Alanvaihto

Henkilöstöpäälliköksi rekrytoivan koulutuksen avulla

Ravintola-alan konkari Tarja Kopra kouluttautui ja työllistyi henkilöstöpäälliköksi viisikymppisenä. Käytännönläheinen F.E.C.-koulutus rakentui työssäoppimis- ja koulutuspäivistä.

Tarja Kopralla on pitkä ja laaja-alainen kokemus ravintola-alalta. Nuoruuden toive työskennellä ravintolassa on toteutunut täysimittaisesti: osaamistaan jatkuvasti kehittämällä Kopra on edennyt urallaan ravintolan johtotehtäviin asti.

Työskennellessään ravintoloissa Kopra pääsi mukaan rekrytoimaan ja kouluttamaan omaa tiimiään. Ekstrovertista ihmisten ihmisestä henkilöstötehtävät tuntuivat hyvin luontevilta, ja hän alkoikin haaveilla työstä henkilöstöhallinnon parissa.

Kun Kopra myöhemmin työskenteli freelancerina kokeilemassa muita palvelualan töitä, hän törmäsi mainokseen HR-alan F.E.C.-koulutuksesta.

Silloin palaset loksahtivat paikoilleen. Tiesin, että tilaisuuteni on tullut ja päätin kouluttautua uudelleen.

Kopra otti yhteyttä TE-toimistoon selvittääkseen, olisiko hänen mahdollista päästä rekrytoivaan koulutukseen.

– TE-toimisto suhtautui ajatukseen F.E.C.-koulutuksesta positiivisesti ja puolsi kouluttautumistani. 

Aikuinen opiskelija tietää, mitä haluaa saavuttaa

Hakiessaan F.E.C.-koulutukseen Kopra oli siis jo päässyt maistamaan hieman henkilöstötyötä, muttei ollut tehnyt sitä päätoimisesti. Hänelle oli kuitenkin muodostunut tarkka kuva siitä, millaiseen työhön hän ei haluaisi rekrytoivan koulutuksen kautta työllistyä.

– En halunnut pyöritellä vain Exceleitä ja raportteja vaan työskennellä monipuolisesti henkilöstön kouluttamisen, työhyvinvoinnin ja rekrytoinnin parissa, Kopra luettelee.

Hän toivoi myös, että löytäisi koulutuksessa tarvittavan työssäoppimispaikan nimenomaan ravintola-alalta, ja oli yhteydessä alan yrityksiin. Ravintolakolmion kanssa tarpeet kohtasivat heti.

– He tarvitsivat HR:ään uutta ajatusta ja minä tarvitsin työssäoppimispaikan F.E.C.-koulutustani varten. Ajoitus oli siis täydellinen.

Ravintolakolmiolla ja Kopralla synkkasi niin hyvin, että jo varhaisessa vaiheessa kävi selväksi, että koulutus johtaisi työsopimuksen allekirjoittamiseen.

Tarjolla arvostusta ikäsyrjinnän sijaan

Tarja Kopra pitää F.E.C.-koulutusta monestakin syystä sopivana vaihtoehtona kaltaiselleen yli viisikymppiselle tekijälle.

– Monelle voi olla tässä iässä iso kynnys lähteä kokopäiväisesti koulun penkille. F.E.C.-koulutuksessa kävin koulutuspäivillä pari kertaa kuukaudessa. Muun ajan olin työssäoppimispaikalla soveltamassa oppeja käytäntöön.

Kopra suosittelee olemaan itse aktiivinen sopivan työssäoppimispaikan löytämiseksi.

– Olin yhteydessä minua kiinnostaviin yrityksiin ja sain näin haastattelukutsuja mieleisistä paikoista. En kohdannut prosessin aikana minkäänlaista ikäsyrjintää vaan päinvastoin koin, että yrityksissä arvostettiin työkokemustani ja laaja-alaista näkemystäni ravintola-alasta.  

Kopra kokee, että Ravintolakolmion henkilöstöpäällikön työssä hänelle on hyötyä siitä, että hän tuntee niin hyvin ravintolatyön arjen. Hän on huomannut myös, että kokemus tuo ammatillista uskottavuutta.

Työntekijöiden on helpompi puhua vaikeistakin asioista kanssani, koska he tietävät, että tunnen heidän työnsä.

Rekrytoiva koulutus kasvatti ammatillisia verkostoja

Tarja Kopra pitää Rastor-instituutin järjestämiä koulutuspäiviä laadukkaina.

– Kouluttajat olivat hurjan ihania ja ammattimaisia, ja me koulutettavat opimme paljon myös toinen toisiltamme.

Kopra kertoo kuulleensa koulutuksessa rankkoja tarinoita, sillä ryhmässä oli ihmisiä, jotka oli irtisanottu hyvistä työtehtävistä.

– Tämä koulutus olikin enemmän kuin koulutus, sillä ryhmän jäsenet saivat toisiltaan myös henkistä tukea, hän kertoo.

F.E.C.-koulutus tähtää työsopimuksen syntymiseen, mutta ei takaa koulutettavalle työpaikkaa.

– Meille oli alusta saakka selvää, että koulutus ei välttämättä johda työsopimukseen, eikä se kaikkien kohdalla johtanutkaan. Koulutus toi kuitenkin sellaisia hyötyjä, että kukaan ryhmästämme ei katunut, että osallistui.

Ryhmän jäsenet ovat koulutuksen päättymisen jälkeen pitäneet säännöllisesti yhteyttä ja vinkkailleet toisilleen kiinnostavista työmahdollisuuksista. Kopra pitääkin juuri ammatillista verkostoa yhtenä koulutuksen suurista anneista, koska se helpottaa ryhmän jäsenten työllistymistä jatkossa.

F.E.C. on turvallinen tapa rekrytoida

Tarja Kopra kannustaa työnantajia tutustumaan F.E.C.-koulutukseen yhtenä rekrytointiväylänä.

 – Tämä on turvallinen väylä perehdyttää ja kouluttaa juuri itselle sopiva, motivoitunut työntekijä. Kannattaa siis lukea työssäoppimispaikkaa hakevien henkilöiden viestit ajatuksella läpi.

Henkilöstöpäällikkönä Kopra aikoo itsekin tarvittaessa ohjata työntekijöitä F.E.C.-koulutukseen.

– Toivon tietenkin, ettei irtisanomisia tule. Mutta jos tulee, nyt tiedän hyvän keinon auttaa.