Rekrytointi

Työnantaja, perehdytä kesätyöntekijät joustavasti ja käytännönläheisesti! Kokosimme täsmävinkit perehdytykseen

" "

Viimetingassa kasattu powerpoint-esitys vai huolellisesti organisoitu koulutusjakso? Perehdytykseen on yrityksissä erilaisia käytäntöjä, mutta nyrkkisääntö on, että sen suunnitteluun kannattaa todella käyttää aikaa ja ajatusta. Kysyimme vinkkejä L&T:n tiimiesimieheltä Marjo Riihiseltä.

Ensimmäisten työpäivien kokemuksella on suuri vaikutus kesätyöntekijän itseluottamukseen ja koko tulevaan kesään. Uuteen ympäristöön ja työtehtävään sopeutuminen ei käy käden käänteessä, vaan sille tulee varata aikaa. L&T:n ympäristö- ja teollisuuspalvelujen asiakaspalvelussa kaikki palveluneuvojat kesätyöntekijöitä myöten käyvät läpi saman perehdytysjakson, joka kestää noin viisi viikkoa.

L&T:lla uusia työntekijöitä perehdyttävät niin tiimiesimiehet kuin järjestelmien pääkäyttäjät. Palveluneuvojissa on lisäksi nimettyjä tutoreita, jotka oman työnsä ohella osallistuvat uuden henkilön perehdytykseen.

Ohjaa ryhmää, huomioi yksilö

 Ensisijaisen tärkeää on antaa uudelle työntekijälle mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä työtä, johon hänet on palkattu. Silloin myös perehdytettävän tausta ja aikaisempi osaaminen on hyvä ottaa huomioon.

“Uuden työntekijän kanssa on tärkeää käydä läpi työtehtävät ja tavoitteet jo perehdytyksen alkuvaiheessa. Perehdyttäjän pitää pysyä ajan tasalla siitä, että uusi työntekijä pystyy omaksumaan saamansa tiedot ja taidot niin, että siirtyminen varsinaiseen työhön perehdytyksen jälkeen sujuu mahdollisimman joustavasti”, L&T:n tiimiesimies Marjo Riihinen vinkkaa. Vanhempien ja jo kokemusta omaavien perehdytystä ei tule myöskään unohtaa. Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksesta selvisi, että mitä vanhempi kesätyöntekijä on kyseessä, sitä heikompaa perehdytystä hän kokee saaneensa.

Perehdyttäjiltä vaaditaan huomaavaisuutta – jos tulokas tuntuu jäävän jälkeen muusta ryhmästä, on hyvä käydä läpi yksilöllisesti niitä asioita, jotka tuntuvat haastavilta. Uutta kesätyöntekijää kannattaa myös kannustaa omaan aktiivisuuteen.

“Kysyminen, positiivinen asenne ja oma mielenkiinto perehdytettävään asiaan lisäävät huomattavasti kysyä omaksua uusia asioita”, Riihinen muistuttaa.

Perehdytä käytännönläheisesti ja joustavasti

Riihisen mukaan perehdytys L&T:lla on vuosien mittaan muuttunut yhä käytännönläheisemmäksi ja tulevaa työtä tukevaksi. Asioita ei enää käydä läpi ainoastaan teoriatasolla kalvosulkeisilla, vaan perehdytettävät henkilöt pääsevät itse tekemään käytännön tehtäviä jo perehdytysvaiheessa, tuutorin tai kouluttajan avustuksella.

“Aiemmin meidänkin perehdytys koostui usean viikon teoriaputkesta ja sen jälkeen henkilö siirtyi puhelinasiakaspalveluun pelkkä teoria tukenaan. Nykyään perehdytys lähtee siitä, että käymme ensin läpi L&T:n yleisiä toimintaperiaatteita, esimerkiksi työsuhdeasioita ja työturvallisuutta. Sen jälkeen keskitymme liiketoimintaan tutustumiseen”, Riihinen kertoo.

“Meillä puhutaan niin sanotusta ohituskaistasta, mikä tarkoittaa sitä, että perehdytyksen alussa työntekijälle opetetaan ne vähimmäistiedot ja -taidot sekä järjestelmät, joiden avulla hän pääsee tekemään jo erilaisia yksinkertaisempia työtehtäviä, esimerkiksi tarjouksia asiakkaille.

“Riihinen kannustaa muita perehdyttäjiä ottamaan joustavan asenteen perehdyttämiseen. Mikäli näyttää siltä, ettei perehdytettävä omaksu asioita, kannattaa hidastaa tahtia ja keskustella uuden työntekijän kanssa rohkeasti mahdollisista haasteista.

“Tiedonkulku ja avoin keskustelu myös perehdyttäjien välillä on tärkeää silloin, kun perehdytykseen osallistuu useita henkilöitä”, Riihinen summaa.

    Teksti: Väinö Vasara Kuva: iStock