Vastuullisuus

Castrén & Snellmanilla onnistumme tiimirajat ylittävällä yhteistyöllä

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Rakennamme kestäviä menestystarinoita
Vastuullinen työpaikka

Castrén & Snellmanilla yhteistyön ytimessä on täyden palvelun malli, jossa kuhunkin toimeksiantoon kootaan huippuosaajien tiimi eri palvelualueilta. Tiimin kokoonpano määritetään asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti niin, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa liikejuridiikan palvelut yhdestä osoitteesta. Asiakkaiden menestyksen myötä yrityksestä onkin kasvanut yli 300 hengen asianajotoimisto, joka tarjoaa liikejuridiikan palveluita yli kahdenkymmenen eri erikoisosaamisalueen voimin.

Elina Marttala Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot -tiimistä sekä Nicklas Svento Yritysjärjestelyt-tiimistä työskentelevät kollegoidensa kanssa laajasti yli tiimirajojen ja kokevat sen tärkeänä toimeksiantojen korkean laadun ja oman oppimisen kannalta.

– Jos asiakas tarvitsee vastauksen kysymykseen, joka ei ole oman tiimini ydinosaamisaluetta, voimme hoitaa asiaa saumattomassa yhteistyössä kyseiseen aihealueeseen erikoistuneen tiimin kanssa, kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan juridiikkaan erikoistunut Elina Marttala kertoo. 

– On hienoa voida tarjota palvelua, jossa asiakas saa aina tarvitsemaansa juridiikan alaan erikoistuneen henkilön tai tiimin hoitamaan asiaa. Yhteistyö toimistollamme on sujuvaa ja välitöntä ja voimme sparrailla muiden tiimien kanssa matalalla kynnyksellä. Näin varmistetaan paras lopputulos projektille.

Verkostoitumista talon sisällä

Nicklas Svento toimii juristina yrityskauppojen parissa, joihin liittyy paljon eri juridiikan osa-alueita. Tällöin on tärkeää, että toimeksiantoon liittyviä kysymyksiä voi vaivatta ohjata toisille tiimeille talon sisällä. Svento muistelee, että on ollut tekemisissä jokaisen tiimin kanssa ainakin kerran puolentoista vuoden aikana.

– Yhdessä toimeksiannossa saattaa olla mukana ihmisiä kymmenestäkin tiimistä, ja teemme tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Koordinoimme työtä yrityskauppatiimistä ja saamme substanssiosaamista muilta, esimerkiksi työoikeus- tai kilpailuoikeustiimeiltä. Se on äärettömän arvokasta, Svento hehkuttaa.

Yhteistyön kulttuuri ei synny tyhjästä. Yhteistyö sujuu paremmin, kun kollegat tuntevat toisensa. Yhteisöllisyyden rakentumista tuetaankin monin eri tavoin muun muassa järjestämällä koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia. Marttala kertoo tutustuneensa kollegoihinsa esimerkiksi kielenopetuksen ja joogan merkeissä. Lisäksi tiimeillä on mahdollisuus kohdata toisiaan kuukausittain tilaisuuksissa, joissa jaetaan onnistumisia ja kerrotaan ajankohtaisista projekteista. Tiimit myös järjestävät toisilleen koulutuksia puolin ja toisin ja jakavat näin tietoa siitä, millaisten asioiden parissa työskentelevät.

Kannattaa verkostoitua oman organisaation sisällä, sillä kun omassa toimeksiannossa tulee vastaan sellaisia juridisia kysymyksiä, joihin tarvitaan kollegan osaamista toisesta tiimistä, tietää heti kenen puoleen kääntyä. Näin voimme yhdessä tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme.

          Elina Marttala, asianajaja, Castrén & Snellman

Svento ja Marttala ovat yhtä mieltä siitä, että avoin ja hyvä yhteishenki työpaikan arjessa auttaa hurjasti myös yhteistyön muodostumisessa.  

– Uskomatonta, miten taloon onkin valikoitunut näin mukavia tyyppejä. Tuntuu, että kaikkien kanssa on helppo tutustua ja vaihtaa kuulumisia Tori-kahvilassamme. Koronan jälkeen alkaa viimein tuntemaan paremmin kaikkia, Marttala iloitsee.

 Asiantuntijaksi kasvaa yhteistyön kautta

Toimiva yhteistyö näkyy ulospäin palvelun korkeana laatuna ja kustannustehokkuutena, kun asiakas saa kaiken tarvitsemansa neuvonannon samasta paikasta. Svento muistuttaa, että myös tiimille itselleen on hyödyllistä kohdata uusia tilanteita ja ihmisiä eri aloilta – jokainen uusi kohtaaminen on mahdollisuus oppia uutta. Monipuolisen yhdessä tekemisen myötä asiantuntijat pääsevät kehittämään osaamistaan oman erikoisalansa ulkopuolella.

Yhteistyö vie meitä kaikkia eteenpäin, kun opimme koko ajan toisiltamme uutta. Se on iso vahvuus meidän tiimeillemme.”

          Nicklas Svento, juristi, Castrén & Snellman

– Koen mielekkääksi sen, että voin osallistua erilaisiin toimeksiantoihin ja soveltaa erikoisosaamistani eri yhteyksissä, Marttala kertoo.

Isoissa toimeksiannoissa korostuu entisestään vuorovaikutuksen ja hyvän sisäisen tiedonkulun merkitys. Svento kertoo, että heidän tiimissään jokaisen projektin aluksi pidetään yhteinen kick off -tilaisuus, jonka jälkeen työn etenemistä seurataan viikoittain statuspalavereissa ja ad hoc -tapaamisissa. 

– Kommunikaation tulee olla selvää, riittävää ja oikein ajoitettua. Toisaalta jos toisen tiimin suunnasta nousee esiin jotain epäselvää, kannustamme aina kysymään matalalla kynnyksellä, Svento vinkkaa.

– Käytämme aikaa toimeksiantojen huolelliseen suunnitteluun ja koordinointiin ja varmistamme näin onnistuneen projektin sekä asiakkaallemme että sisäiselle projektitiimillemme, Svento kertoo.

 

Toimittaja: Väinö Vasara

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Castrén & Snellmanin kanssa.

Kuvaaja: Castrén & Snellman