Työsopimus

Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia

Nainen lukemassa työsopimusta, jotta se noudattaa työsopimuslakia.

Tässä pieni työsopimuslaki–suomi-sanakirja sinulle, jonka korvissa koko työsopimuslaki-sana kuulostaa lähinnä siansaksalta.

Työsopimuslaki on laki, jossa määritellään työntekoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työntekijälle työsopimuslaki näkyy konkreettisimmin työsuhteen alkajaisiksi allekirjoitettavan työsopimuksen sisällössä.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena

Työsopimuslain mukaan työsopimus on mahdollista tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.

Lain mukaan suullinenkin työsopimus on siis käypä työsopimus.

Työsopimus pitää sisällään niin monta seikkaa, että käytännössä niitä kaikkia on mahdotonta muistaa. Siksi suosittelemmekin tekemään työsopimuksen joko sähköisessä muodossa tai paperille printattuna. Jos työsuhteen aikana ilmenisi pulmatilanteita työnantajan kanssa, suullisesta työsopimuksesta todistusaineistona olisi vain sana sanaa vastaan – ja kuka niitä kaikkia jälkeenpäin muistaa?

Lue myös: Työsopimus – sovi näistä ennen kuin allekirjoitat

Työsopimuslaki rajoittaa määräaikaisuuksia

Työsopimuslain mukaan työsopimus on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva. Tämä tarkoittaa, että työnantaja saa tarjota sinulle määräaikaista sopimusta vain, jos määräaikaisuus on perusteltavissa vedenpitävästi.

Hyvin tyypillinen syy solmia määräaikainen työsopimus on sijaisuus. Myös työn kausiluontoisuus on tavanomainen peruste tehdä työsopimus tietyksi määräajaksi.

Jos työnantaja tarjoaa sinulle määräaikaista työsopimusta ilman perusteltua syytä, työsopimuslain mukaan työsopimuksesi katsotaan olevan toistaiseksi voimassa oleva. Tämä siis siitä huolimatta, että työsopimuksessasi lukee ”määräaikainen”.

Jos et ole aivan varma, onko sinulla määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, käy asia läpi työnantajasi kanssa saman tien. Sopimuksen tyyppi ei näet ole pelkkä sana työsopimuksessa, vaan eri sopimustyypit tuottavat sinulle erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lue myös: Tarkista nämä seikat palkkalaskelmasta

Työsopimuslaki takaa harkinta-ajan ennen sitoutumista

Heti töiden alkaessa alkaa myös koeaika, joka voi kestää enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaikaa saa kuitenkin olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, joten lyhyessä määräaikaisuudessa aika saattaa olla huomattavasti lyhyempi kuin kuusi kuukautta. Varmista työsopimusta allekirjoittaessasi, että sopimus pitää sisällään tiedon koeaikasi kestosta.

Käytännössä koeaika tarkoittaa, että sen kuluessa kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi.

Koeaika on siis ikään kuin harkinta-aika ennen sitoutumista pidempään suhteeseen. Työsopimuslaki takaa mahdollisuuden testata yhteensopivuutta, mutta myös sen, ettei harkinta-aika veny kummankaan osapuolen empimisen vuoksi kohtuuttoman pitkäksi.

Työsopimuslaki tuo turvaa irtisanomisen hetkellä

Jos työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sekä työntekijällä itsellään että työnantajalla on oikeus irtisanoa se. Määräaikainen työsopimus puolestaan päättyy työsopimukseen kirjatun määräajan päättyessä tai kun sovittu työ valmistuu.

Työsopimusta irtisanottaessa on noudatettava irtisanomisaikoja. Työsopimuslaki siis turvaa sen, ettei työsopimus pääty yhtäkkiä yllättäen. Työsopimusta allekirjoittaessa kannattaakin varmistaa, millaisiin irtisanomisaikoihin sitoutuu.

Lue myös: Työstä irtisanoutuminen – ota huomioon nämä seikat

Työsopimuslaki tuo velvollisuuksia

Työsopimuslaissa on määritelty sellaisia työntekijän velvollisuuksia, joita ei yleensä erikseen nosteta työsopimuksen tekstiin, mutta jotka sinun työntekijänä on hyvä pitää mielessä. Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi vakavasti, työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus päättymään välittömästi.

Velvollisuuksien noudattaminen ei onneksi ole rakettitiedettä, joten siitä selviää pienellä perehtymisellä ja arkijärjellä!

Kun teet työsi huolellisesti ja työnantajan määräyksiä noudattaen, pidät työnantajasi liikesalaisuudet omana tietonasi, huolehdit sekä omasta että työkavereidesi työturvallisuudesta ja pitäydyt tekemästä töitä työnantajasi kilpailijalle, hyvin menee.

Oletko jo sopinut työnantajasi kanssa etätyöhön liittyvistä asioista? Työsopimuksen lisäksi sinun kannattaa tehdä kirjallinen etätyösopimus.

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ennen kuin kirjoitat työsopimuksen? Lue vinkit täältä.