Työaika

Nollatuntisopimus tarjolla? Työntekijä, tunne oikeutesi

Nollatuntisopimus voi olla yhtä lailla uhka kuin mahdollisuus. Lue siis tämä ennen kuin allekirjoitat nollatuntisopimuksen! 

Nollatuntisopimus eli nollatyösopimus voi olla toimiva ratkaisu, jos esimerkiksi opiskelet tai elämäntilanteesi ei muusta syystä salli säännöllistä työssäkäyntiä. Samalla nollatuntisopimus kuitenkin tuo elämään epävarmuutta.

Mikä on nollatuntisopimus?

Nollatuntisopimus on työsopimus, joka ei velvoita työnantajaa tarjoamaan työntekijälle töitä. Toisin sanoen nollatuntisopimukseen kirjataan vähimmäistyöajaksi nolla viikkotuntia. Tyypillisesti työajaksi merkitään 0–40 h/viikko.

Paljonko nollatuntilainen tienaa?

Työnantaja maksaa työntekijälle palkan tehtyjen työtuntien mukaan. Jos siis teet töitä nolla tuntia, et saa palkkaa.

Voiko työntekijä itse ehdottaa nollatuntisopimuksen tekemistä?

Jos esimerkiksi opiskelet etkä pysty siksi tekemään töitä säännöllisesti joka viikko, voit itse ehdottaa työnantajalle työsopimuksen solmimista nollatuntisopimuksena. Tällöin työsopimus ei sido sinua ottamaan töitä esimerkiksi tenttiin lukemisen kustannuksella. Aloitteen nollatuntisopimuksen tekemiseen on tällöin tultava aidosti sinulta itseltäsi, ei työnantajalta.

Lue myös: Opintotuen tulorajat 

Voiko työnantaja ehdottaa nollatuntisopimuksen tekemistä?

Myös työnantaja voi ehdottaa työsopimuksen solmimista nollatuntisopimuksena. Tällöin työsopimukseen kirjattavan vähimmäistyöajan – 0 tuntia viikossa – on kuitenkin vastattava työnantajan todellista työvoiman tarvetta. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei saa ehdottaa sinulle nollatuntisopimuksen tekemistä, jos tosiasiassa tarvitsee työntekijää jatkuvasti enemmän kuin nollan tunnin verran viikossa. Jos työvoiman tarve kasvaa, on työntekijän ja työnantajan solmittava uusi työsopimus, jossa vähimmäistuntimäärä vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Jos työnantaja tarjoaa sinulle nollatuntisopimusta, mutta haluaisit tehdä töitä viikoittain, yritä sopia nollan työtunnin sijaan suuremmasta vähimmäistuntimäärästä. Näin voit varmistaa itsellesi ainakin pienen palkan joka viikolta.

Lue myös: Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia 

Saako nollatuntityöläinen kieltäytyä töistä?

Työnantaja ei voi pyytää nollatuntilaista saapumaan töihin aivan ex tempore, vaan työnantajan on tehtävä työntekijälle ehdotus tulevista tunneista vähintään viikon varoitusajalla. Näin nollatuntityöntekijällä on mahdollisuus miettiä, sopivatko työt omiin aikatauluihin.

Varoajasta huolimatta nollatuntilaisella ei siis ole velvollisuutta ottaa työnantajan tarjoamia töitä tehdäkseen. Se, että allekirjoitat nollatuntisopimuksen ei siis tarkoita, että sinun olisi pakko tehdä tuntiakaan töitä kyseiselle työnantajalle. Nollatuntilaisena voit milloin tahansa kieltäytyä tarjotuista tunneista.

Tunne oikeutesi – työhaastattelun kielletyt kysymykset 

Saako nollatuntisopimuslainen sairauslomaa?

Jos olet solminut nollatuntisopimuksen ja sairastut töissä tai ennen työvuoron alkua, sinulla on oikeus sairausajan palkkaan kuten muillakin työsuhteisilla työntekijöillä.

Lue myös: Joko kokeilit tekoälyä työnhaussa? Katso vinkit! 

Onko nollatyösopimus riski?

Nollatuntisopimus voi tuoda työntekijälle tarvittavaa joustoa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Siihen liittyy kuitenkin myös epävarmuutta.

  • Liian vähän työtunteja – liian pienet tulot
  • Tulot epäsäännölliset – vaikeaa suunnitella taloutta
  • Töiden ajankohta voi vaihdella – hankalaa ylläpitää rutiineja ja harrastaa
  • Töistä kieltäytyminen voi johtaa siihen, että työnantaja lakkaa tarjoamasta hommia.

Lue lisää työsopimuksen solmimisesta