Irtisanoutuminen

Koeaika – mitä työntekijän on hyvä tietää koeajasta?

Koeaika, kuumottava ajatus! Entä jos en pärjääkään uudessa unelmatyössäni? Mitä jos työkaverit eivät tykkääkään minusta?

Koeaika – kuumottava piinapenkki vai huojentava mahdollisuus myös työntekijälle? Jos koeaika jännittää, on hyvä muistaa, että koeaika turvaa paitsi työnantajan myös työntekijän selustaa. Koeaika ei siis missään nimessä ole yksinomaan työnantajan keino varmistua siitä, että työntekijä hoitaa hommansa ja sujahtaa osaksi uutta työyhteisöään.

Koeaika tuo turvaa myös työntekijälle: Jos töihin meneminen ei tunnu hyvältä koeajalla, se tuskin alkaa tuntua hyvältä koeajan päätyttyäkään. Koeajan turvin työsuhteen voi purkaa ennen kuin vahinko paisuu.

Uutta matoa koukkuun koeajalla? Katso avoimet työpaikat!.

Koeaika – mitä tarkoittaa koeaika?

Koeaika on työsuhteen alkuun sijoittuva ajanjakso, jonka aikana työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsuhteen päättymään välittömästi, siis ilman irtisanomisaikaa. Koeaika tarjoaa molemmille osapuolille tilaisuuden tutustua toisiinsa ja tunnustella, vastaako työsuhde odotuksiin.

Lue myös: Työstä irtisanoutuminen – ota huomioon nämä seikat!

Koeaika – millaisissa työsuhteissa sitä noudatetaan?

Koeajasta voidaan sopia, olipa työsuhde minkä pituinen tahansa. Koeajasta voidaan siis sopia toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden lisäksi myös määräaikaisissa työsuhteissa ja oppisopimuskoulutuksen ajaksi solmittavissa työsuhteissa.

Koeaika – mikä on koeajan pituus?

Tyypillisesti koeaika kestää neljä tai kuusi kuukautta.

Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, määrittyy koeajan pituus työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika saa kestää enintään kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut poissa työstä joko työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia, saa työnantaja pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Koeaikaa ei voi kuitenkaan pidentää työntekijän tietämättä, vaan pidentämisestä on aina kerrottava työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Jos työsuhde on määräaikainen, voi koeaika mahdollisine pidennyksineen olla enintään puolet työsopimuksen kestosta – kuitenkin korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos työnantaja ja työntekijä solmivat useita peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita, voidaan uudesta koeajasta sopia vain, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat merkittävästi.

Lue myös: Koeajalla irtisanoutuminen ja koeaikapurku – mitä eroa?

Koeaika – miten siitä sovitaan?

Koeaika on varsin yleinen käytäntö työsuhteissa, mutta pakollinen se ei ole. Koeajan noudattamisesta on siksi sovittava aina erikseen. Koeajasta pitää sopia niin selkeästi, että työnantaja ja työntekijä ovat molemmat varmasti tietoisia siitä, että työsuhteen ehtona on koeaika. Myös koeajan pituuden on oltava molempien tiedossa.

Jos työnantaja ei ilmoita työntekijälle koeajasta, ei koeaikaa ole.

Koeaika onkin ehdottomasti seikka, joka kannattaa kirjata työsopimukseen.

Koeaika – miten työsuhde päätetään koeajalla?

Koeajan kuluessa kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Mistä tahansa syystä työsopimusta ei kuitenkaan voi koeajallakaan purkaa, vaan koeaikapurkuun vaaditaan asialliset ja syrjimättömät perusteet. Työsuhdetta ei saa purkaa koeajalla esimerkiksi raskauden, kielen, terveydentilan, lailliseen työtaisteluun osallistumisen tai työnantajan tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Myös työntekijällä on oltava asianmukaiset perusteet purkaakseen työsuhteen koeajalla.

Lue lisää syrjimättömästä työelämästä.