Työelämä

Suuntaamon avulla kehitetään johtamista Espoon kaupungilla

Espoon kaupunki

Monien työmahdollisuuksien Espoo
Vastuullinen työpaikka

Kun aika on vastuullisille teoille, reilulle työnantajuudelle ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Nostamme Oikotiellä esiin konkreettisia työelämän vastuullisuustekoja, koska yksinkertaisesti sanojen aika on ohi ja tekojen aika on nyt.

Espoon kaupungilla ajatellaan, että hyvä espoolainen arkijohtaminen ylläpitää työkykyä ja ehkäisee sen heikkenemistä. Arki sujuu, kun perusasiat ovat kunnossa. Espoo-tarina on Espoon kaupungin strategia sisältäen vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet. Valtuustokaudella 2016–2020 Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti kaupunginjohtaja käynnisti laajan johtamisen kehittämisen hankkeen, johon kuului, että jokainen johtaja ja esihenkilö kehittää omaa johtamistaan ja asettaa sen kehittymiselle tavoitteet.

Hankkeen aikana esihenkilöt loivat espoolaiselle johtamiselle hyviä käytäntöjä, yhteisiä pelisääntöjä ja johtamisen kulmakivet. Kehittäminen jatkui edelleen ja Espoon kaupungin henkilöstökehittämisen yksikössä lähdettiin kehittämään suorituksen johtamisen yhtenäistä toimintamallia koko kaupungille kaupungin johdon tilauksesta.

Yhtenäinen henkilöstöjohtamisen toimintamalli Suuntaamo 

Henkilöstöjohtamisen kehittämisprojektille luotiin projektitiimi, jonka jäsenet ovat henkilöstökehittämisen ammattilaisia. Projektista alettiin käyttää nimeä Suuntaamo (nimi keksittiin Espoon nuorisopalveluissa), joka toimi hyvänä brändi-nimenä suorituksen hallinnan tavoitteelliselle mallille.

Suuntaamon valmistelu käynnistyi vuoden 2021 alussa. Ennen kokeiluvaihetta kutsuttiin esihenkilöstöä eri puolilta organisaatiosta käytäntöjen ja työkalujen validointityöpajoihin, koska haluttiin kartoittaa tarpeita ja nykytilaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 41 esihenkilöä eri palvelualueilta kaikilta toimialoilta; sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta ja teknisestä ja ympäristötoimesta sekä Espoon kaupungin konsernihallinnosta.

Kokeiluvaiheeseen päästiin kesäkuussa 2021. Pilottiorganisaatiot testasivat johtamisen käytäntöjä ja kokeilivat konkreettisesti Suuntaamon työkaluja ja antoivat palautetta projektitiimille. Kokeiluorganisaatioita oli 8, niissä yhteensä 26 esihenkilöä ja noin 300 työntekijää. Kokeilujen arviointi tehtiin osallistavasti yhteistyökokouksissa. Varsinainen toimintamalli julkaistiin joulukuussa 2021. Projektin valmisteluvaihe kesti alle vuoden. Espoon kaupungin henkilöstökehittäjät ja projektipäällikkö vastasivat kokonaisuuden hallinnasta ja organisoinnista. Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat projektin alussa ulkopuoliset konsultit, jotka auttoivat Suuntaamon konseptin muotoilemisessa.

Lupaavat alustavat tulokset 

Lähtökohtana oli, että Espoon kaupunkiin saataisiin hyvät, yhtenäiset käytännöt henkilöstön suorituksen, osaamisen ja työkyvyn tukemiseksi. Kaupungin johtoryhmä linjasi, että Suuntaamo otetaan käyttöön koko organisaatiossa vuoden 2022 aikana. Suuntaamosta on myös julkaistu kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. 

Projektissa käytetyn mittarin tuloksen perusteella 35 % Espoon esihenkilöistä oli ottanut toimintamallin käyttöön vuoden 2022 tammi-kesäkuussa. Tulokset kertovat, että isossa organisaatiossa käyttöönotto on haastavaa, mutta suunta on oikea. Vastanneet esihenkilöt kokivat Suuntaamon hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Ne esihenkilöt, jotka olivat ottaneet Suuntaamon käyttöön, kokivat että Suuntaamossa on tarvittavat esihenkilöiden henkilöstöjohtamisen työkalut ja että Suuntaamosta on hyötyä henkilöstön johtamisessa. Enemmän tietoa olisi kaivattu siitä, miten Suuntaamosta voi antaa palautetta käyttäjän näkökulmasta. 

Suuntaamo-mallin uutuusarvo on siinä, että se sitoo suorituksen, osaamisen ja työkyvyn johtamisen yhteen. Suuntaamon osiot ohjaa, tue, pysähdy ja huomioi sisältävät kaikki ne suorituksen johtamiseen kuuluvat asiat, jotka muutenkin kuuluvat esihenkilöiden arkeen. Suuntaamo tekee henkilöstöjohtamisen näkyväksi, lisää yhteydenpitoa esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä ja varmistaa tärkeiden, yhteisten asioiden resursoinnin ja käsittelyn työyhteisöissä. Malli on myös sovellettavissa erilaisiin johtamisympäristöihin (asiantuntijaorganisaatiot, isot työntekijämäärät yhdellä esihenkilöllä jne.) ja esihenkilö voi täten suunnitella parhaan mahdollisen suorituksen johtamisen prosessin itselleen ja työntekijöilleen.

Haluamme Oikotiellä jakaa hyviä käytäntöjä ja rakentaa vastuullisempia työpaikkoja yhdessä yli 400 organisaation kanssa. Työelämän vastuullisuusteoksi äänestettiin keväällä Scandicin energiatiimit, mutta myös muiden organisaatioiden hienot vastuullisuusteot ansaitsevat tulla esille.  

Lue lisää Espoon kaupungin Suuntaamosta täältä

Lähde: Espoon kaupungin verkkosivut 

Espoon kaupunki on yksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisön pääkumppaneista. Lue lisää vastuullisuusyhteisöstä täältä ja työelämän vastuullisuusteoista täältä