Työnhaku

Pitkästä työsuhteesta uuteen työpaikkaan – näillä vinkeillä onnistut

Kuvassa Krista Pulkkinen.
16.9.2021 klo 7:46

Miten menestyä työnhaussa pitkän tauon jälkeen? Baronan seniorikonsultti Krista Pulkkinen antaa vinkit, joiden avulla pärjäät tämän päivän työnhakumarkkinoilla. – Avainroolissa ovat oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, hän sanoo.

Toisinaan kuulee väitettävän, ettei osaaminen pysy ajan tasalla, jos viihtyy pitkään saman työnantajan palveluksessa. Pitkän linjan rekrytointikonsultti Krista Pulkkinen ei tällaista yleistystä osta.

Pulkkinen huomauttaa, että tämän päivän työelämässä niin työtehtävät, työvälineet kuin toimintaympäristötkin muuttuvat jatkuvasti. Siksi monikaan työ ei pysy pitkään samanlaisena. 

–  Pitkäkestoisessa työsuhteessa tulee todennäköisesti eteen erilaisia projekteja, monenlaisia tiimejä tai organisaatiomuutoksia, ja niistä kaikista oppii, hän summaa. – Muutokset kasvattavat osaamisen lisäksi muuntautumiskykyä. Jos on pärjännyt työelämän murroksessa tähän saakka, tulee pärjäämään myös uudessa työpaikassa.

Rekrytoijan näkökulmasta juuri osaamisen kehittyminen onkin olennaisempaa kuin työsuhteen kesto. Krista Pulkkinen on itsekin viihtynyt pitkiä aikoja työnantajiensa palveluksessa juuri siksi, että yritysten sisältä on avautunut aina uusia oppimisen mahdollisuuksia. 

Pulkkinen huomauttaa, että pitkään saman työnantajan palveluksessa työskennelleellä on sellaista syväosaamista ja pitkäjänteisyyttä, jota ei lyhyen työsuhteen aikana ole mahdollista kerryttää. – Nämä ovat seikkoja, jotka pitkään saman työnantajan palveluksessa olleen kannattaa ehdottomasti tuoda esiin töitä hakiessaan, hän vinkkaa.

Osaamisesta kannattaa huolehtia, vaikka ei olisi työnhaussa

Baronan seniorikonsultti Krista Pulkkinen kannustaa jokaista pitämään huolta osaamisestaan pitkän työsuhteen aikana. 

Kannattaa kouluttautua, verkostoitua talon sisä- ja ulkopuolella, lukea ammattikirjallisuutta ja tarttua rohkeasti töissä eteen tuleviin projekteihin. Jokainen voi löytää omat tavat ylläpitää omaa osaamistaan, hän sanoo.

Osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa niidenkin, jotka eivät ole juuri nyt työnhaussa. Jos työnhaku tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, osaamisestaan huolehtineella hakijalla on paremmat mahdollisuudet napata mieleinen työpaikka.

 

 

Avainasemassa on oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

Osaamisen kehittäminen on tärkeää työn sujuvuuden ja työssä menestymisen kannalta. Työnhaussa olennaiseksi seikaksi nousee kuitenkin myös se, miten kertoo osaamisestaan potentiaaliselle työnantajalle.

Krista Pulkkinen kannustaa pitkään saman työnantajan palveluksessa viihtyneitä pysähtymään oman työhistoriansa äärelle ajatuksen kanssa. – Kannattaa käydä järjestelmällisesti läpi, millaisissa tiimeissä on tehnyt töitä, millaisiin projekteihin on osallistunut ja millaisia onnistumisia on kokenut. Näin pystyy konkreettisesti osoittamaan rekrytoijalle, miten oma osaaminen on pysynyt yllä pitkässä työsuhteessa, hän sanoo.

Myös työkierrot, sijaistamiset ja muut lyhytkestoisetkin työtilanteet oppeineen ja oivalluksineen kannattaa kirjata ylös. Lisäksi on hyvä tiedostaa, miksi on viihtynyt saman työnantajan palveluksessa pitkään, ja miksi kaipaa juuri nyt muutosta tilanteeseensa.

Pulkkinen muistuttaa, että CV:ssä kannattaa avata kunnolla työn sisältöä ja onnistumisia. Tälle on hyvin tilaa, jos CV on pitkien työsuhteiden vuoksi niukanlainen. – Kuvailu auttaa työnantajaa huomaamaan, kuinka monipuolista osaamista pitkään samaa työtä tehneellä oikeastaan onkaan.

Rekrytointikonsultti nostaa esiin myös motivaation ja asenteen merkityksen. – Jos on ollut pitkään samassa työssä, kannattaa näyttää rekrytoijalle, että on motivoitunut oppimaan uutta.

 

 

Työn hakeminen on kevyempää kuin moni ajattelee

Krista Pulkkinen on huomannut, että työnhakua pidetään vaivalloisempana kuin se todellisuudessa on. – Nykyään työtä voi hakea myös varsin pienellä vaivalla, hän kannustaa.

Pulkkinen kehottaa haastamaan omaa tapaa suhtautua työn hakemiseen.

Työnhaku on kiinnostava projekti, jonka aikana pääsee tutustumaan omaan osaamiseensa ja eri organisaatioihin.

Pulkkinen pitää työn hakemista myös mainiona tilaisuutena verkostoitua rekrytoijien kanssa. – Jos työpaikan kanssa ei tärppää, ja on kiinnostunut jatkossakin kuulemaan vastaavista työpaikoista, hylkäysviestiin kannattaa aivan ehdottomasti vastata. Näin rekrytoija saattaa myöhemmin ottaa yhteyttä ja tarjota toista työpaikkaa.

 

 

Töitä kannattaa hakea jo ennen kuin on pakko

Krista Pulkkinen kannustaa hakemaan uutta työtä mieluummin etukäteen kuin pakon edessä. Ideaalihetki alkaa katsella seuraavaa työpaikkaa voikin olla juuri nyt. 

– Työnhaku on antoisinta etukenossa, eli silloin kun ei ole pakottavaa tarvetta saada uutta työtä. CV kannattaa pitää ajan tasalla ja ladata se CV-pankkeihin työnantajien löydettäväksi. Näin verkot ovat valmiiksi vesillä, jos työpaikan löytäminen tuleekin yhtäkkiä ajankohtaiseksi, Krista Pulkkinen sanoo.

 

 

Mistä tietää, että on aika vaihtaa työpaikkaa? Lue artikkelimme aiheesta.

Toimittaja: Liina Hurri
Kuvaaja: 20/20 Helsinki, Anton Sucksdorff