Rekrytointi

Vastuullinen palkkaaminen - mitä se on?

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja tarkastelee vastuullisuutta monesta näkökulmasta sekä huolehtii, että vastuullisuus on osa työntekijöiden jokapäiväistä arkea. Usein puhutaan, miten työnantaja voi kehittää vastuullisuuttaan ja olla osana luomassa vastuullisempaa työelämää. Vastuullisuus alkaa kuitenkin jo uuden työntekijän rekrytointiprosessista. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuusiosainen juttusarja käy läpi yksityiskohtaisesti millainen on vastuullinen rekrytointiprosessi ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Riesa Consultative Oy:n Anni Kyröläisen kanssa.

Selkeä palkkaamisprosessi

Vastuullisen hakuprosessin päätteeksi uusi työntekijä allekirjoittaa työsopimuksen ja varsinainen työsuhde alkaa. Uusi työsuhde on kuin tuore ystävä - tutustutaan puolin ja toisin, opitaan toisesta ja toisen tavoista. Vastuullinen työnantaja on omalla valmistautumisellaan tehnyt uuden työntekijän integroitumisesta uuteen työhön mahdollisimman mutkatonta. Uusi työ on ihmiselle yksi stressaavimpia elämänmuutoksia, vaikka kyse onkin usein iloisesta ja odotetusta asiasta - siksi työnantajan tuki on erityisen tärkeää. Kaiken uuden oppimisen lisäksi ei ole syytä aiheuttaa enempää muutoksia epäorganisoidulla prosessilla. 

Selvitä työssä tarvittavat välineet ja mukautukset

Kun palkkaamiseen päädytään, työntekijällä tulee olla aikaa tutustua rauhassa työsopimukseen ja vastuullinen työnantaja on avoin keskustelemaan sopimuksen sisällöstä. Ennen kuin uusi työntekijä virallisesti saapuu, on hyvä kontaktoida työhön tarvittavista välineistä ja mahdollisista yksilöllisistä tarpeista - tarvitseeko uusi henkilö esimerkiksi sähköpöytää tai muita työntekoa helpottavia välineitä. Yhdessä esihenkilön kanssa on hyvä pohtia myös työssä tarvittavien ohjelmien, järjestelmien ja työvaatteiden tarve. Näin työsuhteen alussa ei mene tarpeettomasti aikaa tarpeiden pohtimiseen ja tilaustarvikkeiden saapumisen odotteluun. 

Huolellisesti suunniteltu perehdytysprosessi

On tärkeää, että uudelle työntekijälle on varattu ensimmäisille päiville ja viikoille perehdyttäjä. Tyhjää “peukaloidenpyörittelyaikaa” tulisi välttää ja huolehtia, että joku on alkuun opastamassa uutta työntekijää. Vastuullinen työnantaja muistaa myös, että perehdytys on aikaa vievä työtehtävä eikä oleta, että perehdyttäjä tekee sen lisäksi täysin oman työpöytänsä. Vastuita on siis hyvä jakaa esimerkiksi tiimin sisällä perehdytyksen ajan. Lisäksi työnantajan on hyvä käydä läpi sisäinen kommunikointi ja roolitus - kuka hoitaa minkä osuuden perehdytyksestä ja millaisella aikataululla. Tärkeää on varmasti sisällyttää perehdytysprosessiin uuden työntekijän esihenkilö, hr-osasto jollain tapaa sekä lähimpiä kollegoita.

Huolellisesti suunniteltu perehdytysprosessi helpottaa uuden työntekijän työn aloitusta, mahdollistaa sujuvan siirtymisen uuteen rooliin ja huolehtii myös perehdyttäjien jaksamisesta. Kuten vastuullisuus läpi rekrytointiprosessin, myös perehdytyksessä sen läsnäolosta ja huomioimisesta hyötyvät kaikki.

  • Terävöitä sitä että perehdyttäjällä on aikaa
  • Työnantajalla tulisi olla tietoa saatavilla (kirjallinen tai taho keneltä kysyä) yksilöllisistä tarpeista ja työn mukauttamisesta
  • Uudelle työntekijällä voi helposti olla olo että on vaivaksi ja kaduttaako palkkaus, jos on erityistarpeita → huolehdi, että asia ei ole näin

Kiinnostaako vastuullinen rekrytointi? 

Lataa täältä Vastuullisen rekrytoinnin opas!

Toimittaja: Sofia Manninen
Kuvaaja: Niko Jekkonen