Mikä Vastuullinen työpaikka?

Kun etsinnässä on se parempi, vastuullinen työpaikka tai kesäduuni. 

Mitkä periaatteet?

Kokosimme tutkimustiedon pohjalta olennaisimmat työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät Vastuullisen työpaikan -toimintaperiaatteiksi! Vastuullisen työpaikan periaatteet auttavat työnantajia keskittymään olennaisiin asioihin ja kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan. Kaikki yhteisössä mukana olevat organisaatiot allekirjoittavat vastuullisen työpaikan periaatteet. Vastuulliset työpaikat löydät myös meidän työpaikkahausta

Yhteisön jäseninä organisaatiot sparraavat toisiaan ja jakavat parhaita käytäntöjä jotta jokaisella, myös sinulla, olisi paras mahdollinen työpaikka tai kesäduuni! 

Vastuullisen työpaikan ja kesäduunin periaatteet:

1. Kunnioitamme työnhakijaa. 

Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.

2. Perehdytämme työhön kunnolla. 

Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten

Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.

5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. 

Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.

7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

 

Tutustu Suomen vastuullisimpiin työpaikkoihin ja kesätyöpaikkoihin!

Vastuullinen työnantajuus merkitsee montaa asiaa.

Se on pidempiaikainen strategia sekä päivittäisiä vastuullisuustekoja. Se on uusia käytäntöjä, onnistuneita kokemuksia, avointa viestintää, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, halua kehittyä, rohkeutta, innovaatioita, inhimillisyyttä ja välittämistä.

Onnistuneet työelämäkokemukset rakentuvat kaikista työsuhteen elinkaaren tärkeistä kohtauspisteistä aina ensimmäisistä kesätyö- ja harjoittelukokemuksista asti. 

Mukana vastuullisuusyhteisössämme on sekä vastuullisuusmatkansa alkumetreillä olevia organisaatioita, että pidemmän aikaa matkaa läpinäkyvästi käyneitä tahoja.

Tarinoita vastuullisuudesta