Vastuullisuus

Vastuullisuus syntyy Fingridillä tavoitteista ja etenkin teoista

Janne Eskelinen

Fingrid Oyj

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö.

Työturvallisuuden tärkeimmäksi kulmakiveksi nostetaan usein asenne. Asenne ratkaisee. Oikeastaan sama pätee ihan koko vastuullisuuden näkökulmasta. Oikealla asenteella saadaan aikaan konkreettisia toimia ja vaikuttavuutta.

Yrityksillä on hyvin erilaisia ylätason tavoitteita, joiden ymmärtäminen jokapäiväisessä työssä voi olla joskus haastavaakin. Mitä teemme, miksi teemme ja millä arvoilla etenemme? Fingridin osalta ylätason tavoite on mielestäni poikkeuksellisen selvä. Rakennamme ja ylläpidämme sähkönsiirron kantaverkkoa, joka on selkäranka tulevaisuuden hiilineutraalille Suomelle. Tästä on aika helppoa löytää työn merkityksellisyyttä ihan sinne arjen normaaleihin rutiineihin asti. Selkeä kaikkia koskettava ylätason tavoite luo hyvää henkeä tekemiseen ja kasaa samanlaiset arvot jakavia ihmisiä työskentelemään yhteen.

Vastuullisuus mukana matkalla tavoitteisiin

Vaikka tavoitteena itsessään olisi vastuullinen lopputulos on vieläkin tärkeämpää, että sitä tavoitellaan oikealla vastuullisella asenteella. Energiasektorilla riittää nykyisin kiirettä ja joskus perustekeminenkin tuntuu koettelevan voimia. Tästä huolimatta meillä on aito halu panostaa vastuullisuusasioihin. Oma näkökulmani tulee erityisesti sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, joissa panostamme mm. työturvallisuuden kehitystyöhön, hankintaketjujemme vastuullisuuden varmistamiseen ja teknisten ratkaisujen kehitykseen myös vastuullisuuden näkökulmasta.
 

Vastuullisuusasioita pitää pyrkiä edistämään koko organisaation voimin. Mainitsemiini esimerkkeihin liittyen työturvallisuutta edistetään tilaajaorganisaatiossakin jokaisen työntekijän toimesta ja työturvallisuusasiantuntijat antavat tälle työlle tarvittavaa tukea. Uudet teknologiset ratkaisumme lähtevät liikkeelle usein asiantuntijoiden aloitteesta eikä ylimmän johdon linjapäätöksenä. Jälkimmäinen malli ei ole toimialallamme mikään itsestäänselvyys monessa muussa maassa.

Teoilla vaikuttavuutta

Vastuullisuudesta puhutaan nykyisin paljon ja asia näkyy myös monen yrityksen kirjoitetuissa arvoissa. Tässä kohtaa löytyy erityisesti analogia aiemmin mainittuun työturvallisuustyöhön liittyen. Yksittäisten henkilöiden asenne ratkaisee lopulta, miten hyvin vastuullisuusasiat jalkautuvat sinne arkipäivän tekemiseen. On tärkeää löytää toimenpiteet, joilla on oikeasti vaikuttavuutta. Fingridillä hankintaketjumme vastuullisuutta varmistaessa on ollut kiitollista nähdä konkreettisia toimia, joilla paikallisia työolosuhteita on parannettu toisella puolella maapalloa. Uudet tekniset ratkaisumme pienentävät ympäristön kuormitusta esimerkiksi pienempinä laitteiden häviöinä. Vältämme työmailla työtapaturmia paremmalla tiedolla ja asenteella.
 
Edellä mainittujen asioiden onnistumiselle on edellytyksenä, että omassa organisaatiossa ja sidosryhmien kanssa toimiessa vallitsee luottamus ja avoin keskustelukulttuuri. Tarvitaan myös selkeät vastuut eikä muiden vastuualueelle lähdetä ylikurottamaan. Joskus ennen panostettiin valvontaan, nykyisin on syytä panostaa asioiden riittävään varmistamiseen. Hyvin toimivassa organisaatiossa vastuullisuus näkyy jokaisen henkilön työssä, eikä sitä tarvitse käsitellä erillisen otsikon alla.

Kysymys onkin lopulta siitä, onko meillä vastuulliset arvot vai elämmekö myös arvojamme. 

 

Blogin kirjoittaja on Janne Eskelinen, joka vastaa Fingridillä yksikön päällikkönä kantaverkon elinkaarenhallinnasta.