Vastuullisuus

Suur-Seudun Osuuskaupassa perehdytetään kesätöihin valmentajien avulla

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Vastuullinen työpaikka

Sujuvan ja kattavan perehdytyksen ansiosta kesätyöntekijä pääsee nopeasti töiden pariin ja tuntee olevansa osa työporukkaa. Suur-Seudun Osuuskaupan eli SSO:n perehdyttämiseen erikoistuneet ammattilaiset pitävät huolen siitä, että työsuhteen perusasiat tulevat tulijoille tutuiksi. 

− Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia ja monipuolisia palvelualan tehtäviä SSO:ssa, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo. Kesätyö on tärkeä kokemus nuorille, silloin otetaan ensiaskeleita elämänmittaiselle työuralle. Nuoret työllistyvät matkailu- ja ravitsemus-, liikennekauppa- ja polttoneste- sekä päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialoille.

– Kaupan ala on silta työelämään. Monet meillä nyt työskentelevistä ovat hyvän kesätyökokemuksen myötä saaneet kipinän lähteä opiskelemaan alaa ja hakeutuneet meille myöhemmin töihin, toteaa Somersalo.

SSO:lla kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin, eikä kenenkään tarvitse olla seppä syntyessään. Jokainen opastetaan alkuun, annetaan aikaa harjoitella sekä tullaan kohdatuksi omana itsenään.

– Huolehdimme, että kaikki perehdytetään huolella yritykseen, työympäristöön sekä työtehtäviin ja kesätyöntekijät pääsevät nopeasti osaksi toimipaikan hyvää työporukkaa, Somersalo kertoo. SSO:n marketkaupassa ja liikennekaupassa työskentelee neljä valmentajaa, joiden päätyönä on perehdyttää uudet työntekijät tehtäviinsä. Valmentaja-titteleillä työskentelevät ovat kokopäiväisiä perehdyttäjiä, jotka vastaanottavat kaikki uudet työntekijät SSO:n S-market-, Sale- ja ABC-ketjuihin.

Perehdytys on myös työturvallisuusasia 

Työhön perehdyttämisellä uusi työn­te­ki­jä op­pii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ih­mi­set sekä omaan työtehtävään liit­ty­vät odo­tuk­set. Perehdytys on myös työturvallisuusasia. Uudenlainen perehdyttämisen konsepti käynnistyi SSO:ssa joulukuussa 2021. Alkuun valmentajien toimet oli suunniteltu hoidettavaksi omien päätoimien ohella, mutta pian käytäntö osoitti, että perehdyttäjän työn tekeminen vaatii aivan täysipäiväisen panostuksen.

Jokainen uusi kesätyöntekijä pääsee tyypillisesti kahden päivän mittaiseen perehdykseen, joka toteutetaan yksilöllisesti kunkin lähtötason ja muiden tarpeiden mukaisesti. Valmentaja käy läpi kaikki työssä tarvittavat sovellukset ja järjestelmät sekä varmistaa, että uudella työntekijällä on työssä tarvittavat luvat, kuten ikärajapassi. Lisäksi tutustutaan esimerkiksi työsopimukseen ja työturvallisuuteen sekä tietenkin varsinaisiin työtehtävin toimipaikassa. Valmentaja on myös mukana tutustuttamassa tulijoita uusiin työkavereihin.

Valmentajien osuuden jälkeen tulijat ottaa huomaansa SSO:n toimipaikoissa työskentelevät kollegat, jotka ovat suorittaneet Salon Seudun Ammattiopistossa työkummikoulutuksen. He – muiden kollegoiden ohella – jatkavat uusien työkavereiden perehdytystä arkeen ja käytäntöihin varsinaisella työpaikalla.

Yksilöllinen perehdytyssuunnitelma

Hyvä perehdytys ei saa olla vain kliseemäinen sanapari. Sille on oltava katetta, joka edellyttää asiaan paneutumista ja suunnitelmallisuutta. Hyvä perehdytys sisältää rentoa tunnelmaa ja hyvin suunnitellut, olennaiset sisällöt – ei liikaa asiaa liian tiiviiseen hetkeen.

Ensimmäinen työpäivä uudessa työpaikassa on aina jännittävä aivan kaikille. Nuorta työntekijää täytyy olla vastassa, kun hän saapuu töihin ensimmäistä kertaa: on mukava aloittaa sillä, että tulija tietää, että uudessa työpaikassa on joku häntä odottamassa.

Valmentaja tekee aina perehdytyssuunnitelman jokaiselle työntekijälle. Ennen uuden työntekijän tapaamista valmentaja laatii perehdytyssuunnitelmaan alustavan version ensimmäisistä päivistä. Tavattuaan ja keskusteltuaan uuden työntekijän kanssa valmentajalla on parempi käsitys esimerkiksi siitä, mikä on hänelle parhain tapa oppia.

S-ryhmä on yksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisön pääkumppaneista. Katso kaikki vastuulliset työpaikat täältä!

Perehdyttämiseen panostaminen on konkreettinen työelämän vastuullisuusteko. Jaa meille oma ehdotuksesi työelämän vastuullisuusteosta: https://tyopaikat.oikotie.fi/kun-aika-on-tyoelaman-vastuullisuusteoille

Kuvaaja: Niko Jekkonen