Vastuullisuus

Castrén & Snellman: johtamislupaukset turvaavat laadukkaan ja tasalaatuisen johtamisen

Vastuullinen työpaikka

Castrén & Snellman otti laadukkaan ja tasalaatuisen johtamisen turvaamiseksi keväällä 2020 käyttöön koko organisaation johtamislupaukset, joihin jokainen tiiminvetäjä ja esihenkilö sitoutuu.

Lupausten taustalla oli henkilöstön idea johtamisen työkalusta, joka perustuisi johdettavien omiin toiveisiin ja odotuksiin esihenkilötyölle. Lupaukset konkretisoivat, mitä esihenkilöiltä odotetaan ja ohjaavat näin esihenkilötyötä. Lupausten toteutumista mitataan osana vuosittaisia 360-arviointeja ja kehityskohteet huomioidaan esihenkilöiden tavoitteissa.

Johtamislupaukset työstettiin esihenkilövalmennuksessa kerätyn tiedon pohjalta syksyllä 2019. Jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa kartoitettiin henkilöstön odotuksia esihenkilötyölle. Kyselyn tuloksista koostettiin yhteenveto, jonka pohjalta syntyi kuusi johtamislupausta. Johtamislupausten työryhmässä oli mukana edustajia kaikista eri henkilöstöryhmistä. Lupaukset esiteltiin esimiesvalmennuksissa ja niistä käytiin yhteinen keskustelu esihenkilöiden kesken yhteisen ymmärryksen luomiseksi. Lopuksi esihenkilöille jaettiin huoneentaulut lupauksista, jotta ne pysyvät mukana arjen tekemisessä.

Sekä esihenkilöt että työntekijät ovat olleet tyytyväisiä johtamislupauksiin.

”Johtamislupaukset ovat tuoneet konkretiaa siihen, miten voin onnistua esihenkilönä. Vuosittainen palaute auttaa ymmärtämään, missä mennään. Avoimen johtamiskulttuurin hengessä olemme yhdessä sopineet, että vuosittaisia palautekeskusteluja ei tarvitse kuitenkaan odottaa, vaan palautetta voi antaa matalalla kynnyksellä pitkin vuotta ja se on aina tervetullutta”, kertoo osakkaamme Tero Tuomisto.

"Esihenkilötyön laadun kannalta on tärkeää, että sitä voidaan arvioida ja kehittää. Aidosti työntekijöiden palautteeseen pohjautuvat johtamislupaukset tuovat tähän keskusteluun konkreettisuutta, jolloin sekä esihenkilö että työntekijä tietävät mitä esihenkilötyöltä voi ja tulee odottaa.", toteaa johtamislupausten työryhmässä mukana ollut ICT-asiantuntija Mikko Kurhela.