Palkka

Palkkatuki – tiedätkö, kuka voi saada palkkatukea?

Palkkatuki madaltaa työnantajan kynnystä palkata heikossa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija.

Palkkatuki on rahallinen tuki, jota työnantaja voi hakea TE-palvelujen kautta työntekijän palkkaamiseksi. Palkkatuen tarkoituksena on yhtäältä auttaa työnantajaa löytämään sopiva työntekijä ja toisaalta edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuki voidaan myöntää määräaikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan tai osa-aikaiseen työsuhteeseen, mutta myös oppisopimuskoulutukseen.

Miksi palkkatukea myönnetään?

Palkkatuki myönnetään sellaisen työnhakijan palkkaamiseen, joka on heikossa työmarkkina-asemassa, eli jolla on vaikeuksia työllistyä. Palkkatuki madaltaa työnantajan kynnystä palkata tällainen työntekijä. Palkkatuki myönnetään työnantajalle kompensaationa työntekijän alentuneesta tuottavuudesta sekä korvauksena siitä, että työnantajan on käytettävä tavallista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen myöntämisen kriteerejä

  • puutteet ammatillisessa osaamisessa
  • pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus, joka vähentää mahdollisuuksia sopivan työn saamiseen
  • 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömyys.

Lue myös, miten Tarja Kopra kouluttautui ja työllistyi henkilöstöpäälliköksi viisikymppisenä. 

Kenelle palkkatukea myönnetään?

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki. Kotitalouksia sekä valtion virastoja ja laitoksia lukuun ottamatta sitä voivat hakea kaikki työnantajat, jotka ovat hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa.

Palkkatukea voi kuitenkin saada vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen; palkattavan ja työnantajan välinen työsuhde ei saa alkaa ennen kuin palkkatuen myöntämisestä on tehty päätös.

Palkkatukea saavan työnantajan on sitouduttava maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, kyseiselle työlle tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkkatuki ei myöskään saa vääristää kilpailua.

Lue myös: Onko ikä sittenkään työllistymisen este? Urapsykologien oivalluksia.

Millaisten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen palkkatukea voidaan myöntää?

  • 15–24-vuotiaiden
  • 50 vuotta täyttäneiden
  • perusasteen koulutuksen varassa olevien
  • maahanmuuttajien
  • vähintään 6 kuukautta ansiotyötä vailla olleiden
  • alentuneesti työkykyisten

Paljonko palkkatukea myönnetään?

Palkkatuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi, usein viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi. Tuen suuruus vaihtelee 50–100 prosentin välillä palkkauskustannuksista.

Miksi palkata palkkatuella?

Palkkatuki voi auttaa löytämään sopivan työntekijän organisaatioon, jossa on puutetta työntekijöistä, joten palkkatuella palkkaamiseen kannattaa perehtyä esimerkiksi työvoimapula-aloilla.  

Vaikeasti työllistyvän henkilön palkkaamisen voi toisaalta nähdä myös yhteiskuntavastuullisena tekona.

Tutustu syrjimätöntä työelämää käsitteleviin sisältöihimme.

Palkkatukihakemus

Palkkatuki haetaan sähköisesti TE-palvelujen sivustolla ennen työsuhteen alkamista.