Työllisyysnäkymät

Kaikki irti kehityskeskustelusta

Kehityskeskustelu käynnissä.

Tässä vinkit, joiden avulla saat kaiken irti kehityskeskustelusta, olitpa sitten työntekijä tai esihenkilö.

Kehityskeskustelu voi olla vuosittain toistuva puuduttava rutiini, joka ei edistä mitään eikä hyödytä ketään. Se voi olla pelkkää teatteria ja niin merkityksetöntä ajanhukkaa, että koko tapaamisen ajatteleminenkin ahdistaa.

Onnistuessaan kehityskeskustelu on kuitenkin loistava tilaisuus hitsata työntekijää ja työnantajaa yhteen. Parhaimmillaan työlle asetetut tavoitteet kirkastuvat molemmille osapuolille, työntekijä saa kaipaamaansa haastetta tai helpotusta, työn tekeminen tehostuu ja työhyvinvointi ampaisee nousuun.

Kumpia kehityskeskusteluja teillä on tapana käydä, turhia vai hyödyllisiä?

Kehityskeskustelussa jutellaan tarpeista, toiveista ja tavoitteista

Kehityskeskustelu on tilaisuus pysähtyä keskustelemaan työtä ja työntekoa koskevista asioista rauhassa kenenkään häiritsemättä.

Keskustelun ideana on, että työntekijä ja esihenkilö käyvät yhdessä läpi työn tarkoitusta, työlle asetettuja tavoitteita, työssä ja työyhteisössä ilmenneitä haasteita ja työntekijän urakehitykseen liittyviä suunnitelmia.

Voisiko esimerkiksi työkierto avata kiinnostavia uramahdollisuuksia?

Lue myös: Miten edetä uralla, jos ei halua esihenkilöksi? Vastaus on horisontaalinen urakehitys

Vanhanaikainen kysymyslomake voi sittenkin toimia

Aito, tavoitteellinen dialogi vaatii huolellista valmistautumista sekä työnantajalta että työntekijältä.

Kehityskeskustelun pahin kompastuskivi onkin se, etteivät osapuolet valmistaudu tapaamiseen.

Molempien kannattaakin jo ennen kehityskeskustelua kirkastaa itselleen, mitä haluavat keskustelun aikana saavuttaa.

Monilla työpaikoilla kehityskeskusteluun valmistaudutaan käymällä jo etukäteen läpi kysymyspatteristo, joka kattaa tärkeimmät käsiteltävät asiat. Kysymyksiin vastaamalla voidaan käydä läpi mennyttä, tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden toiveita.

Kysymyspatteristo saattaa tuntua ankealta, kankealta ja vanhanaikaiselta, mutta sen avulla voidaan varmistaa, että hankalatkin asiat tulee käytyä läpi. Kun molemmat osapuolet täyttävät lomakkeen omalta osaltaan jo ennen kehityskeskustelua, keskustelussa on mahdollista päästä syvälle jo melko lyhyessä ajassa.

Kehityskeskusteluun valmistautuminen alkaa ensimmäisenä työpäivänä

Kehityskeskustelu voi olla yksi harvoista tilanteista tuoda esiin mieltä painavia asioita rauhallisessa ympäristössä. Mitä luottamuksellisempi ilmapiiri on, sitä avoimempaa keskustelua työnantajan ja työntekijän välillä on mahdollista käydä.

Avoimuus ei kuitenkaan koskaan saa tarkoittaa esimerkiksi syyttelyä tai hyökkäilyä. Palautteen on oltava puolin ja toisin rakentavaa – sellaista, että epäkohdat tulee käsiteltyä, ja töihin on entistä mukavampaa palata.

Luottamus ei synny kehityskeskustelun aikana, vaan sitä luodaan jatkuvasti työn arjessa.

Kehityskeskusteluun valmistautuminen alkaakin siis jo paljon ennen itse keskustelua.

Lue myös: Hankala pomo ja huonoa johtamista? Toimi näin

Kehityskeskustelun tarpeellisuutta on haastettu

Työelämää koskevassa keskustelussa on viime vuosina alettu haastaa kehityskeskustelun tarpeellisuutta.

Jos työpaikan kulttuuri on keskusteleva ja ilmapiiri hyvin avoin, asiat saattavat kenties tulla käsitellyiksi ilman kehityskeskustelujakin. Voidaan kuitenkin arvuutella, onko olemassa työpaikkaa, jossa joka ikisen esihenkilön ja johdettavan suhde on niin avoin, keskusteleva ja tiivis, että perinteisesti kehityskeskustelussa käydyt asiat tulisi käsiteltyä arjen lomassa – ja jotta esiin nostettuihin toiveisiin ja tarpeisiin myös tartuttaisiin käytännön teoin.

Työntekijä, näin valmistaudut kehityskeskusteluun

 • Miten olet menestynyt työssäsi, ja millaisia tuloksia olet saavuttanut?
 • Mitkä asiat työn sisällössä tai työyhteisössä mättävät tällä hetkellä?
 • Oletko tyytyväinen siihen, miten työtäsi johdetaan?
 • Millaisia toiveita sinulla on urasi suhteen?
 • Millaisia koulutustarpeita sinulla on juuri nyt?
 • Onko palkkasi linjassa ponnistelujesi kanssa?
 • Miten on jaksamisesi laita, millaiset voimavarasi ovat?

Työnantaja, näin valmistaudut kehityskeskusteluun

 • Käy ensin kehityskeskustelu oman esihenkilösi kanssa, jotta voitte kirkastaa työllesi ja työntekijöillesi asetetut tavoitteet.
 • Kohtaa jokainen tiimiläisesi omana ihmisyksilönään.
 • Kuuntele paljon, puhu vähän.
 • Missä työntekijä on onnistunut?
 • Missä työntekijä kaipaa enemmän apua ja tukea?
 • Tartu toimeen kehityskeskustelun jälkeen. Pidä lupaukset, jotka olet kehityskeskustelussa antanut.
 • Johdatko työntekijän työskentelyä juuri hänelle sopivalla tavalla? Lue lisää: Tunne eri johtamistyylit

Lue myös: Hyvän esihenkilön tuntomerkit

Lue myös: Millainen on hyvä työkaveri?