Työnhaku

Palkkatoive työhakemuksessa

Työnhakija täyttää työhakemusta.
23.8.2021 klo 15:11

Kokosimme yhteen vinkit, jotka auttavat sinua asettamaan realistisen palkkatoiveen.

”Liitä työhakemukseesi ansioluettelo ja palkkatoive.” Siinä pyyntö, joka saa hien kirpoamaan monen työnhakijan otsalle.

Kenties tulevaisuudessa työpaikkailmoituksissa nähdään aiempaa useammin palkkahaitari, jonka sisälle työnhakija voi asettaa palkkatoiveensa. Sitä odotellessa työnhakijan ei auta muu kuin nähdä hieman vaivaa osuvan palkkatoiveen määrittelemiseksi.

Palkkatoiveen pohdintaan kannattaa panostaa, koska se on työnantajalle yksinkertainen ja nopea keino erotella hakijoiden joukosta ne, jotka kannattaa kutsua työhaastatteluun. Pieleen mennessään palkkatoive voi karsia hyvän tekijän jatkosta heti alkumetreillä.

Realistinen palkkatoive vakuuttaa työnantajan

Palkkatoivetta ei kannata heittää työhakemukseen lonkalta. Hyvä ohjenuora on, että palkkatoive on pystyttävä perustelemaan, jos se tulee puheeksi työhaastattelussa.

Jo työhakemuksessa voi avata sitä, mihin oma palkkatoive perustuu. Perustelujen on aina liityttävä työhön ja ammattitaitoon – iso vuokra tai muut henkilökohtaiset menot eivät työnantajaa kiinnosta.

Realistisen palkkatason löytämiseksi kannattaa hyödyntää useita lähteitä. Alan yleistä palkkatasoa voi selvittää palkkavertailusta. Muita hyviä lähteitä ovat oman alan järjestöt ja liitot, jotka julkaisevat työn vaativuustasoon ja työkokemusvuosiin perustuvia palkkataulukoita.

Myös samalla alalla työskenteleviä tuttuja, kuten ammatillista verkostoa ja vanhoja opiskelukavereita, kannattaa jututtaa.

Palkkahaitaria voi tiedustella suoraan työnantajaltakin ennen hakemuksen lähettämistä. Näin oman palkkatoiveen voi sovittaa haitarin sisälle – tai toisaalta todeta hyvissä ajoin, ettei työpaikan vaihtaminen olisi taloudellisesti mahdollista tai kannattavaa.

Palkkatoivetta määritellessä katse on syytä kohdistaa myös omaan osaamiseen ja sen ajantasaisuuteen.

Mitä enemmän työkokemusta tai koulutusta, sitä vakuuttavammin pystyy perustelemaan alan keskipalkkaa suuremman palkkatoiveen.

Vältä palkkatoiveen asettamista ala- tai yläkanttiin

Palkkatoiveen määritteleminen on paha paikka erityisesti vastavalmistuneille ja alanvaihtajille. Jos ei ole kokemusta eikä tietoa alan palkkatasosta, on mahdotonta tietää oman työnsä hintaa.

Vastavalmistuneen kannattaa huomioida, ettei kokemattoman työntekijän palkka voi olla samalla tasolla pitkän linjan ammattilaisen kanssa. Liian alhaista palkkatoivetta ei kuitenkaan kannata asettaa, koska palkkaa voi olla hankalaa myöhemmin neuvotella suuremmaksi.

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että naiset tapaavat esittää pienempiä palkkatoiveita kuin miehet. Naisten kannattaakin pyytää rohkeasti isompaa palkkaa, vaikka hieman hirvittäisi. Kun palkkatoiveen perusteet on tehnyt itselleen selväksi, ne pystyy esittämään vakuuttavasti työnantajallekin.

Palkka olisi hyvä saada heti alkuunsa kohtuulliselle tasolle, koska sen nostaminen myöhemmin voi olla vaikeaa.

Työpaikan voi saada, vaikka jättäisi työpaikkailmoituksessa pyydetyn palkkatoiveen pois työhakemuksesta, sillä kaikki rekrytoijat eivät pidä palkkatoiveen puuttumista ongelmana. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että palkkatoiveen puuttuminen saattaa jossain tapauksessa estää hakemuksen päätymisen jatkoon. Jos jätät palkkatoiveen pois hakemuksesta, mieti se kuitenkin viimeistään työhaastatteluun mennessä, koska asia tulee yleensä puheeksi viimeistään haastattelussa.

Huomioi palkkatoiveessa edut

Palkkatoivetta pohtiessa kannattaa ottaa huomioon mahdolliset muut edut, joita työnantaja tarjoaa. Jos esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-, työmatka- ja lounasedut ovat tuntuvia, palkkatoiveen voi kenties asettaa hieman pienemmäksi.

Vaikka palkka on olennainen osa työtä, se ei ole kaikki kaikessa. Työstä pitää saada kunnollinen korvaus, mutta itseään ei kannata hinnoitella ulos liian kovalla palkkatoiveella, jos työ ja työnantaja vaikuttavat muuten kaikin puolin täydellisiltä ja mahdollistavat urakehityksen.

Palkkatoivetta miettiessä kannattaakin pohtia, mikä muu on itselle tärkeää kyseisessä työpaikassa. Mielenkiintoista, arvoja vastaavaa ja lähellä kotia sijaitsevaa työtä voi joskus olla kannattavaa tavoitella pienemmälläkin palkalla.

Työn joustavuus, etätyömahdollisuus, mahdollisuus nelipäiväiseen työviikkoon tai tilaisuus opiskella tutkinto työn ohella ovat etuja, joita ei voi mitata pelkästään rahassa.