Vastuullisuus

Castrén & Snellmanilla asiantuntijoiden hyvinvointi on etusijalla: ”Meillä panostetaan henkilöstöön pitkällä tähtäimellä”

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Rakennamme kestäviä menestystarinoita
Vastuullinen työpaikka

Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla henkilöstön hyvinvointiin panostetaan esimerkiksi seuraamalla tarkasti työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja tarjoamalla henkilöstöetumallin, joka ottaa huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Eniten vaativassa asiantuntijatyössä viihtymiseen vaikuttavat kuitenkin merkityksellinen ja monipuolinen työ sekä osaavien, toisiaan tukevien työkavereiden yhteisö.

”Cassulla pidetään kiinni ajatuksesta, että elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin työ”, sanoo 15 vuotta talossa ollut Legal Assistant Niina Bodekole.

Hän toimii pääomasijoittaminen -tiimissä ja auttaa kaikissa niissä tehtävissä, joissa ei tarvita juristin osaamista. Lisäksi Niina on mukana järjestämässä asianajotoimiston tapahtumia. Mielekkäät tehtävät, mutta erityisesti hyvät työkaverit ja kannustava ilmapiiri antavat työlle merkitystä.

 

Niina Bodekole

Niina Bodekole

”Arvostuksen kokemus lisää myös työn merkityksellisyyttä. Vaikka en olekaan juristi, olen assistenttina olennainen osa ryhmäämme ja tekemistämme”, Niina miettii.

Tasapainoa hektisessä työssä

Monipuoliset toimeksiannot ja kiinnostavat asiakkaat olivat asianajaja Ville Kukkoselle suurimmat syyt hakea Castrén & Snellmanille töihin. Noin vuoden talossa ollut Ville työskentelee työoikeustiimissä, jossa hän neuvoo työoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisuun liittyvissä asioissa sekä erityisesti työelämän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän toimii osin data- ja teknologiatiimissä.

”Tänne tulee paljon haastavia juridisia kysymyksiä, joita pohditaan asiakkaiden kanssa. Se on minulle työn suola, joka saa innostumaan ja sitä kautta myös kehittyy ammatillisesti”, Ville kertoo.

Asiantuntijatyö asianajotoimistossa on usein vaativaa ja aikataulupaineet aiheuttavat haasteita. Työstä palautuminen sekä työn ja arjen tasapaino nähdään C&S:lla ensiarvoisen tärkeinä. Työn järjestelyyn kiinnitetään  paljon huomiota ja siihen on luotu erilaisia toimintatapoja. Myös resurssointiin on panostettu.

”Iso tiimi pystyy helpommin jakamaan työkuormaa. Tiimimme on mielestäni resursoitu järkevästi ja meille on rekrytoitu porukkaa riittävästi. Se on minusta ihan ensisijainen juttu”, Ville sanoo.

Osa asiakkaista on eri aikavyöhykkeillä ja isoista projekteista kertyy helposti paljon työtunteja. Tällöin juristeilla on mahdollisuus tarvittaessa hyödyntää projektivapaita, joista sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa.

”Asiakkaan asettamien aikataulujen vuoksi joskus joutuu tekemään pidempää päivää. Itselläni ei ole vielä tähän mennessä ollut projektivapaille tarvetta, mutta ylipäänsä tieto sen mahdollisuudesta auttaa jaksamisessa”, Ville pohtii.

Joustavuutta yllättävissä tilanteissa

Ville mainitsee joustavan hybridityön pelisäännöt tärkeäksi työkaluksi oman työn organisoinnissa. Töitä voi tehdä kotona, toimistolla ja mökillä. Merkitystä on myös hyvällä tiimihengellä, jonka vuoksi apua on helppo pyytää.

”Koen, että tiimihenkemme kannustaa siihen, että kiiretilanteessa pystyy pyytämään kollegaa jelppaamaan ja tarvittaessa antamaan jonkun homman itseltä pois tai toisin päin”, Ville toteaa.

Ville Kukkonen

Ville Kukkonen

Assistenteilla puolestaan on myös yhteinen sähköpostiosoite, johon juristit voivat lähettää työpyyntöjä. Sieltä myös assistenttiharjoittelijat voivat poimia tehtäviä. Järjestelyn merkitys korostuu Niinan tapauksessa, sillä hän tekee itse nelipäiväistä viikkoa. Nelipäiväisyys ei Niinan mukaan ole itsestäänselvyys alalla, joten hän arvostaa C&S:n joustavuutta työnantajana ja oman ryhmän juristien tahtotilaa sen mahdollistamisesta.

”Molemminpuolinen joustavuus saa aikaan sen, että sekä työt että perheasiat hoituvat kaikissa tilanteissa”, Niina painottaa.

Hyvinvointia osaamisen kehittämisestä ja eduista

Castrén & Snellmanilla ammatillinen kehittyminen on myös iso osa työhyvinvointia. Jatko-opintoihin rohkaistaan ja erilaisiin koulutuksiin kannustetaan osallistumaan niin talon sisällä kuin ulkopuolella. Viime talvena Niina on esimerkiksi osallistunut ruotsin kielen keskustelukurssille.

”Cassulla kannustetaan myös olemaan aktiivinen ammatillisissa verkostoissa. Itse kuulun esimerkiksi työoikeudelliseen yhdistykseen, ja työnantaja tukee tätä maksamalla jäsenmaksuja”, Ville kertoo.

Alkuvuodesta C&S:lla lanseerattiin uusi henkilöstöetupaketti. Uudistuneessa mallissa jokainen saa räätälöidä ja kohdentaa etunsa omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti.

Tarjolla on perinteisten lounas- ja virike-etujen lisäksi muun muassa työmatkaetu, työsuhdepolkupyörä, hammashuolto ja hierontaetu. Perhe-elämän tueksi etuihin on lisätty myös vanhusten seurapalvelu ja koululaisten lisäopetuspalvelu.

”Uusista eduista valitsin työmatkaedun ja työsuhdepolkupyörän. Mielestäni tämä uusi systeemi palvelee entistä paremmin työntekijöitä. Itse olin erityisesti kaivannut juuri työmatkaetua, joten uusi työsuhde-etumalli tuntui todella kivalta”, Niina kertaa.

Ville valitsi lounasedun lisäksi mm. työmatkaedun sekä hammashoitopaketin. Hän korostaa, että etujen lisäksi pienetkin asiat, kuten virvokkeet ja välipalat toimistolla tukevat työhyvinvointia.

”Tärkeintä tällaisessa hektisessä työssä on juuri se, että ihmiset viihtyisivät täällä pitkään ja se kantaa hedelmää. Meillä panostetaan henkilöstöön pitkällä tähtäimellä”, Ville muotoilee.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Castrén & Snellmanin kanssa.

Toimittaja: Siiri Huttunen
Kuvaaja: Niko Jekkonen