Vastuullisuus

StaffPointilla johdetaan työelämän murrosta yhdenvertaisuudella

StaffPoint Oy

Vastuullinen työpaikka

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallisuuden kokemiseen työmarkkinoilla, sanoo StaffPoint- konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas.

StaffPointilla pyritään parantamaan työelämän monimuotoisuutta ja kannustetaan suomalaisia työnantajia ennakkoluulottomuuteen. Työelämän murroksessa on mahdollisuuksia lisätä yhdenvertaisuutta, jos heikossa asemassa olevat työhakijat huomioidaan paremmin työmarkkinoilla. Työnhakija saattaa kohdata syrjintää esimerkiksi taustan, kielitaidon, iän, sukupuolen tai terveydentilan takia.

Kaikilla on oikeus tehdä töitä taustasta riippumatta ja omien resurssien mukaisesti. Samaan aikaan tarvitsemme kaikkien panosta yhteiskunnan pyörittämiseen, Ahokas muistuttaa.

StaffPoint auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisensa ja tarjoaa työnhakijoille myös valmennuspalveluja.

– Ajattelemme niin, että työelämä kehittyy yksittäinen teko kerrallaan. Nuoret, iäkkäät, pakolaiset, vähemmistöt, osatyökykyiset ja ylipäätään heikommassa työmarkkina-asemassa olevat – kaikilla on arvokasta annettavaa työelämään.

Vastuullisuuden ytimessä teot

Vuokratyö on joustava työmuoto, joka sopii moneen eri elämäntilanteiseen. Tarjoamalla erilaisia työmalleja yritykset voivat työllistää henkilöitä, jotka syystä tai toisesta ovat työelämän ulkopuolella. Yksilöllinen huomioiminen auttaa myös rakentamaan merkityksellisiä työsuhteita.

– Nykyisin on tärkeää, että työnantajan ja työntekijän arvot kohtaavat toisensa. Tällöin työntekijä on valmis antamaan oman merkittävän panoksensa ja taitonsa yrityksen käyttöön, Ahokas kertoo.

StaffPointilla on käytössään vastuullisuusohjelma, joka perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjelma toimii ohjenuorana rekrytointipäätöksiin niin yhtiölle itselleen kuin sen asiakkaille. StaffPoint työllistää asiakasyrityksiin tällä hetkellä noin 12 000 työntekijää, joista noin 2000 on vieraskielisiä.

Yhteiskunnallista vastuuta kuvastaa hyvin se, miten ripeästi StaffPointilla reagoitiin Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan ja ryhdyttiin auttamaan Suomeen saapuvia pakolaisia. Työstä turvaa -hankkeen avulla sadat ukrainalaiset ovat löytäneet työpaikan Suomessa.

– Emme jää seisomaan tumput suorassa, vaan lähdemme muuttamaan asioita yksi teko kerrallaan. Sanojen sijasta tekeminen on vastuullisuutemme ytimessä, Ahokas kertoo.

Valmennuksista tukea työelämään

StaffPoint-konserniin kuuluu valmennustalo Spring House, jonka palvelut auttavat esimerkiksi osatyökykyisiä löytämään oman paikkansa työelämästä. Ajatuksena on auttaa asiakkaita oivaltamaan omat vahvuutensa ja viemään ideat arjen työssä tapahtuviksi muutoksiksi. 

Spring House on ollut kehittämässä uudenlaisia menetelmiä ammatilliseen kuntoutukseen, jossa autetaan mielenterveyskuntoutujia työllistymään uudelleen. Takaisin työelämään pyrkivät ihmiset kaipaavat työltä sosiaalista hyvinvointia, työyhteisöön kuulumista, arjen tasapainoa ja vakaata toimeentuloa. Työllä on iso merkitys ihmiselle ja sillä on myös kuntouttava vaikutus. Usein työ on voimaannuttava ja terveyttä tukeva elementti.

– Mielenterveyden haasteiden kasvukäyrä työikäisillä on jyrkkä. Aikuisista jopa 20-25% sairastaa mielenterveyden häiriötä vuoden aikana. Pyrimme asiakkaiden kanssa hahmottamaan, millainen työ olisi mahdollista nykyisellä koulutuksella, kokemuksella ja kiinnostuksella terveydentilan rajoitteista huolimatta. On tärkeää varmistaa sopivan työn ja tekijän kohtaaminen ja tarjota tukea myös työnantajalle ja työyhteisölle, kertoo työkyky- ja täsmätyöllistämisen palvelujen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Toinen suuri asiakasryhmä on maahanmuuttajat, joille järjestetään kotoutumiskoulutusta ja edistetään polkua työelämään. Maahanmuuttajien palvelujen johtaja Kristel Kivisik kannustaa työnantajia palkkaamaan rohkeasti eri taustoista tulevia ihmisiä.

– Uutta työntekijää palkatessa tulisi aina keskittyä osaamiseen ja unohtaa ulkoiset seikat. Työpaikan saavutettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi suhteuttamalla vaadittu kielitaso siihen, millaista kielitaitoa tehtävässä todellisuudessa tarvitaan, korostaa Kristel Kivisik.

 

Teksti: Väinö Vasara

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä StaffPointin kanssa.