Palkka

Näin pyydät palkankorotusta ja saat sen

Oikeasta palkkatasosta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin pitää kiinni ammattitaidostaan ja osaamisestaan.

Oikeasta palkkatasosta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin pitää kiinni ammattitaidostaan ja osaamisestaan. Siksi palkkaneuvottelua kannattaa ehdottaa aina kun tehtävät ja vastuualueet laajenevat.

Neuvottelutaitoon erikoistuneen investointipankkiiri Sami Miettisen mukaan palkkaneuvottelussa pätevät periaatteessa samat lainalaisuudet kuin muissakin neuvotteluissa. Se on hyvä muistaa, jos rahasta puhuminen tuntuu jotenkin kiusalliselta.

Ennen palkkaneuvottelua Miettinen kehottaa pohtimaan, kuka on yrityksen todellinen päätöksentekijä. Tekeekö päätöksen palkankorotuksesta ihminen, jonka kanssa neuvottelu on sovittu, vai hänen esimiehensä tai kenties yrityksen HR- tai toimitusjohtaja? Jos päätöksentekijä on eri kuin neuvottelukumppani, hänen täytyy myydä ajatus esimiehelleen.

Omien neuvottelutaitojen ja perustelujen lisäksi päätökseen vaikuttavat päätöksentekijän oma motivaatio, kuten se, mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää, millaisia muutoksia sinne on suunnitteilla ja millaiselle osaamiselle juuri nyt on tarvetta.

Näin perustelet palkkasi

Hyviä perusteita palkankorotukselle ovat esimerkiksi kasvanut vastuu ja erityiset onnistumiset.

Perusteluissa kannattaa keskittyä mahdollisimman konkreettisiin esimerkkeihin projektien hoitamisesta, myyntiluvuista tai uusista ideoista. Parasta on, jos voit demonstroida numeroin, kuinka paljon työsi on yritystä hyödyttänyt. Myös kiinnostus vastuunottoon, uuden oppimiseen ja asioiden omatoimiseen opiskeluun on hyvä tuoda esille.

Jos yrityksesi palkkaus ei määräydy työehtosopimuksen mukaisesti, perustuu se jokaisen kykyyn neuvotella eduistaan. Tällöin palkkataso saattaa vaihdella saman tittelin alla paljonkin. 

Tieto muiden palkoista, osaamisesta ja koulutuksesta auttaa arvioimaan, onko oma palkka oikealla tasolla. 

Palkoista puhuminen kuuluu harvassa yrityksessä lounaskeskusteluiden perusaiheisiin, joten keskustelun joutuu todennäköisesti avaamaan itse. Kollegoiden lisäksi oman alan palkkatasosta voi kysellä ammattiliitosta, tai selvittää asian itse.

– Koska palkkatiedot ovat Suomessa julkisia, yksi tapa valmistautua palkkaneuvotteluun on kävellä verotoimistoon ja selvittää mitä kollegat tienaavat. Jos tiedot paljastavat, että oma palkkataso on selvästi muita alhaisempi, on korotustarvetta helppo perustella numeroilla.

Voit myös kokeilla palkkavertailua, joka auttaa sopivan palkkahaarukan kartoittamisessa.

Avaa peli palkkapyynnöllä

Neuvottelun ammattilaisena Miettinen luottaa palkkaneuvottelussa ankkurointitekniikkaan, jossa oma palkkatoive esitetään ensimmäisenä. 

– Se, joka heittää luvun pöytään ensimmäisenä, piirtää maaston, jossa keskustellaan ja pystyy ohjaamaan keskustelua haluamaansa suuntaan. 

Palkkapyyntöä ehdottaessa kannattaa miettiä alin summa, johon olisi tyytyväinen ja jättää pyyntöön keskusteluvaraa, jonka puitteissa molemmat osapuolet voivat lähestyä toisiaan.

Hyvän tekniikan ja keskustelutaitojen lisäksi palkkaneuvottelu vaatii usein myös aikaa.

– Aikapaine koetaan usein negatiivisena ja siksi haluan heti -taktiikka toimii usein huonosti. Sen sijaan kannattaa ehdottaa ylennystä vuoden kuluttua tai kysyä, olisiko palkankorotus mahdollinen, jos onnistun tässä tai tässä tavoitteessa. Jos vastapuoli vastaa kysymykseen kyllä, on lupauksesta myöhemmin vaikeampi lipsua.

Katso pidemmälle

Ajan antaminen ja pidemmälle katsominen kertoo myös halusta sitoutua yritykseen ja tehdä työtä sen tavoitteiden edistämiseksi.

Mikäli palkkakeskustelun joutuu käymään poikkeusajan vuoksi etänä, kannattaa kamera ehdottomasti pitää päällä. Se, että lapset tai koira huutavat taustalla, ei Miettisen mukaan haittaa, vaan saattaa jopa tuoda keskusteluun positiivista ja inhimillistä aspektia.

– Etätyökäytännöt tulevat varmasti jäädäkseen myös korona-ajan päätyttyä ja monen kohdalla etätyö on mahdollisuus osoittaa todellinen tehokkuutensa nyt kun kalenterit on riisuttu kaikesta ylimääräisestä.