Rekrytointi

Millainen on vastuullinen työpaikkailmoitus?

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja tarkastelee vastuullisuutta monesta näkökulmasta sekä huolehtii, että vastuullisuus on osa työntekijöiden jokapäiväisestä arkea. Usein puhutaan, miten työnantaja voi kehittää vastuullisuuttaan ja olla osana luomassa vastuullisempaa työelämää. Vastuullisuus alkaa kuitenkin jo uuden työntekijän rekrytointiprosessista. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuusiosainen juttusarja käy läpi yksityiskohtaisesti millainen on vastuullinen rekrytointiprosessi ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Riesa Consultative Oy:n Anni Kyröläisen kanssa.

Realistinen, totuudenmukainen ja informatiivinen ilmoitus - myös palkan suhteen

Vastuullisesti laadittu ja valmisteltu työpaikkailmoitus on paitsi työnhakijoille selkeä, tasapuolinen ja reilu, se säästää myös rekrytoivan osapuolen aikaa ja resursseja. Kun kaikki oleellinen on kerrottu jo ilmoituksessa, on hakijoiden helppoa tehdä itse ensimmäinen karsintakierros. Lisäksi tasavertaisesti tuotettu ilmoitus auttaa löytämään pestiin oikeasti parhaan tekijän - näin kukaan ei rajaudu ulos muotoseikan vuoksi.

Työpaikkailmoituksen tulisi olla realistinen ja totuudenmukainen. Sen kuvaus tulisi olla toteutettu niin, että työtehtävä käy selkeästi esiin. Jos tarjolla on entry-level -tason työpaikka, tulee työtehtävässä olla tason mukaiset vaatimukset esimerkiksi työkokemuksen suhteen. Palkka-avoimuus on Suomessa vielä kesken, mutta palkkahaarukan kertominen auttaa osiltaan myös löytämään sitä oikeaa työntekijää - näin kovempaa palkkaa havittelevat tietävät jo hakuvaiheessa, millaisessa palkkaluokassa liikutaan. Tehtävään vaadittava kielitaito on oleellinen tieto ja karsii työnhakijoiden etsiessä töitä nopeasti sopimattomat pestit pois.

Ota huomioon ilmoituksessa saavutettavuus ja esteettömyys

Rekryprosessin kannalta oleelliset tiedot kannattaa lyhyesti avata ilmoitukseen. Tämä pitää sisällään yhteystiedot henkilölle, joka rekrytoinnista vastaa sekä rekrytointiprosessin vaiheet. Monesti on järkevää laittaa tietyt soittoajat, jolloin yhteyshenkilö on varmuudella vastaamassa prosessia koskeviin kysymyksiin esimerkiksi puhelimitse. Myös anonyymistä rekrytoinnista on hyvä mainita jo työpaikkailmoituksessa, jos sellainen on käytössä. Lisäksi vastuullinen työnantaja mainitsee sekä työpaikan että haastattelutilan esteettömyydestä jo työpaikkailmoituksessa, esimerkiksi siitä, miten kulkulätkät on sijoitettu ja löytyykö tiloista ramppia portaiden luota.

Konkreettisesti työpaikkailmoituksen tulisi olla saatavilla kaikille. Jos ilmoitus on videomuodossa, tulee sen olla tekstitetty, ettei tule rajanneeksi ulos esimerkiksi kuulovammaisia henkilöitä. Lisäksi ilmoituksen jakelu kannattaa miettiä tarkoin; tietyt kanavat rajaavat osan hakijoista pois. Tavoittaakseen kaikki potentiaaliset hakijat, kannattaa ilmoitusta jakaa monessa eri kanavassa, kuten sosiaalisessa mediassa, työpaikkailmoittelusivustoilla kuten Oikotiellä ja kotisivuilla. Kuvituksessa kannattaa kiinnittää huomiota sen monimuotoisuuteen - millaisia tyyppejä halutaan esitellä. Myös värimäärittelyihin, kontrastiin ja tekstin kokoon tulee kiinnittää huomiota. Tietyt väriyhdistelmät ovat haastavia lukea ja liian pieni teksti voi olla vaikeaa hahmottaa. Tekstissä olisi hyvä käyttää selkokieltä.

Kiinnitä huomioita sanavalintoihin

Työpaikkailmoituksen tekstin kanssa on hyvä olla huolellinen ja kiinnittää huomiota sanavalintoihin. Selvää on, että rasistisia tai syrjiviä sanoja ei ole korrektia tai sallittua käyttää, mutta millaisiin muihin asioihin vastuullinen työnantaja kiinnittää katseensa? Esimerkiksi puhuttaessa vain yliopistosta jätetään iso osa kolmannen asteen opiskelijoita pois - siksi fiksumpaa onkin puhua kolmannen asteen tutkinnosta, joka kattaa näin myös ammattikorkeakoulusta valmistuneet. Monesti ilmoituksessa määritellään ihannehakija ja yrityksen etsimä “hyvä tyyppi”. Ihannehakijan kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana; onko kaikkien tärkeää olla ekstroverttejä vai voiko tehtävässä menestyä introvertimpi osaaja. Vastuullista onkin kertoa ominaisuudet, joita tehtävässä tarvitaan ja kuvailla esimerkiksi muita tiimiläisiä, jolloin hakija voi itse päättää, kokeeko sopivansa joukkoon ja pestiin. Monimuotoisuuslauseke tekstin lopussa kertoo myös yrityksen arvoista; “toivomme tähän hakijoita mahdollisimman eri..” tai “työpaikallamme arvostamme yhdenvertaisuutta”.

Vastuullinen työpaikkailmoitus on edelläkävijyyttä

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää syrjinnälle erityisen alttiin ryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Positiivisesta erityiskohtelusta työhönotossa tulee ilmoittaa jo työpaikkailmoituksessa, eikä vasta henkilövalintaa tehtäessä. Vastuullinen työpaikkailmoitus antaa yrityksestä ja sen arvoista nopeasti hyvän ensivaikutelman. Vaikka vapaa rooli ei hakijalle sopisikaan, jäävät usein huolellisesti ja vastuullisesti tehdyt työpaikkailmoitukset positiivisesti mieleen. Tulevaisuudessa monimuotoisuus ja vastuullisuus ovat arvokkaimpia valtteja työnantajalle, ja aloittamalla jo uuden työntekijän rekrytointiprosessista, ottaa yritys etumatkan kohti tulevaisuutta.

Kiinnostaako vastuullinen rekrytointi? Lataa täältä Vastuullisen rekrytoinnin opas!

Toimittaja: Sofia Manninen
Kuvaaja: Niko Jekkonen