Vastuullisuus

Castrén & Snellman: Avoin ja aktiivinen kommunikaatio on hyvä hakijakokemuksen ja rekrytoinnin edellytys

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Rakennamme kestäviä menestystarinoita
Vastuullinen työpaikka

Oikea-aikainen ja avoin kommunikointi rekrytointiprosessissa tekivät vaikutuksen Lauri Laatuseen, jonka onnistunut työnhakukokemus johti juristiksi Castrén & Snellmanin Data ja teknologia -tiimiin. Inklusiivinen hakijakokemus syntyi rekrytoijien hyvästä valmistautumisesta ja tiimin aktiivisesta osallistumisesta hakuun.

Oikeustieteellisestä valmistumisen häämöttäessä Lauri Laatunen löysi asianajotoimisto Castrén & Snellmanin työpaikkailmoituksen, jossa haettiin teknologia- ja tietosuojajuristia. Tietosuoja-aiheista gradua kirjoittanut Lauri päätti hakea tehtävää toimistosta, joka oli hänelle jo entuudestaan tuttu työympäristö harjoittelukokemuksista. Lauri oli näin jo ripauksen verran cassulainen lähettäessään työhakemuksensa.

- Käänteentekevänä houkuttimena toimi Castrén & Snellmanin korkeatasoinen tietosuoja- ja teknologiapraktiikka, yhteistyö muiden oikeudenalojen kanssa sekä tiimissä oli mukavasti tuttuja että uusia kasvoja. Sekä isoissa että pienissä organisaatioissa aiemmin työskennelleenä osasin arvostaa Cassun optimaalista noin 20 hengen tiimiä, jossa saa hyvin tukea, mutta myös vastuuta, Lauri kertoo.

Rekrytointiprosessin eteneminen sovitusti ja rekrytoijan avoin viestintätyyli läpi rekrytointiprosessin vahvistivat Laurin luotettavaa työnantajakuvaa Castrén & Snellmanista. 

Hyvä kommunikaatio on yksi Cassun valteista ja erottautuvuustekijöistä. Rekryprosessin aikainen viestintä oli ystävällistä ja suoraselkäistä. 

- Hyvä kommunikaatio ja rekryprosessin aikainen viestintä oli ystävällistä ja suoraselkäistä - Cassulla uskalletaan olla totuudenmukaisia. Uskon vahvasti, että mikäli en olisi tullut valituksi tehtävään, olisin saanut myös rehellisesti rakentavaa palautetta.

Rekrytoijan hyvä valmistautuminen vahvistaa myös työnhakijan itseluottamusta

Haastattelutilanne on mahdollisuus molemminpuoliseen positiiviseen kokemukseen ja haastattelujärjestyksellä voidaan tukea psykologista turvallisuutta. Kun rekrytoija perehtyy kunnolla haastateltaviin työnhakijoihin ja panostaa haastatteluresursseihin, työnhakijan arvostuksen tunne vahvistuu. 

- Haastattelutilanteet olivat minulle inklusiivinen kokemus. Tarjoamani taustamateriaalit oli luettu hyvin ja haastattelutilanteisiin saapuivat ne henkilöt, joiden oli sovittukin saapuvan. Tämä herätti jälleen luottamusta rekrytoivaa yritystä kohtaan, sopimukset pitävät. 

- Haastattelukierrokset etenivät mieluisassa järjestyksessä. Ensin tapasin lopullisen päätöksen tekevät rekrytointitahot eli esihenkilön, tiimin toisen osakkaan ja HR-tiimin edustajan. Tämän jälkeen järjestettiin haastattelu ja tutustumishetki tiimin vanhempien juristien kesken, jonka jälkeen etenin ulkopuoliseen soveltuvuusarviointiin. Kyseinen järjestys toi arvostetun olon prosessin alusta lähtien ja tasavertaisen tunteen, kun sain tavata tulevaa tiimiäni jo haastatteluvaiheessa. Oli mahtava kuulla tiimiltä työyhteisöstä, jolloin keskustelu ei painottunut ainoastaan työtehtäviin. Rekrytointiprosessini päättyi onnelliseen puhelinsoittoon.

Lauri painottaa hyvän kommunikaation merkitystä onnistuneessa hakijakokemuksessa ja oikeastaan ihan kaikessa.

- Olen joskus pohtinut, että iso osa maailman ongelmista johtuu jollain tavalla epäonnistuneesta kommunikaatiosta. Kommunikaatio on valtavan tärkeää.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Castrén & Snellmanin kanssa.

 

Toimittaja: Annika Lundmark
Kuvaaja: Castrén & Snellman