Vastuullisuus

Castrén & Snellman: Avointa keskustelua arjesta ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijöitään ja tukee elämän eri vaiheissa. Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla työn ja muun elämän yhdistämistä tuetaan perheystävällisillä käytännöillä ja avoimella keskustelukulttuurilla.

Työnantajan tuki eri elämäntilanteissa vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja motivaatioon, uskoo Castrén & Snellmanin henkilöstöjohtaja Outi Ruohola.

Epidemia-aika on tuonut mukanaan uudenlaisen etäkulttuurin. Asiantuntijatyötä tehdään nyt hybridityönä, jossa aika ja paikka voidaan valita entistä vapaammin. Ruoholan mukaan aiempaa joustavampi työkulttuuri on tullut jäädäkseen.

"Etätyö on lisännyt joustoa, mutta asettanut samalla uusia haasteita. Kotona työskennellessä työn ja vapaa-ajan välinen raja on entistä häilyvämpi", Ruohola kertoo.

Perheystävälliset käytännöt arjen apuna

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on paljon muutakin kuin etätöitä. Castrén & Snellmanilla työntekijöille tarjotaan muun muassa sairaan lapsen hoitopalvelua sekä annetaan vinkkejä erilaisista arkea helpottavista palveluista aina kotisiivouksesta lastenhoitoon.

Henkilöstön keskuudessa erityistä kiitosta ovat saaneet perhevapaita tukevat käytännöt. Perhevapaalle lähtöön valmistaudutaan työntekijän kanssa yhdessä keskustelemalla mm. tehtävien jaosta.

"Avoin keskustelukulttuuri helpottaa sekä työntekijää että työnantajaa. Tulevasta perhevapaasta kerrotaan yleensä aiemmin kuin laissa velvoitetaan. Perhevapaalle lähtijä ennättää rauhassa yhdessä esihenkilönsä ja tiiminsä kanssa valmistautua poissaoloon. Työnantajalle jää myös enemmän aikaa jakaa työtehtäviä uudelleen ja huolehtia mahdollisista lisärekrytoinneista", Ruohola kertoo.

Perhevapaan aikana työntekijään pidetään yhteyttä ja hänet kutsutaan mukaan henkilöstölle järjestettäviin tilaisuuksiin. Palatessaan työntekijä käy henkilön kanssa keskustelun, jossa käydään läpi paluuseen liittyvien käytännön asioiden lisäksi palaajan roolia ja työtehtäviä, koulutustarpeita ja yrityksessä tapahtuneita muutoksia. Jokainen palaaja saa halutessaan tuekseen mentorin, joka tukee töihin palaamisessa sekä työn ja perhearjen yhdistämisessä.

Mitä paremmin osaamme yhdistää elämän eri osa-alueita, sitä paremmin voimme.

Ruohola kertoo, että työn ja muun elämän yhdistäminen on otettu avoimeen keskusteluun koko organisaation tasolla, mikä puolestaan madaltaa yksilön kynnystä nostaa asioita esille myös oman esihenkilön kanssa. Työntekijää ei jätetä yksin, vaan tuetaan jaksamista keskustelemalla arjen haasteista yhdessä.