Rekrytointi

Laajenna hakijapotentiaaliasi huomioimalla kaikentyyppiset hakijat monimuotoisesti

Vastuullinen työpaikka

Kesätyöhaut ovat täydessä vauhdissa ja erityisen kovia ponnisteluja se vaatii erityisryhmiltä, kuten vammaisilta ja osatyökykyisiltä nuorilta.

Vastuullinen kesätyönantaja huomioi erilaiset hakijat ja tarjoaa kaikille hakijoille tasapuolisen mahdollisuuden työllistyä, eikä esimerkiksi jätä osaamistaustaltaan sopivaa hakijaa kutsumatta haastatteluun vamman takia.

Huomioi ainakin nämä asiat tarjotaksesi yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille hakijoille:

Kuvaa työtehtävät hyvin Kun laadit ilmoitusta avoimesta työpaikasta, kirjoita siihen mahdollisimman tarkasti työntekijän tehtävät ja häneltä vaadittu osaaminen. Hakija, jonka vamma rajoittaa esimerkiksi liikkumista, voi ennakkoon arvioida, sopisiko tehtävä hänelle. Mieti tarkkaan, mitä osaamista tehtävä todella edellyttää, äläkä vaadi turhia.

Kannusta erilaisia hakijoita Työpaikkailmoitukseen voi lisätä ns. kannustuslausekkeen, joka rohkaisee erityisryhmiä hakemaan paikkaa. Se voi olla esim. ”Arvostamme erilaisuutta ja monimuotoisuutta” tai ”Haemme sopivalla osaamisella ja asenteella olevia nuoria kesätöihin, joten vamma tms. ei ole este meille työllistymiseen”.

Tarjoa vaihtoehtoisia tapoja hakea Mahdollisuus valita hakutapa (esim. videoesittely tai perinteinen hakemus) auttaa erilaisia nuoria tuomaan esiin persoonansa ja vahvuutensa. Jos kuitenkin käytät vain yhtä hakutapaa, esimerkiksi verkkolomaketta, tarkista että se on ymmärrettävä ja toimii myös näkövammaisten apuvälineillä.

Ole ennakkoluuloton työhaastattelussa Jos vastaan tulee hiukan erilainen hakija, älä mene lukkoon. Toimi kuten muidenkin haastateltavien kanssa. Kuvaile työtä ja tehtäviä. Voit kysyä, onko jotain missä haastateltava mahdollisesti tarvitsee apua. Älä kysy diagnoosia tai asioita, jotka ovat epäoleellisia työssä suoriutumisen kannalta. Avoin keskustelu auttaa myös hakijaa arvioimaan, soveltuuko työ hänelle. Joskus ihan pieni tehtävien muokkaus mahdollistaa työn tekemisen täydellä työpanoksella.

Osallista ja informoi työyhteisö Keskustele työntekijän kanssa, miten työyhteisöä olisi hyvä informoida jo ennen työsuhteen alkua. Käytä myös omaa harkintakykyäsi. Jos uusi työntekijä esimerkiksi käyttää avustajaa, viestii hieman toisella tapaa tai työtehtäviä on räätälöity, on työyhteisön tärkeää olla siitä tietoinen. Jos työntekijän käytössä on työhönvalmentaja, hän voi olla apuna työyhteisöön sisäänajossa. Huolehdi hyvästä perehdytyksestä ja ota tulokas osaksi työyhteisöä!  

Teksti: Projekti- ja viestintäsuunnittelija Sari Pohjola, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas on Vastuullinen kesäduuni -kampanjan asiantuntijakumppani.