassa, jotta päätökset eivät ole liian yksipuolisia ja hakijan ja yksittäisen rekrytoijan välinen henkilökemia ei vaikuta päätöksiin määräänsä enempää.

Harkitse anonyymiä rekrytointia

Helppo tapa varmistua, ettei rekrytoijan omat ajatusvinoumat ja määritykset ihannehakijasta vaikuta rekrytointiprosessin kulkuun, on hyödyntää anonyymiä rekrytointia. Anonyymiin rekrytointiin voi käyttää erillistä rekrytointipalvelua tai yritys voi esimerkiksi nimetä yhden henkilön puhtaasti vain anonymisoimaan hakemuksia. Anonyymissä rekrytoinnista hakemuksista poistetaan nimi, ikä ja esimerkiksi sukupuoleen viittaavat termit. Näin hakijasta on rekrytoijalla on käsissään vain tehtävän kannalta relevantit tiedot, kuten työkokemus, osaaminen ja koulutus. Anonyymi rekrytointi ehkäisee esimerkiksi nimen perusteella tapahtuvaa syrjintää, joita vähemmistöihin kuuluvat työnhakijat saattavat kohdata.

Avoin mieli erilaisia hakijoita kohtaan

Rekrytoijan tulee suhtautua neutraalisti ja avoimesti erilaisiin hakijoihin. Pasmat eivät saa mennä sekaisin, jos haastatteluun saapuu esimerkiksi vammainen henkilö, henkilökohtainen avustaja tai burkhaan pukeutunut hakija. Monesti työnantajaa voi pelottaa ottaa töihin esimerkiksi henkilökohtaista avustajaa tarvitseva työntekijä, vaikka vastuu työnteosta on kuitenkin hakijalla itsellään. Lisäksi työnantajat ovat oikeutettuja työolosuhteiden järjestelytukeen, jonka myöntää TE-toimisto. Maksimissaan 4000€ arvoinen tuki on esimerkiksi pyörätuolirampin rakentamista tai kulkukorttien lukijoiden madaltamista varten. 

Rekrytoinnin anonymisointi poistaa omia ennakkoluuloja pöydältä, ja keskittyy puhtaasti parhaan hakijan löytämiseen. Tämä palvelee ennen kaikkea työnantajaa, kun hakijalle ei aseteta rajoittavia ennakko-odotuksia ja hakijat kohdataan avoimin mielin. 

Kiinnostaako vastuullinen rekrytointi? Lataa täältä Vastuullisen rekrytoinnin opas!

Toimittaja: Sofia Manninen
Kuvaaja: Niko Jekkonen